khoa học tự nhiên bài 19: Cấu tạo và chức năng các thành phần của tế bào

Bài 19: Cấu tạo và chức năng các thành phần của tế bào – KHTN lớp 6

Bài 19: Cấu tạo và chức năng các thành phần của tế bào – Khoa học tự nhiên lớp 6 [Kết nối tri thức] – Từ năm 2021 trở đi môn Vật Lý lớp 6 đã gộp với các môn Hóa học, Sinh học để trở thành môn Khoa học tự nhiên lớp 6.

Bài 19: Cấu tạo và chức năng các thành phần của tế bào – Khoa học tự nhiên lớp 6 [Kết nối tri thức] – bao gồm đáp án chi tiết cho từng phần trong nội dung chương trình sách Kết nối tri thức do gia sư Đà Nẵng dạy kèm lớp 6 tại nhà biên soạn.

Soạn bài Khoa học tự nhiên lớp 6 và Giải bài tập KHTN lớp 6: Tại đây

Mở đầu – Bài 19 Cấu tạo và chức năng các thành phần của tế bào

Tuy có kích thước nhỏ nhưng tế bào có thể thực hiện được các quá trình sống cơ bản. Vậy tế bào được cấu tạo từ những thành phần nào và chúng có chức năng gì để có thể giúp tế bào thực hiện những quá trình sống đó?

Trả lời:

Tế bào được cấu tạo từ các thành phần cơ bản: màng tế bào, tế bào chất, nhân và vật chất di truyền

I. Cấu tạo của tế bào

1. Quan sát hình 19.1, nêu các thành phần chính của tế bào và chức năng của chúng.

2. Trên màng tế bào có rất nhiều lỗ nhỏ li ti. Em hãy dự đoán xem vai trò của những lỗ nhỏ này là gì?

Hội Gia sư Đà Nẵng

Hướng dẫn soạn bài Khoa học tự nhiên lớp 6 bài 19 Cấu tạo và chức năng các thành phần của tế bào

1. Thành phần chính của tế bào:

  • Màng tế bào: tham gia vào quá trình trao đổi chất giữa tế bào và môi trường.
  • Tế bào chất: là nơi xảy ra của các hoạt động trao đổi chất (hấp thụ chất dinh dưỡng, chuyển hóa năng lượng, tạo ra các chất để tăng trưởng, …)
  • Nhân: nơi chứa vật chất di truyền, là trung tâm điều khiển các hoạt động sống của tế bào.

2. Những lỗ nhỏ li ti trên màng tế bào là nơi thực hiện sự trao đổi chất giữa tế bào và môi trường bên ngoài 

II. Tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực

Quan sát hình 19.2, chỉ ra điểm giống và khác nhau về thành phần cấu tạo giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực.

Hội Gia sư Đà Nẵng

Hướng dẫn trả lời bài 19 Cấu tạo và chức năng các thành phần của tế bào

Điểm giống nhau:

  • Thành phần có cả ở tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực là: màng tế bào, tế bào chất

Điểm khác nhau:

  • Tế bào nhân sơ chưa có nhân hoàn chỉnh (không có màng nhân ngăn cách giữa chất nhân và tế bào chất)
  • Tế bào nhân thực đã có nhân hoàn chỉnh, vật chất di truyền nằm trong nhân được bao bọc bởi màng nhân.

III. Tế bào động vật và tế bào thực vật

1. Quan sát hình 19.3 và 19.4, lập bảng so sánh sự giống nhau và khác nhau về thành phần cấu tạo giữa tế bào động vật và tế bào thực vật.

Hội Gia sư Đà Nẵng

2. Những điểm khác nhau giữa tế bào động vật và tế bào thực vật có liên quan gì đến hình thức sống khác nhau của chúng? Cấu trúc nào của tế bào nào giúp cây cứng cáp dù không có hệ xương nâng đỡ như động vật?

Trả lời câu hỏi:

1. 

 Tế bào động vậtTế bào thực vật
Giống nhauĐều có những thành phần cơ bản:Màng sinh chất, tế bào chất và nhânCác bào quan: Ti thể, thể Gôngi, lưới nội chất mang ribôxôm.Trong nhân là nhân con và chất nhiễm sắc (ADN).
Khác nhauKhông có vách xenlulozơKhông có lục lạp nên không tự tổng hợp được chất hữu cơ  →  dị dưỡng.Có trung thểCó lizôxôm (thể hòa tan).Không có không bào chứa dịch, chỉ có không bào tiêu hóa, không bào bài tiết.Có vách xenlulozơ bảo vệ.Có các lạp thể đặc biệt là lục lạp → tự dưỡng.Chỉ có trung thể ở tế bào thực vật bậc thấpKhông có lizôxômCó không bào chứa dịch lớn.

2.

– Điểm khác nhau lớn nhất giữa thực vật và giới động vật là khả năng quang hợp.

  • Thực vật là sinh vật tự dưỡng, có khả năng quang hợp để tổng hợp chất hữu cơ từ năng lượng mặt trời và chất vô cơ. Có những loại thực vật vừa tự dưỡng, vừa dị dưỡng (như cây bắt ruồi). Nhưng nếu không có ruồi, các cây này vẫn sống vì chúng vẫn có khả năng quang hợp.
  • Động vật là sinh vật dị dưỡng, không có khả năng tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ nên chúng phải ăn các sinh vật khác.

– Thành tế bào của tế bào thực vật giúp cây cứng cáp dù không có hệ xương nâng đỡ như ở động vật.

Từ khóa tìm kiếm google:

Giải KNTT lớp 6, KHTN 6 sách kết nối tri thức, giải KHTN 6 sách mới, bài 2: Cấu tạo và chức năng các thành phần của tế bào, sách KNTT nxb giáo dục

Gia sư lớp 6 nhận thấy năm học lớp 6 đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình học tập đối với các em học sinh. Ở đó các em được sẽ được làm quen với môi trường học tập hoàn toàn mới, những cách học và kiến thức mới mẻ. Đặc biệt, trong năm 2021 thì chương trình học lớp 6 thay đổi cải cách làm cho các em học sinh gặp nhiều khó khăn. Chính vì thế, việc thuê gia sư dạy kèm tại nhà lớp 6 ở Đà Nẵng là cần thiết.

(Visited 58.066 times, 5 visits today)

Leave a Comment