ngữ pháp cơ bản

Ngữ pháp cơ bản 02 – Đề thi kết thúc học phần [Năm 1]

Ngữ pháp tiếng Anh Căn bản 2
Basic English Grammar 2

Học phần được thiết kế nhằm giúp sinh viên năm 1 nhận biết, phân biệt và sử dụng chính xác các loại từ, động từ tình thái, câu điều kiện, thể bị động, mệnh đề quan hệ, các hình thức so sánh & các cấu trúc ngữ pháp quen thuộc trong tiếng Anh. Học phần còn nhằm mục đích giúp người học có nền tảng ngữ pháp vững vàng, có khả năng phát triển vốn từ vựng để phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Học phần được thiết kế với 15 dơn vị bài học kết hợp với sách tham khảo giúp người học có thể tự luyện tập thêm ở nhà.

ngữ pháp cơ bản
Ngữ pháp cơ bản

06 ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN NGỮ PHÁP CƠ BẢN 02

Hệ thống đang tải đề NGỮ PHÁP CƠ BẢN 02
Đi đâu mà vội.
Vui lòng đợi trong giây lát nha...

(Visited 10.537 times, 1 visits today)

Leave a Comment