Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán thành phố Đà Nẵng năm 2021

Chi tiết đề thi tuyển sinh vào lớp 10 TP Đà Nẵng môn Toán năm học 2021 – 2022 có đáp án chi tiết.

Đáp án Đề thi tiếng Anh tuyển sinh lớp 10 Đà Nẵng năm 2021-2022

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Ngữ văn thành phố Đà Nẵng năm 2021

Đề thi vào lớp 10 Đà Nẵng môn Toán năm 2021

Bài 4. (1,5 điểm)

a) Tìm hai số tự nhiên, biết rằng tổng của chúng bằng 2021 và hiệu của số lớn và số bé bằng 15.

b) Một địa phương lên kế hoạch xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 12000 người trong một thời gian quy định. Nhờ cải tiến phương pháp nên mỗi giờ xét nghiệm được thêm 1000 người. Vì thế, địa phương này hoàn thành sớm hơn kế hoạch là 16 giờ. Hỏi theo kế hoạch, địa phương này phải xét nghiệm trong thời gian bao nhiêu giờ?

Đề thi vào lớp 10 Đà Nẵng môn Toán năm 2021
Đề thi vào lớp 10 Đà Nẵng môn Toán năm 2021

Đáp án đề thi vào lớp 10 Đà Nẵng môn Toán năm 2021

Đáp án đề thi vào lớp 10 Đà Nẵng môn Toán năm 2021
Đáp án đề thi vào lớp 10 Đà Nẵng môn Toán năm 2021
(Visited 5.729 times, 1 visits today)

Leave a Comment