Preliminery English Test for Schools 1

Bộ đề thi Kỹ năng tiếng Anh B1 – PET [Năm 1 – UFLS]

Bộ đề thi Kỹ năng tiếng Anh B1 – PET [Năm 1 – UFLS]
Tuyển tập các đề thi môn Kỹ năng tiếng B1. Môn Kỹ năng tiếng B1 học giáo trình: PET Result, Solutions (Pre-Intermediate) và Activate B1
[UFLS – Năm 1] Tài liệu môn Kỹ năng tiếng B1 – Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng

Thi online MIỄN PHÍ: Tiếng Anh B1

PET1 – Preliminary English Test for Schools 1 with Answer

Tên sách: PET1 – Preliminary English Test for Schools 1 with Answer
File sách: Tải PET1 tại đây
Audio: Link
Số lượng đề: 04

Preliminery English Test for Schools 1
Preliminery English Test for Schools 1

PET2 – Preliminary English Test 2 with Answer

Tên sách: PET2 – Preliminary English Test 2 with Answer
File sách: Tải PET2 tại đây
Audio: Link
Số lượng đề: 04

Preliminery English Test 2
Preliminery English Test 2

PET3 – Preliminary English Test 3 with Answer

Tên sách: PET3 – Preliminary English Test 3 with Answer
File sách: Tải PET3 tại đây
Audio: Link
Số lượng đề: 04

Preliminery English Test 3

PET4 – Preliminary English Test 4 with Answer

Tên sách: PET4 – Preliminary English Test 4 with Answer
File sách: Tải PET4 tại đây
Audio: Link
Số lượng đề: 04

Preliminery English Test 4

PET5 – Preliminary English Test 5 with Answer

Tên sách: PET5 – Preliminary English Test 5 with Answer
File sách: Tải PET5 tại đây
Audio: Link
Số lượng đề: 04

Preliminery English Test 5

PET6 – Preliminary English Test 6 with Answer

Tên sách: PET6 – Preliminary English Test 6 with Answer
File sách: Tải PET6 tại đây
Audio: Link
Số lượng đề: 04

Preliminery English Test 6

PET_Plus1 – PET Preliminary English Test Practice Tests Plus 1 with Answer

Tên sách: PET_Plus1 – PET Preliminary English Test Practice Tests Plus 1 with Answer
File sách: Tải PET_Plus1 tại đây
Audio: Link
Số lượng đề: 04

PET Preliminary English Test Practice Tests Plus 1

PET_Plus2 – PET Preliminary English Test Practice Tests Plus 2 with Answer

Tên sách: PET_Plus2 – PET Preliminary English Test Practice Tests Plus 2 with Answer
File sách: Tải PET_Plus2 tại đây
Audio: Link
Số lượng đề: 04

PET Preliminary English Test Practice Tests Plus 2

0112 Preliminary-Pet-for-Schools-Trainer – Preliminary for Schools TRAINER with Answers and Teacher’s Notes

Tên sách: 0112 Preliminary-Pet-for-Schools-Trainer – Preliminary for Schools TRAINER with Answers and Teacher’s Notes
File sách: Tải 0112 Preliminary-Pet-for-Schools-Trainer tại đây
Audio: Link
Số lượng đề: 06

Preliminary for Schools TRAINER with Answers and Teacher’s Notes

Exams Extra PET with Answers

Tên sách: Exams Extra PET with Answers
File sách: Tải Exams Extra PET with Answers tại đây
Audio: Link
Số lượng đề: 04

Exam Extra
Exams Extra PET with Answers

Objective PET – Practice Test – Second Edition

Tên sách: Exams Extra PET with Answers
File sách: Tải Objective PET – Practice Test – Second Edition tại đây
Audio: Link
Số lượng đề: 01

Objective PET – Practice Test – Second Edition

Objective PET for Schools Practice Test Booklet

Tên sách: Objective PET for Schools Practice Test Booklet
File sách: Tải Objective PET for Schools Practice Test Booklet tại đây
Audio: Link
Số lượng đề: 02
Tổng hợp bởi Hải Quyên – 0934490995 – Giới thiệu gia sư Đà Nẵng uy tín chất lượng

Objective PET for Schools Practice Test Booklet
Objective PET for Schools Practice Test Booklet
(Visited 15.373 times, 1 visits today)

Leave a Comment