Bài 2: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945 – 1991) LIÊN BANG NGA (1991- 2000)

Sơ đồ tư duy môn Lịch Sử 12 và Bài tập trắc nghiệm – Bài 2 (Có đáp án)

Sơ đồ tư duy môn Lịch Sử 12 bài 2 và bài tập trắc nghiệm (Có đáp án). Sau đây Hội Gia sư Đà Nẵng chia sẻ các em học sinh đang ôn thi THPT Quốc Gia, tài liệu học Lịch sử 12 theo sơ đồ tư duy và làm bài tập trắc nghiệm theo bài. Với sơ đồ tư duy theo sự kiện Lịch sử giúp các em học và nhớ kiến thức một cách khoa học hơn. Ngoài ra còn có bộ các câu hỏi trắc nghiệm đi cùng giúp các em kiểm tra lại kiến thức.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 12 thi THPT Quốc gia (Có đáp án)

Sơ đồ tư duy lịch sử 12 và Trắc nghiệm lịch sử 12 từng bài có đáp án

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 12 thi THPT Quốc gia (Có đáp án)

Bài 2: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945 – 1991) LIÊN BANG NGA (1991- 2000)

Bài 2: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945 – 1991) LIÊN BANG NGA (1991- 2000)
Hội Gia sư Đà Nẵng

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Quốc gia nào chịu tổn thất nặng nề nhất trong Chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Liên Xô.
B. Đức.
C. Pháp.
D. Nhật Bản.

Câu 2. Liên Xô khôi phục kinh tế sau chiến tranh thế giới thứ hai trong bối cảnh
A. chịu tổn thất nặng nề.
B. bị thua trong chiến tranh thế giới thứ hai.
C. đời sống nhân dân ổn định.
D. khủng hoảng về kinh tế, chính trị.

Câu 3. Khi tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội, Liên Xô gặp khó khăn lớn nhất là gì?
A. Bị chiến tranh tàn phá nặng nề.
B. Mĩ bao vây kinh tế Liên Xô.
C. Mĩ phát động Chiến tranh lạnh.
D. Các nước phương Tây theo đuổi chính sách chống cộng.

Câu 4. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ đã thực hiện âm mưu cơ bản gì để chống lại Liên Xô?
A.Tiến hành bao vây kinh tế.
B. Phát động Chiến tranh lạnh.
C. Lôi kéo các nước đồng minh chống lại Liên Xô.
D. Đàn áp phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc.

Câu 5. Thành tựu quan trọng nhất Liên Xô đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ 1950 – 1973 là gì?
A. Đi đầu trong các ngành công nghiệp vũ trụ, công nghiệp điện hạt nhân.
B. Trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới (sau Mĩ).
D. Phóng thành công tàu vũ trụ.

Câu 6. Liên Xô đi đầu trong các ngành công nghiệp
A. vũ trụ, điện hạt nhân.
B. luyện kim, điện hạt nhân.
C. quân sự, vũ trụ.
D. cơ khí, điện hạt nhân.

Câu 7. Quốc gia nào đã mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người?
A. Liên Xô.
B. Nhật Bản.
C. Trung Quốc.
D. Mĩ.

Câu 8. Sau năm 1945 Liên Xô thực hiện đường lối đối ngoại như thế nào?
A. Bảo vệ hòa bình thế giới, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc và giúp đỡ các nước xã hội chủ nghĩa.
B. Bảo vệ hòa bình thế giới, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc và giúp đỡ các nước tư bản chủ nghĩa.
C. Bảo vệ hòa bình thế giới, ủng hộ chế độ phân biệt chủng tộc Apacthai và giúp đỡ các nước xã hội chủ nghĩa.
D. Ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc và giúp đỡ các nước xã hội chủ nghĩa.

Câu 9. Nguyên nhân cơ bản nào dẫn tới sự tan rã của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu?
A. Đường lối lãnh đạo mang tính chủ quan.
B. Không tiến hành cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại.
C. Tiến hành cải tổ muộn.
D. Sự chống phá của các thế lực thù địch ở trong nước.

Câu 10. Nguyên nhân khách quan nào dẫn tới sự tan rã của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu?
A. Sự chống phá của các thế lực thù địch ở ngoài nước.
B. Phạm nhiền sai lầm trong cải tổ.
C. Không bắt kịp bước phát triển của KH-KT.
D. Thực hiện cơ chế tập trung quan liêu bao cấp.

Câu 11 . Đường lối đối ngoại của nước Nga từ 1991 – 2000 là thân phương Tây, khôi phục và phát triển mối quan hệ với các nước ở
A. Châu Á.
B. Châu Phi.
C. Châu Mĩ Latinh.
D. Châu Âu.

Câu 12. Quốc gia nào đi đầu trong công nghiệp vũ trụ và điện hạt nhân sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX
A. Liên Xô.
B. Mĩ.
C. Anh.
D. Pháp.

Câu 13. Thành tựu khoa học – kĩ thuật nào của Liên Xô có ý nghĩa mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người?
A. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo.
B. Phóng thành công tàu vũ trụ.
C. Đi đầu trong công nghiệp vũ trụ.
D. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo bay vòng quanh trái đất.

Câu 14. Chính sách đối ngoại tiến bộ và tích cực của Liên Xô sau CTTG thứ hai đến những năm 70 của thế kỉ XX là
A. khởi xướng chiến tranh lạnh.
B. bảo vệ hòa bình thế giới.
C. lãnh đạo phe XHCN.
D. thực hiện chính sách thân phương Tây.

Câu 15. Công cuộc khôi phục kinh tế ở Liên Xô diễn ra trong khoảng thời gian nào?
A. Từ 1945 -1949.
B. Từ 1945 -1950.
C. Từ 1946 -1950.
D. Từ năm 1946 -1949.

Câu 16. Liên Xô hoàn thành kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế (1946 – 1950) trong thời gian
A. 5 năm.
B. 4 năm.
C. 4 năm 3 tháng.
D. 4 năm 6 tháng.

Câu 17. Liên Xô phóng tàu vũ trụ đưa nhà du hành vũ trụ Gagarin bay vòng quanh trái đất năm nào?
A. Năm 1961.
B. Năm 1960.
C. Năm 1959.
D. Năm 1957.

Câu 18. Liên xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo vào năm nào?
A. Năm 1957.
B. Năm 1960.
C. Năm 1959.
D. Năm 1961.

Câu 19. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử vào năm nào?
A. Năm 1947.
B. Năm 1949.
C. Năm 1950.
D. Năm 1945.

Câu 20. Vị tổng thống đầu tiên của Liên Xô là
A. Lênin.
B. Xtalin.
C. Goocbachốp.
D. Enxin.

Câu 21. Vì sao Liên Xô phải tiến hành khôi phục kinh tế trong những năm 1945 – 1950?
A. Đất nước bị chiến tranh tàn phá.
B. Tiếp tục xây dựng CNXH đã bị gián đoạn từ năm 1941.
C. Xây dựng nền kinh tế mạnh để cạnh tranh với Mĩ.
D. Đưa Liên Xô trở thành cường quốc thế giới.

Câu 22. Điểm khác nhau về mục đích trong việc sử dụng năng lượng nguyên tử của Liên Xô và Mĩ ?
A. Mở rộng lãnh thổ.
B. Duy trì hòa bình an ninh thế giới.
C. Ủng hộ phong trào cách mạng thế giới.
D. Khống chế các nước khác

Câu 23. Tháng 12-1993, Hiến pháp Liên bang Nga được ban hành quy định nước Nga theo thể chế nào?
A. Tổng thống liên bang.
B. Dân chủ tư sản.
C. Quân chủ lập hiến.
D. Xã hội chủ nghĩa.

Câu 24. Quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam – Liên bang Nga được thiết lập vào
A. Ngày 30/1/1950.
B. Ngày 18/1/1950.
C. Ngày 1/10/1949. D. Ngày 19/12/1950.

Câu 25. Quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam – Liên bang Nga trong giai đoạn hiện nay là
A. đối tác chiến lược.
B. quan hệ song phương.
C. hỗ trợ phát triển kinh tế.
D. hỗ trợ phát triển quân sự.

Câu 26. Trong lĩnh vực khoa học – kĩ thuật của Liên Xô, năm 1949 đễn ra sự kiện nào?
A. Chế tạo thành công bom nguyên tử.
B. Phóng thành công tàu vũ trụ.
C. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo.
D. Chế tạo thành công máy bay phản lực.

Câu 27. Liên Bang Nga là Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có quyền như thế nào?
A. Quyền biểu quyết và phủ quyết những vấn đề quan trọng tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
B. Quyền phủ quyết những vấn đề quan trọng tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
C. Quyền biểu quyết những vấn đề quan trọng tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
D. Quyền can thiệp vào tất cả các vấn đề ở các nước và các khu vực trên thế giới.

Câu 28. Sự sụp đổ của Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu đã có tác động như thế nào đến tình hình thế giới?
A. Chủ nghĩa xã hội lâm vào thời kì thoái trào; trật tự hai cực Ianta hoàn toàn sụp đổ.
B. Thúc đẩy sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn cầu.
C. Mĩ – nước đứng đầu cực Tư bản chủ nghĩa đã vươn lên nắm quyền lãnh đạo thế giới, xác lập trật tự thế giới “một cực”.
D. Chấm dứt cuộc chạy đua vũ trang trên phạm vi toàn cầu.

Câu 29. Nhận thức như thế nào về sự sụp đổ của Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu?
A. Đó chỉ là sự sụp đổ của một mô hình Chủ nghĩa xã hội chưa đúng đắn, còn nhiều thiếu sót, hạn chế.
B. Chủ nghĩa xã hội không thể được thực hiện trong hiện thực.
C. Đó là một tất yếu khách quan.
D. Học thuyết Mác đã trở nên lỗi thời.

Câu 30. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Tây Âu do Mĩ cầm đầu đã thực hiện âm mưu cơ bản gì để chống lại Liên Xô?
A. Phát động “Chiến tranh lạnh”.
B. Tiến hành bao vây kinh tế.
C. Đẩy mạnh chiến tranh tổng lực.
D. Tiến hành bao vây chính trị.

Câu 31. Vì sao Liên Xô tiến hành công cuộc cải tổ đất nước trong những năm 80 của thế kỉ XX?
A. Đất nước lâm vào tình trạng trì trệ, khủng hoảng.
B. Đất nước đã phát triển nhưng chưa bằng Mĩ và Tây Âu.
C. Do tác động của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật.
D. Do tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng.

Câu 32. Nguyên nhân cơ bản nào làm cho chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ?
A. Xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội không phù hợp.
B. Các thế lực thù địch trong và ngoài nước chống phá.
C. Chậm sửa chữa những sai lầm.
D. Đất nước lâm vào tình trạng trì trệ, khủng hoảng.

Câu 33. Sau khi Liên Xô sụp đổ, Liên bang Nga là
A. quốc gia kế thừa địa vị pháp lí của Liên Xô.
B. quốc gia độc lập như các nước cộng hòa khác.
C. quốc gia nắm mọi quyền hành ở Đông Âu.
D. quốc gia đứng đầu Liên bang Xô viết.

Câu 34. Bài học kinh nghiệm mà Việt Nam rút ra được từ sự sụp đổ chủ nghĩa xã hội của Liên Xô và Đông Âu là gì?
A. Xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp.
B. Thực hiện chính sách nhà nước nắm toàn bộ nền kinh tế.
C. Cải cách nông nghiêp.
D. Cải cách kinh tế triệt để.

Câu 35. Để tránh sự sụp như Liên Xô và Đông Âu, Việt Nam cần phải thực hiện điều cơ bản nào dưới đây?
A. Không được chủ quan, duy ý chí trong đường lối lãnh đạo.
B. Ngăn chặn diễn biến hòa bình.
C. Bắt kịp sự phát triển của khoa học – kĩ thuật.
D. Không được phạm sai lầm trong quá trình cải cách kinh tế, chính trị.

Câu 36. Một trong những bài học mà Việt Nam có thể rút ra từ sự sụp đổ chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu để phát triển kinh tế hiện nay là?
A. Xây dựng nền kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp.
B. Xây dựng nền kinh tế thị trường.
C. Xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần.
D. Xây dựng nền kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Câu 37. Một trong những bài học mà Việt Nam có thể rút ra để tăng cường sức mạnh của nhà nước hiện nay từ sự sụp đổ chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu là gì?
A. Tăng cường sự đoàn kết trong Đảng và trong nhân dân.
B. Tăng cường tính dân chủ trong nhân dân.
C. Mở rộng quan hệ đối ngoại với tất cả các nước.
D. Tăng cường mối quan hệ với các cường quốc.

Sơ đồ tư duy lịch sử 12 và Trắc nghiệm lịch sử 12 từng bài có đáp án

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 12 thi THPT Quốc gia (Có đáp án)

Hướng dẫn phụ huynh tuyển Gia sư dạy kèm tại nhà ở Đà Nẵng

Thời gian cần thiết: 5 phút

Quy trình phụ huynh tuyển gia sư Đà Nẵng dạy kèm tại nhà
Trong suốt quá trình hỗ trợ tư vấn phụ huynh tuyển gia sư. Chúng tôi KHÔNG YÊU CẦU phí tuyển gia sư nào từ phụ huynh. Phụ huynh chỉ cần thanh toán học phí hàng tháng trực tiếp với gia sư.

 1. Bước 1: Gọi điện tư vấn tuyển gia sư

  Phụ huynh, học sinh có nhu cầu tìm gia sư có thể gọi điện thoại cho Hội Gia sư Đà Nẵng theo số hotline 0934490995. Trung tâm sẽ tiếp nhận các yêu cầu về gia sư, chuyển môn, địa điểm, thời gian, mục tiêu học…

 2. Bước 2: Trung tâm gia sư tuyển chọn gia sư theo yêu cầu

  Trong thời gian 1 – 2 ngày , trung tâm gia sư sẽ lọc danh sách gia sư cộng tác. Sắp xếp gia sư phù hợp, phỏng vấn kỹ. Báo phụ huynh về thông tin gia sư, hẹn ngày giờ cho 2 bên gặp.

 3. Bước 3: Gia sư gặp phụ huynh để nhận suất dạy

  Gia sư gặp học sinh, sắp xếp lịch dạy kèm tại nhà, trao đổi thêm, kiểm tra trình độ học viên, xem các bài tập trên lớp, định hướng mục tiêu dạy và học.

 4. Bước 4: Gia sư dạy kèm tại nhà theo yêu cầu của phụ huynh và học sinh

  Nghiêm túc về giờ giấc và không được làm việc riêng trong giờ dạy.
  Gia sư cần phải có trách nhiệm cho sự tiến bộ của học sinh mình dạy.

Giới thiệu về Hội Gia sư Đà NẵngTrung tâm gia sư dạy kèm tại nhà

Chúng tôi tư vấn miễn phí phụ huynh tuyển gia sư dạy kèm tại nhà Đà Nẵng.
Chúng tôi luôn đặt chất lượng dạy và học lên hàng đầu, giới thiệu gia sư uy tín dạy các môn, các lớp từ cấp 1, 2, 3, luyện thi lớp 10, luyện thi đại học.
Phụ huynh đừng quá lo lắng địa chỉ Hội Gia sư Đà Nẵng xa nhà của quý phụ huynh. Trong danh sách sinh viên cộng tác làm gia sư dạy kèm tại nhà, chúng tôi luôn sẵn sàng hàng trăm gia sư với tiêu chí:

 • Trong khu vực gần nhà phụ huynh để tiện gia sư di chuyển
 • Phù hợp với yêu cầu của phụ huynh về giới tính, kỹ năng, kinh nghiệm, chuyên môn
 • Gia sư vui vẻ, nhiệt tình thân thiện.
 • Xác định dạy kèm tại nhà cho học sinh lâu dài theo thời gian yêu cầu của phụ huynh.

Hội Gia sư Đà Nẵng tự hào là Trung tâm gia sư dạy kèm tại nhà uy tín với phụ huynh và gia sư

Tư vấn miễn phí phụ huynh tuyển gia sư dạy kèm tại nhà, giới thiệu gia sư nhiệt tình, hiệu quả.
Điện thoại: 0934490995
Địa chỉ: 159 Yên Khê 2, Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam
Website: https://hoigiasudanang.com
Facebook: https://facebook.com/hoigiasudanang
Google Maps: https://g.page/HoiGiasuDaNang

Gia sư dạy kèm tại nhà ở Đà Nẵng

(Visited 10.934 times, 1 visits today)

Leave a Comment