Gợi ý đáp án môn Sinh học thi THPT Quốc gia 2018 – Tất cả mã đề!

Sáng nay (26/6), các thí sinh bước vào bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên với môn Sinh học. Đây là môn thi trắc nghiệm gồm 24 mã đề (các đề thi được đảo vị trí câu hỏi, thời gian làm bài 50 phút).

 

Đáp án môn Sinh mã đề 201

Đáp án môn Sinh mã đề 202

Đáp án môn Sinh mã đề 203

Đáp án môn Sinh mã đề 204

Đáp án môn Sinh mã đề 205

Đáp án môn Sinh mã đề 206

Tham khảo đáp án môn Sinh học THPT quốc gia 2018 tất cả mã đề

Đáp án môn Sinh mã đề 207

Đáp án môn Sinh mã đề 208

Đáp án môn Sinh mã đề 209

Đáp án môn Sinh mã đề 210

Đáp án môn Sinh mã đề 211

Đáp án môn Sinh mã đề 212

Đáp án môn Sinh mã đề 213:

Tham khảo đáp án môn Sinh học THPT quốc gia 2018 tất cả mã đề

Đáp án môn Sinh mã đề 214:

Đáp án môn Sinh mã đề 215:

Đáp án môn Sinh mã đề 216:

Đáp án môn Sinh mã đề 217:

Tham khảo đáp án môn Sinh học THPT quốc gia 2018 tất cả mã đề

Đáp án môn Sinh mã đề 218:

Đáp án môn Sinh mã đề 219:

Đáp án môn Sinh mã đề 220

Đáp án môn Sinh mã đề 221

Đáp án môn Sinh mã đề 222

Đáp án môn Sinh mã đề 223

Tham khảo đáp án môn Sinh học THPT quốc gia 2018 tất cả mã đề

Đáp án môn Sinh mã đề 224:

Tham khảo đáp án môn Sinh học THPT quốc gia 2018 tất cả mã đề

Theo vietnamnet

(Visited 207 times, 1 visits today)

Leave a Comment