Văn minh Đại Việt - Lịch sử lớp 10

Bài 12: Văn minh Đại Việt – Lịch sử 10 [ kết nối tri thức ]

Bài 12: Văn minh Đại Việt – Lịch sử 10 [ kết nối tri thức ] Phần đáp án chuẩn, hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập có trong chương trình học của sách giáo khoa. Hi vọng, các em học sinh hiểu và nắm vững kiến thức bài học.

Khởi động

Em đã tìm hiểu về các nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam. Từ thế kỉ X đến thế kỉ XIX, trong kỉ nguyên đất nước độc lập và phát triển theo mô hình quân chủ trung ương tập quyền, nền văn minh Đại Việt được hình thành và phát triển. Hãy chia sẻ một số thành tựu tiêu biểu của nền văn minh Đại Việt mà em biết. Nền văn minh Đại Việt có ý nghĩa như thế nào đối với lịch sử dân tộc?

Trả lời:

 • Một số thành tựu tiêu biểu của nền văn minh Đại Việt mà em biết:
  • Đặc trưng là nông nghiệp lúa nước và văn hóa làng xã.
  • Nổi tiếng với các nghề dệt, gốm sứ, luyện kim.
  • Có các cơ quan chuyên chế đề điều.
  • Đúc các loại tiền kim loại riêng,…
 • Ý nghĩa của nền văn minh Đại Việt với lịch sử dân tộc:
  • Là nền tảng để Việt Nam đạt được những thành tựu rực rỡ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
  • Tạo dựng bản sắc riêng để người Việt Nam vững vàng vượt qua thử thách, vững bước vào kỉ nguyên hội nhập và phát triển mới.

1. Khái niệm và cơ sở hình thành

a. Khái niệm văn minh Đại Việt

Em hiểu thế nào về khái niệm văn minh Đại việt?

Trả lời:

Văn minh Đại Việt là những sáng tạo vật chất và tinh thần tiêu biểu trong kỉ nguyên độc lập của Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XIX.

B. Bài tập và hướng dẫn giải

1. Khái niệm và cơ sở hình thành

b. Cơ sở hình thành

Hãy phân tích cơ sở hình thành văn minh Đại Việt. Theo em, cơ sở nào là quan trọng nhất. Vì sao?

Hướng dẫn trả lời Bài 12: Văn minh Đại Việt – Lịch sử 10 [ kết nối tri thức ]

 • Phân tích cơ sở hình thành văn minh Đại Việt:
  • Có cội nguồn từ những nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam. Phản ánh quá trình sinh sống, lao động và thích ứng với điều kiện tự nhiên và cuộc đấu tranh trong hơn 1000 năm Bắc thuộc để giành độc lập và bảo tồn văn hóa dân tộc.
  • Trải qua các triều đại, triều đình và nhân dân luôn kiên cường chiến đấu chống ngoại xâm, bảo vệ và củng cố nền độc lập, tạo điều kiện cho nền văn minh Đại Việt phát triển rực rỡ.
  • Văn minh Đại Việt tiếp thu có chọn lọc những thành tựu của nền văn minh bên ngoài về tư tưởng, chính trị, giáo dục, văn hóa, kĩ thuật.
 • Cơ sở quan trọng nhất là nền văn minh Đại Việt có cội nguồn từ những nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam. Đây là cơ sở gốc rễ, nền tảng để văn minh Đại Việt tồn tại và phát triển vững chắc.

2. Tiến trình phát triển 

Hãy nêu khái quát tiến trình phát triển văn minh Đại Việt qua các triều đại thông qua trục thời gian.

Hướng dẫn trả lời Bài 12: Văn minh Đại Việt – Lịch sử 10 [ kết nối tri thức ]

HS khái quát tiến trình phát triển văn minh Đại Việt qua các triều đại thông qua trục thời gian dựa trên các ý sau đây:

 • Ngô – Đinh – Tiền Lê:
  • Sau 938: Ngô Quyền xưng vương sau chiến thắng Bạch Đằng, nền độc lập dân tộc được khôi phục hoàn toàn.
  • Triều Đinh, Tiền Lê đóng đô ở Hoa Lư (Ninh Bình), kinh tế và văn hóa dân tộc bước đầu phát triển.
 • Lý – Trần – Hồ:
  • 1010: Lý Thái Tổ rời đô ra Thăng Long, mở ra thời kì phát triển rực rỡ của văn minh Đại Việt.
  • 1407-1427: Nhà Minh thực hiện chính sách hủy diệt văn minh Đại Việt.
 • Lê Sơ: Năm 1428: Nhà Lê Sơ được thành lập, Đại Việt trở thành một cường quốc trong khu vực ĐNA. Văn minh Đai Việt đạt được những thành tựu rực rỡ.
 • Mạc – Lê Trung Hưng:
  • 1527: Văn minh Đại Việt có xu thế hướng ngoại.
  • Thời Lê Trung Hưng: Văn minh Đại Việt phát triển theo xu hướng dân gian hóa và bước đầu tiếp xúc với văn minh phương Tây.
 • Tây Sơn – Nguyễn:
  • Cuối TK XVIII: phong trào Tây Sơn bùng nổ và lan rộng, đánh tan quân xâm lược Xiêm và Mãn Thanh, tạo nền tảng cho sự thống nhất quốc gia.
  • 1802: Nhà Nguyễn thành lập, quốc gia thống nhất. Văn minh Đại Việt nổi bật là tính thống nhất.

3. Những thành tựu tiêu biểu của văn minh Đại Việt

a. Chính trị

Hãy nêu những thành tựu tiêu biểu về chính trị của văn minh Đại Việt.

Hướng dẫn trả lời Bài 12: Văn minh Đại Việt – Lịch sử 10 [ kết nối tri thức ]

Những thành tựu tiêu biểu về chính trị của văn minh Đại Việt:

 • Thiết chế chính trị:
  • Các vương triều Đinh – Tiền Lê đã tiếp thu mô hình thiết chế chính trị quân chủ trung ương tập quyền của phong kiến Trung Quốc. Thiết chế ngày càng được hoàn thiện qua các triều đại Lý Trần và đạt đến đỉnh cao triều đại Lê sơ.
  • Trong quá trình phát triển, các triều đại quân chủ đặt ra yêu cầu cải cách. Tiêu biểu là cải cách Hồ Quý Ly, cải cách Lê Thánh Tông, cải cách Minh Mạng.
 • Pháp luật: Các vương triều Đại Việt chú trọng xây dựng pháp luật. Các bộ luật như Hình thư thời Lý, Hình luật thời Trần,…là những thành tựu lập pháp tiêu biểu.

b. Kinh tế

Câu 1. Hãy nêu một số thành tựu tiêu biểu về kinh tế của văn minh Đại Việt. 

Câu 2. Kể tên một số làng nghề thủ công có từ thời kì này mà còn tồn tại đến ngày nay.

Hướng dẫn trả lời Bài 12: Văn minh Đại Việt – Lịch sử 10 [ kết nối tri thức ]

Câu 1. Nêu một số thành tựu tiêu biểu về kinh tế của văn minh Đại Việt:

 • Nông nghiệp:
  • Nông nghiệp lúa nước và văn hóa làng xã tiếp tục là một trong những đặc trưng của văn minh Đại Việt. Các triều đại đều chú trọng phát triển nông nghiệp.
  • Công cuộc khai hoang, mở rộng diện tích canh tác được tiến hành thường xuyên. Kĩ thuật thâm canh cây lúa nước có nhiều tiến bộ. 
 • Thủ công nghiệp:
  • Nhiều nghề thủ công phát triển (dệt, gốm sứ, luyện kim).
  • Các xưởng thủ công của nhà nước chuyên sản xuất các mặt hàng độc quyền của triều đình: tiền, vũ, khi, trang phục,…
  • Một số làng nghề chuyên sản xuất các mặt hàng thủ công có trình độ cao.
 • Thương nghiệp: Bắt đầu từ thời Tiền Lê (thế kỉ X), các triều đại đều cho các loại tiền kim loại riêng. 

Câu 2. Một số làng nghề thủ công có từ thời kì này mà còn tồn tại đến ngày nay: Bát Tràng (Hà Nội), Chu Đậu (Hải Dương), Phù Lãng (Bắc Ninh).

c. Tín ngưỡng, tư tưởng, tôn giáo

Hãy cho biết một số nét nổi bật trong đời sống tín ngưỡng, tôn giáo của văn minh Đại Việt.

Hướng dẫn trả lời Bài 12: Văn minh Đại Việt – Lịch sử 10 [ kết nối tri thức ]

Một số nét nổi bật trong đời sống tín ngưỡng, tôn giáo của văn minh Đại Việt:

 • Tín ngưỡng dân gian:
  • Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, thờ cúng các vị anh hùng, người có công với đất nước tiếp tục được duy trì.
  • Tín ngưỡng thờ thần Đồng Cổ được đưa vào cung đình từ thời Lý, phát triển dưới hình thức nghi lễ nhằm giữ đạo trung với vua, quốc gia.
  • Từ TK XVI, đạo Mẫu trở thành tín ngưỡng được đông đảo người Việt tin theo.
  • Việc thờ thành hoàng làng tại đình, đền miếu ở các làng xã ngày càng phổ biến.
 • Tư tưởng, tôn giáo:
  • Nho giáo:
  • Được du nhập vào Việt Nam từ thời Bắc thuộc.
  • Nhà Lý là triều đại đầu tiên chính thức sử dụng chế độ thi cử Nho học để tuyển chọn quan lại.
  • Nhà Lê Sơ thực hiện chính sách độc tôn Nho học, Nho giáo trở thành hệ tư tưởng chính thống của nhà nước quân chủ.
 • Phật giáo:
  • Được du nhập vào Việt Nam khoảng đầu Công nguyên. Trung tâm nổi tiếng là chùa Dâu (Bắc Ninh).
  • Phật giáo hòa quyện với tín ngưỡng bản địa, phát triển mạnh mẽ trong cung đình và đời sống dân gian.
 • Đạo giáo:
  • Có vị trí nhất định trong xã hội.
  • Các triều đại cho xây dựng một số đạo quán: Khai Nguyên, Trấn Vũ, Bích Câu,…

d. Giáo dục và khoa cử

Câu 1. Từ thế kỉ X đến thế kỉ XIX, nền giáo dục, khoa cử của Đại Việt có điểm gì nổi bật?

Câu 2. Theo em, vì sao các vương triều Đại Việt quan tâm đến giáo dục, khoa cử?

Hướng dẫn trả lời Bài 12: Văn minh Đại Việt – Lịch sử 10 [ kết nối tri thức ]


Câu 1. 
Từ thế kỉ X đến thế kỉ XIX, điểm nổi bật của nền giáo dục, khoa cử của Đại Việt:

 • Nền giáo dục, khoa cử bắt đầu được triển khai từ thời nhà Lý. Đến thời Trần, khoa cử được tổ chức đều đặn và quy củ hơn. Từ thời Lê Sơ, khoa cử Nho học phát triển thịnh đạt.
 • Nhiều người đỗ đạt, làm quan, trở thành các nhà văn hóa lớn của dân tộc như: Lê Văn Hưu, Mạc Đĩnh Chi, Chu Văn An, Nguyễn Trãi,…
 • Các triều đại đều có chính sách nhằm khuyến khích giáo dục và khoa cử.

Câu 2. Các vương triều Đại Việt quan tâm đến giáo dục, khoa cử vì nhân tài là tinh hoa của đất nước, là nguyên khí của quốc gia.

e. Chữ viết và văn học

Hãy trình bày những thành tựu tiêu biểu về chữ viết và văn học của văn minh Đại Việt.

Hướng dẫn trả lời Bài 12: Văn minh Đại Việt – Lịch sử 10 [ kết nối tri thức ]

Trình bày những thành tựu tiêu biểu về chữ viết và văn học của văn minh Đại Việt:

 • Chữ viết:
  • Chữ Hán là văn tự chính thức, được sử dụng trong các văn bản hành chính nhà nước, trong giáo dục và khoa cử Đại Việt.
  • Trên cơ sở chữ Hán, chữ Nôm được người Việt sáng tạo và sử dụng rộng rãi từ thế TK XIII.
  • Từ đầu TK XVI, cùng với sự du nhập của Công giáo, chữ Quốc ngữ đã xuất hiện và dần hoàn thiện.
 • Văn học:
  • Phong phú, đa dạng, gồm 2 bộ phận: văn học dân gian, văn học viết.
  • Được lưu truyền và bổ sung qua thời gian gồm các thể loại: truyền thuyết, sử thi, cổ tích,…phản ảnh đời sống xã hội, đúc kết kinh nghiệm răn dạy.
  • Văn học viết sáng tác chủ yếu bằng chữ Hán, Nôm gồm các thể loại: thơ, phú, hịch,…

g. Nghệ thuật

Câu 1. Nêu nhận xét về nghệ thuật của Đại Việt thời kì trung đại.

Hướng dẫn trả lời Bài 12: Văn minh Đại Việt – Lịch sử 10 [ kết nối tri thức ]

Nhận xét về nghệ thuật của Đại Việt thời kì trung đại:

 • Đạt được nhiều thành tựu trên nhiều lĩnh vực (kiến trúc, điêu khắc, tranh dân gian, nghệ thuật biểu diễn).
 • Thể hiện nền văn minh mang đậm bản sắc dân tộc.
 • Những thành tựu cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị, được bảo tồn, lưu giữ.

Câu 2. Nêu những thành tựu tiêu biểu về nghệ thuật của văn minh Đại Việt. Thành tựu nào khiến em ấn tượng nhất? Vì sao?

Hướng dẫn trả lời Bài 12: Văn minh Đại Việt – Lịch sử 10 [ kết nối tri thức ]

– Những thành tựu tiêu biểu về nghệ thuật của văn minh Đại Việt:

 • Kiến trúc: Các kinh đô: Hoa Lư, Thăng Long, Tây Đô, Huế. Bên cạnh đó là rất nhiều công trình kiến trúc: chùa, tháp, đền, đình, miếu,…được xây dựng ở khắp cả nước.
 • Điêu khắc: phát triển, đạt đến trình độ cao, thể hiện qua những tác phẩm chạm khắc trên các công trình kiến trúc, điêu khắc tượng.
 • Tranh dân gian: gồm hai loại chính là tranh thờ và tranh chơi Tết.
 • Nghệ thuật biểu diễn: rất đa dạng về thể loại, gồm biểu diễn cung đình và biểu diễn dân gian.

– Thành tựu nào khiến em ấn tượng nhất là nghệ thuật biểu diễn ca trù.

 • Hát ca trù (còn gọi là hát ả đào, hát cô đầu, hát cửa đình) xuất hiện từ khoảng thế kỉ XV trong cung đình, dần lan tỏa và phổ biến trong đời sống dân gian.
 • Hiện tại, nghệ thuật ca trù không chỉ dành riêng cho nữ giới mà nó đã phát triển một cách bình đẳng để mọi người cùng tham gia theo đuổi vì từ xưa nam giới chỉ chơi đàn, gõ trống phụ hoạ cho lời hát là chính. Nam giới (kép đàn) ngày nay cũng có thể vừa diễn tấu đàn vừa hát thay ca nương hoặc thay vào đó là một nữ nhạc công đệm đàn, gọi là “đàn nương”.
 • Ca trù mặc dù đã được khôi phục lại nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn trong quảng bá, bảo tồn, do có một sự đứt gãy trong quá khứ, được cho là mang tính bác học khó hát, các nhạc cụ đàn đáy hay trống đế cũng không dễ chơi, khán giả trẻ tuổi thường không hiểu ý nghĩa của ca từ trong các bài hát (mang tính chất của chủ nghĩa yếm thế – khuyển nho, ca ngợi một cuộc sống đức hạnh hòa hợp với thiên nhiên,…)…

h. Khoa học, kĩ thuật

Hãy nêu một số thành tựu cơ bản của văn minh Đại Việt về khoa học, kĩ thuật. Hãy lựa chọn và giới thiệu về thành tựu tiêu biểu nhất.

Hướng dẫn trả lời Bài 12: Văn minh Đại Việt – Lịch sử 10 [ kết nối tri thức ]

 • Một số thành tựu cơ bản của văn minh Đại Việt về khoa học, kĩ thuật:
  • Sử học: được nhà nước và nhân dân quan tâm nhiều công trình được biên soạn qua các thời kì khác nhau.
  • Địa lí: xuất hiện nhiều công trình địa chí ghi chép về ranh giới, núi sông, địa danh, phong tục,…của đất nước và các địa phương.
  • Toán học: Đại thành toán pháp, Lập thành toán pháp.
  • Quân sự: đạt được nhiều thành tựu quan trọng về lí luận, kĩ thuật quân sự.
  • Y học: tiêu biểu là các danh y như Tuệ Tĩnh, Hải Thượng Lãn Ông.
 • Lựa chọn và giới thiệu về thành tựu Y Học (danh y Hải Thượng Lãn Ông):
  • Hải Thượng Lãn ông đã nghiên cứu rất sâu lý luận Trung y qua các sách kinh điển: Nội kinhNam kinhThương hànKim quỹ; tìm hiểu nền y học cổ truyền của dân tộc; kết hợp với thực tế chữa bệnh phong phú của mình, ông hệ thống hóa tinh hoa của lý luận Đông y cùng với những sáng tạo đặc biệt qua việc áp dụng lý luận cổ điển vào điều kiện Việt Nam, đúc kết nền y học cổ truyền của dân tộc.
  • Tên ông được đặt cho nhiều đường phố trên khắp Việt Nam như tại: Hà Nội có phố Lãn Ông (từ phố Hàng Đường đến phố Thuốc Bắc); thành phố Uông Bí (từ phố Tuệ Tĩnh đến phố Hữu Nghị), thành phố Hồ Chí Minh (từ đường Võ Văn Kiệt đến Học Lạc),…
  • Ông được ca ngợi bởi tấm lòng nhân ái của mình, hết lòng quan tâm, giúp đỡ các bệnh nhân.
  • Tháng 6 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức cho phép Học viện Quân y Việt Nam có thêm tên mới là Trường Đại học Y – Dược Lê Hữu Trác để sử dụng trong giao dịch dân sự và hợp tác quốc tế về đào tạo, nghiên cứu và điều trị. Viện bỏng quốc gia mang tên Lê Hữu Trác cũng thuộc Học viện Quân y.

4. Ý nghĩa của văn minh Đại Việt trong lịch sử Việt Nam

a. Ưu điểm và hạn chế của văn minh Đại Việt

Em hãy nêu nhận xét về một số ưu điểm, hạn chế của văn minh Đại Việt.

Hướng dẫn trả lời Bài 12: Văn minh Đại Việt – Lịch sử 10 [ kết nối tri thức ]

Nhận xét về một số ưu điểm, hạn chế của văn minh Đại Việt:

 • Ưu điểm:
  • Các vương triều Đại Việt luôn chú trọng phát triển nông nghiệp. Thủ công nghiệp và thương nghiệp được khuyến khích.
  • Có tinh thần cố kết cộng đồng.
  • Nho giáo ngày càng được đề cao, góp phần làm cho xã hội ổn định.
 • Nhược điểm:
  • Người Việt ít có phát minh KHKT.
  • Trong một số thời kì, thương nghiệp không được đề cao.
  • Có tâm lí bình quân, cào bằng giữa các thành viên, hạn chế động lực phát triển, sáng tạo của xã hội và cá nhân.
  • Có sự bảo thủ, chậm cải cách trước những biến đổi về xã hội, kinh tế.

4. Ý nghĩa của văn minh Đại Việt trong lịch sử Việt Nam 

b. Ý nghĩa của văn minh Đại Việt

Em hãy phân tích ý nghĩa của văn minh Đại Việt trong lịch sử Việt Nam.

Hướng dẫn trả lời Bài 12: Văn minh Đại Việt – Lịch sử 10 [ kết nối tri thức ]

Ý nghĩa của văn minh Đại Việt trong lịch sử Việt Nam:

 • Khẳng định tinh thần quật khởi và sức lao động bền bỉ của nhân dân. Người Việt Nam không ngừng nỗ lực, xây dựng một nền văn minh mang đậm bản sắc dân tộc trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc những thành tựu văn minh bên ngoài.
 • Những thành tựu chứng minh sự phát triển vượt bậc, góp phần tạo nên sức mạnh dân tộc, giúp Đại Việt giành thắng lợi trong những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, bảo vệ nền độc lập dân tộc.
 • Là nền tảng để Việt Nam đạt được những thành tựu rực rỡ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo dựng bản lĩnh, bản sắc riêng, để người Việt Nam vững vàng vượt qua thử thách, bước vào kỉ nguyên hội nhập.

Luyện tập

Câu 1. Lập bảng thống kê những thành tựu tiêu biểu của nền văn minh Đại Việt theo gợi ý sau:

Lĩnh vựcThành tựu tiêu biểuÝ nghĩa, giá trị
   

Hướng dẫn trả lời Bài 12: Văn minh Đại Việt – Lịch sử 10 [ kết nối tri thức ]

Lĩnh vựcThành tựu tiêu biểuÝ nghĩa, giá trị
Chính trịTiếp thu mô hình thiết chế chính trị quân chủ trung ương tập quyền của phong kiến Trung Quốc.Thiết chế ngày càng được hoàn thiện qua các triều đại Lý Trần và đạt đến đỉnh cao triều đại Lê sơ.
Các vương triều Đại Việt chú trọng xây dựng pháp luật.Các bộ luật như Hình thư thời Lý, Hình luật thời Trần,…
Kinh tếNông nghiệp lúa nước, khai hoang, mở rộng diện tích canh tác.Kĩ thuật thâm canh cây lúa nước có nhiều tiến bộ.
Nhiều nghề thủ công phát triển.Sản xuất các mặt hàng thủ công có trình độ cao. Một số làng nghề thủ công vẫn được duy trì đến ngày nay.
Các triều đại đều cho các loại tiền kim loại riêng.Buôn bán nhộn nhịp ở khắp cả nước.
Tín ngưỡng, tư tưởng, tôn giáoNho giáo, Đạo giáo, Phật giáo du nhập.Trở thành hệ tư tưởng chính thống của nhà nước quân chủ, hòa quyện với tín ngưỡng bản địa.
Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, thờ cúng các vị anh hùng, người có công với đất nước tiếp tục được duy trì.Ngày nay, một số tín ngưỡng truyền thống vẫn được duy trì.
Giáo dục, khoa cửBắt đầu được triển khai từ thời nhà Lý. Đến thời Trần, khoa cử được tổ chức đều đặn và quy củ hơn. Từ thời Lê Sơ, khoa cử Nho học phát triển thịnh đạt. Các triều đại đều có chính sách nhằm khuyến khích giáo dục và khoa cử.Nhiều người đỗ đạt, làm quan, trở thành các nhà văn hóa lớn của dân tộc.
Chữ viết và văn họcChữ Hán là văn tự chính thức. Trên cơ sở chữ Hán, chữ Nôm được người Việt sáng tạo và sử dụng rộng rãi từ thế TK XIII.Có chữ viết riêng, thể hiện bản sắc riêng.
Văn học phong phú, đa dạng, gồm 2 bộ phận: văn học dân gian, văn học viết.Được lưu truyền và bổ sung qua thời gian, phản ảnh đời sống xã hội.
Nghệ thuậtPhát triển, đạt đến trình độ cao, thể hiện qua những tác phẩm chạm khắc trên các công trình kiến trúc, điêu khắc tượng, các công trình kiến trúc,…Nhiều công trình kiến trúc: chùa, tháp, đền, đình, miếu,…được xây dựng ở khắp cả nước. Các loại hình nghệ thuật dân gian (cả trù, hát văn,…) còn được lưu giữ.

Câu 2. Chứng minh những thành tựu văn minh Đại Việt là sự kế thừa, phát triển các thành tựu của nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam và tiếp thu có chọn lọc những ảnh hưởng từ bên ngoài.

Hướng dẫn trả lời Bài 12: Văn minh Đại Việt – Lịch sử 10 [ kết nối tri thức ]

Những thành tựu văn minh Đại Việt là sự kế thừa, phát triển các thành tựu của nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam và tiếp thu có chọn lọc những ảnh hưởng từ bên ngoài:

 • Kế thừa, phát triển các thành tựu của nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam:
  • Nông nghiệp lúa nước và làng xã tiếp tục là một trong những đặc trưng được kế thừa của nền văn minh cổ.
  • Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên được lưu giữ và phát triển.
  • Nho giáo du nhập vào Việt Nam từ thời Bắc thuộc được nhà Lý chính thức sử dụng để tuyển chọn quan lại.
 • Tiếp thu có chọn lọc những ảnh hưởng từ bên ngoài:
  • Tiếp thu mô hình thiết chế chính trị quân chủ trung ương tập quyền của phong kiến Trung Quốc.
  • Phật giáo được du nhập vào đầu Công nguyên.
  • Chữ Hán là văn tự chính thức được tiếp thu từ Trung Quốc.

Câu 3. Có ý kiến cho rằng, văn minh Đại Việt phát triển rất phong phú, đa dạng và mang tính dân tộc sâu sắc. Em có đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao?

Hướng dẫn trả lời Bài 12: Văn minh Đại Việt – Lịch sử 10 [ kết nối tri thức ]

 • Đồng ý với ý kiến Văn minh Đại Việt phát triển rất phong phú, đa dạng và mang tính dân tộc sâu sắc.
 • Giải thích: Văn minh Đại Việt phát triển trên tất cả các lĩnh vực (thiết chế chính trị, kinh tế, chữ viết, văn học, KHKT, nghệ thuật,…), đạt được nhiều thành tựu. Có  sự tiếp thu có chọn lọc những ảnh hưởng từ bên ngoài, nhưng vẫn phát triển các thành tựu của nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam, giữ gìn và mang đậm bản sắc dân tộc.

Vận dụng

Câu 1. Theo em, mỗi cá nhân cần làm gì để bảo tồn và phát huy giá trị của những thành tựu văn minh Đại Việt trong thời đại ngày nay?

Hướng dẫn trả lời Bài 12: Văn minh Đại Việt – Lịch sử 10 [ kết nối tri thức ]

Để bảo tồn và phát huy giá trị của những thành tựu văn minh Đại Việt trong thời đại ngày nay mỗi cá nhân cần:

 • Bảo đảm tự tâm hướng thiện, tự giác duy trì đạo đức chung, đề cao các giá trị chân, thiện, mỹ, vứt bỏ cái giả, cái ác, cái xấu, thúc đẩy ngày càng nhiều những điều tốt đẹp trong xã hội.
 • Xây dựng hệ giá trị văn hóa; phát huy phong tục, tập quán truyền thống tốt đẹp; nâng cao đạo đức công dân.
 • Sáng tạo phong cách,  tôn trọng sự khác biệt,  cổ vũ sức sáng tạo văn học, nghệ thuật phong phú, đa dạng, khuyến khích tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người làm công tác văn hóa, đề cao chất lượng sản phẩm văn hóa, xây dựng nền văn hóa, nghệ thuật mang tính tư tưởng, nghệ thuật cao.
 • Không ngừng nâng cao dân trí. Nghiên cứu ứng dụng, đổi mới, sáng tạo, phát huy tinh thần khoa học.

Câu 2. Lựa chọn thành tựu thuộc một lĩnh vực của văn minh Đại Việt, thực hiện theo nhóm, tổ và xây dựng bài thuyết trình rồi trình bày trước lớp.

Hướng dẫn trả lời Bài 12: Văn minh Đại Việt – Lịch sử 10 [ kết nối tri thức ]

Tranh dân gian gồm hai loại, tranh Tết và tranh thờ. Tranh dân gian có nguồn gốc từ rất xa xưa được giữ gìn, bảo tồn và phát triển qua các giai đoạn lịch sử của đất nước. Tranh dân gian không những là tài sản riêng của các làng tranh mà còn là tài sản chung của cả dân tộc.Việt Nam với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên và nhân hoá các hiện tượng thiên nhiên thành các vị thần nên cùng với tranh Tết, tranh thờ cũng có rất sớm. Cả hai đã trở thành nhu cầu của nếp sống văn hoá, là thành tố của mỹ thuật cổ truyền và hợp thành văn hoá truyền thống của dân tộc.

Do nhu cầu của tục chơi tranh Tết và thờ cúng, tranh dân gian phải có số lượng lớn nên người Việt Nam từ lâu đã biết đến kỹ thuật khắc ván để in. Vào thời Lý (thế kỷ 12) đã có những gia đình chuyên làm nghề khắc ván. Cuối thời Trần đã in được tiền giấy. Đến thời Lê Sơ lại tiếp thu thêm kỹ thuật khắc ván in của Trung Quốc và cải tiến thêm một bước nữa. Cũng từ đây, trong dòng chảy của mỹ thuật truyền thống – dân gian bắt đầu có sự phân hóa để ngày càng phát triển đậm nét.

Trong bối cảnh đó, đến thời Mạc (thế kỷ 16) tranh dân gian phát triển khá mạnh, được cả các tầng lớp quý tộc ở kinh thành Thăng Long sử dụng vào dịp Tết mà bài thơ Tứ thời khuê vịnh của nhà thơ đương thời Hoàng Sơ Khải đã xác nhận sự hiện diện của các loại tranh thờ, tranh gà và tranh Tố nữ:

“Chung Quỳ khéo vẽ nên hình
Bùa đào cấm quỷ, phòng linh ngăn tà
Tranh vẽ gà cửa treo thiếp yểm
Dưới thềm lầu hoa điểm Thọ Dương”

Đến thế kỷ 18 – 19 tranh dân gian Việt Nam đã ổn định và phát triển cao. Bảo tàng Lịch Sử (Hà Nội) còn giữ được những ván khắc từ thời Minh Mạng thứ 4 (tức 1823). Địa bàn làm tranh dàn trải trong cả nước. Dựa theo phong cách nghệ thuật, kỹ thuật in vẽ và nguyên vật liệu làm tranh, có thể quy về một số dòng tranh gọi theo tên những địa danh sản xuất.

Mỗi dòng tranh có một phong cách riêng, song tất cả đều được dựng hình theo kiểu “đơn tuyến bình đồ” dùng nét khoanh lấy các mảng màu và bao lại toàn hình. Với lối dựng hình “thuận tay hay mắt”, tranh dân gian không phụ thuộc vào viễn cận một điểm nhìn mà được diễn tả theo lối quan sát di động với nhiều góc độ khác nhau. Thần thánh luôn được vẽ to ở giữa, phía trên, còn người bình thường thì sàn sàn nhau, con vật và cảnh sắc thì tuỳ tương quan mà vẽ to hay nhỏ để bức tranh gây ấn tượng sâu sắc.

Trong giao lưu văn hoá, tranh dân gian Việt Nam vừa phát triển những vốn quý của các thời trước tích tụ lại, vừa tiếp nhận những tinh hoa của các dòng tranh khác để rồi khẳng định những gì thích hợp với dân tộc, làm phong phú hơn bản sắc của mình.

Ngày nay, tranh dân gian đã bị tranh hiện đại lấn át, hầu hết đã thất truyền. Tuy nhiên, có một dòng tranh vẫn còn tồn tại trước những thử thách của thời gian, như tranh Đồng Hồ. Dòng tranh này không những có chỗ đứng ở trong nước mà nó đã và đang có mặt ở nhiều nước trên thế giới như Nhật, Pháp, Mỹ…

Giới thiệu về Hội Gia sư Đà Nẵng – Trung tâm gia sư dạy kèm tại nhà

Chúng tôi tư vấn miễn phí phụ huynh tuyển gia sư dạy kèm tại nhà Đà Nẵng.
Chúng tôi luôn đặt chất lượng dạy và học lên hàng đầu, giới thiệu gia sư uy tín dạy các môn, các lớp từ cấp 1, 2, 3, luyện thi lớp 10, luyện thi đại học.
Phụ huynh đừng quá lo lắng địa chỉ Hội Gia sư Đà Nẵng xa nhà của quý phụ huynh. Trong danh sách sinh viên cộng tác làm gia sư dạy kèm tại nhà, chúng tôi luôn sẵn sàng hàng trăm gia sư với tiêu chí:

 • Trong khu vực gần nhà phụ huynh để tiện gia sư di chuyển
 • Phù hợp với yêu cầu của phụ huynh về giới tính, kỹ năng, kinh nghiệm, chuyên môn
 • Gia sư vui vẻ, nhiệt tình thân thiện.
 • Xác định dạy kèm tại nhà cho học sinh lâu dài theo thời gian yêu cầu của phụ huynh.

Hội Gia sư Đà Nẵng tự hào là Trung tâm gia sư dạy kèm tại nhà uy tín với phụ huynh và gia sư

Tư vấn miễn phí phụ huynh tuyển gia sư dạy kèm tại nhà, giới thiệu gia sư nhiệt tình, hiệu quả.
Điện thoại: 0934490995
Địa chỉ: 159 Yên Khê 2, Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam
Website: https://hoigiasudanang.com
Facebook: https://facebook.com/hoigiasudanang
Google Maps: https://g.page/HoiGiasuDaNang

Từ khóa tìm kiếm: giải lịch sử 10 kết nối tri thức, giải lịch sử 10 sách mới, giải lịch sử 10 bài 12 kết nối tri thức, giải bài 12: Văn minh Đại Việt

(Visited 53.117 times, 3 visits today)

Leave a Comment