Bài 2: Em đã lớn (bài đọc 3, bài viết 3, kể chuyện) – Tiếng Việt lớp 3 tập 1 [Cánh Diều]

Bài 2: Em đã lớn – Giải VBT Tiếng Việt lớp 3 sách Cánh Diều do Gia sư dạy kèm lớp 3 tại nhà Đà Nẵng biên soạn