Lớp 9

Lớp 9 | Giải bài tập lớp 9 các môn học | Đề thi, trắc nghiệm lớp 9 chọn lọc
Giải bài tập SGK, SBT và VBT các môn học lớp 9 | Đề thi, trắc nghiệm lớp 9 chọn lọc
Để học tốt các môn học lớp 9, dưới đây là mục lục các bài giải bài tập sách giáo khoa, sách bài tập và tài liệu tham khảo: Bài tập trắc nghiệm, Đề thi các môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Việt, Lí, Hóa, Sinh, Lịch Sử, Địa Lí chương trình lớp 9 giúp bạn học tốt các môn học lớp 9 hơn. Bạn vào tên bài để xem chi tiết.

Môn Ngữ văn
Soạn Văn 9 (hay nhất)
Soạn Văn 9 (ngắn nhất)
Soạn Văn 9 (siêu ngắn)
Soạn Văn 9 (cực ngắn)
500 bài văn hay lớp 9 (năm 2021 mới)
Văn mẫu lớp 9
Tác giả – Tác phẩm Văn 9
1000 câu trắc nghiệm Ngữ văn 9
Giải vở bài tập Ngữ văn 9
Bộ đề thi Ngữ Văn 9 (có đáp án)
Môn Toán
Giải bài tập sgk Toán 9
Giải sách bài tập Toán 9
Chuyên đề Toán 9 (có đáp án – cực hay)
Lý thuyết & 500 Bài tập Toán 9 (có đáp án)
Các dạng bài tập Toán 9 cực hay
Bộ đề thi Toán 9 (có đáp án)
Giải bài tập sgk Toán 9 VNEN
Môn Tiếng Anh
Sách Tiếng Anh mới

Giải bài tập sgk Tiếng Anh 9 thí điểm
Giải sách bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm
720 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 thí điểm
Bộ đề thi Tiếng Anh 9 thí điểm (có đáp án)
Bộ đề thi vào 10 môn Tiếng Anh
Sách Tiếng Anh cũ

Giải bài tập sgk Tiếng Anh 9
Giải sách bài tập Tiếng Anh 9
600 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 có đáp án
Bộ đề thi Tiếng Anh 9 (có đáp án)
Môn Vật Lí
Giải bài tập sgk Vật lý 9
Giải sách bài tập Vật Lí 9
Giải VBT Vật Lí 9
Các dạng bài tập Vật Lí 9 (có đáp án)
Lý thuyết & 500 bài tập Vật Lí 9 có đáp án
Bộ đề thi Vật Lí 9 (có đáp án)
Bộ đề thi vào 10 môn Vật Lí (có đáp án)
Môn Hóa học
Giải bài tập sgk Hóa học 9
Giải sách bài tập Hóa 9
Giải vở bài tập Hóa 9
Chuyên đề Hóa học 9 (có đáp án)
Lý thuyết & 550 Bài tập Hóa học 9 (có đáp án)
Bộ đề thi Hóa học 9 (có đáp án)
Đề ôn thi vào lớp 10 môn Hóa học (có đáp án)
Môn Sinh học
Giải bài tập sgk Sinh học 9
Giải bài tập sgk Sinh học 9 (ngắn nhất)
Giải Vở bài tập Sinh học 9
Giải sách bài tập Sinh học 9
Lý thuyết Sinh học 9 (hay, chi tiết)
1000 câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 9 (có đáp án)
Bộ đề thi Sinh học 9 (có đáp án)
Bộ đề thi vào 10 môn Sinh học (có đáp án)
Môn Địa Lí
Giải bài tập sgk Địa Lí 9
Lý thuyết & 400 câu Trắc nghiệm Địa Lí 9 có đáp án
Giải bài tập sgk Địa Lí 9 (ngắn nhất)
Giải sách bài tập Địa Lí 9
Giải Vở bài tập Địa Lí 9
Giải Tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 9
Bộ đề thi Địa Lí 9 (có đáp án)
Bộ đề thi vào 10 môn Địa Lí (có đáp án)
Môn Lịch sử
Giải bài tập sgk Lịch sử 9
Lý thuyết & 300 câu trắc nghiệm Lịch Sử 9 có đáp án
Giải bài tập sgk Lịch sử 9 (ngắn nhất)
Giải tập bản đồ Lịch sử 9
Giải Vở bài tập Lịch sử 9
Giải Sách bài tập Lịch sử 9
Bộ đề thi Lịch sử 9 (có đáp án)
Bộ đề thi vào 10 môn Lịch Sử
Môn GDCD
Giải bài tập sgk GDCD 9
Lý thuyết & 180 câu trắc nghiệm GDCD 9 có đáp án
Giải bài tập sgk GDCD 9 (ngắn nhất)
Giải vở bài tập GDCD 9
Giải sách bài tập GDCD 9
Bộ đề thi GDCD 9 (có đáp án)
Đề ôn thi vào lớp 10 môn GDCD (có đáp án)
Môn Công nghệ
Giải bài tập sgk Công nghệ 9
Giải vở bài tập Công nghệ 9
Lý thuyết & 100 câu trắc nghiệm Lắp đặt mạng điện trong nhà
Lý thuyết & 100 câu trắc nghiệm Nấu ăn
Bộ đề thi Công nghệ lớp 9 (có đáp án)
Môn Tin học
Giải bài tập sgk Tin học 9
Lý thuyết & 140 câu trắc nghiệm Tin học 9
Giải Sách bài tập Tin học 9
Bộ đề thi Tin học 9 (có đáp án)
Môn Âm nhạc – Mĩ thuật
Giải bài tập Âm nhạc lớp 9
Giải bài tập Mĩ thuật lớp 9
Tài liệu tham khảo lớp 9
Lý thuyết, Bài tập Tiếng việt – Tập làm văn 9
Tổng hợp các cách mở bài văn 9 hay
Tổng hợp Sơ đồ tư duy môn Văn 9 hay nhất
Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Văn
1000 câu hỏi ôn tập Ngữ văn 9 (có đáp án)
Bộ đề thi vào 10 môn Văn (có đáp án)
Kiến thức trọng tâm tác giả tác phẩm Ngữ văn 9 năm 2021
Tổng hợp ý nghĩa nhan đề Ngữ Văn lớp 9
Bộ Đề thi vào 10 môn Toán (có đáp án)
Bộ Đề thi vào lớp 10 môn Toán Chuyên
Tổng hợp kiến thức, công thức Toán lớp 9
Các dạng bài tập ôn thi vào 10 môn Toán
1000 Bài tập Toán 9 ôn thi vào lớp 10 (có đáp án)
Bộ đề thi Chuyên Tiếng Anh vào lớp 10 năm 2021
Tổng hợp câu hỏi ôn tập Vật Lí 9
Tổng hợp Đề thi vào 10 chuyên Vật Lí (có đáp án)
Bộ 500 Bài tập trắc nghiệm Hóa học 9 năm 2021 có lời giải
Tổng hợp câu hỏi ôn tập Hóa học 9
Wiki 200 Tính chất hóa học
Wiki 3000 Phản ứng hóa học quan trọng
Đề ôn thi vào lớp 10 môn Hóa Chuyên (có đáp án)
Chuyên đề Sinh học 9
Tổng hợp công thức Sinh học 9 hay, chi tiết
Tổng hợp, hướng dẫn cách rèn luyện kỹ năng Địa Lí
Bộ đề thi vào lớp 10 chuyên Địa Lí
Tài liệu môn Địa Lí chọn lọc
Video Giải bài tập sgk Toán 9 hay, chi tiết
Giải sách bài tập Toán 9 hay, chi tiết
Video Giải bài tập sgk Vật Lí 9 hay, chi tiết
Video Giải sách bài tập Vật Lí 9 hay, chi tiết
Video Giải bài tập sgk Hóa 9
Giáo án môn học lớp 9
Giáo án Toán lớp 9 mới chuẩn
Giáo án Ngữ văn 9 chuẩn
Giáo án Tiếng Anh lớp 9 mới chuẩn
Giáo án Vật Lí 9 chuẩn
Giáo án Hóa học 9 chuẩn
Giáo án Sinh học 9 chuẩn
Giáo án Địa Lí 9 chuẩn
Giáo án Lịch Sử 9 chuẩn
Giáo án GDCD 9 chuẩn