lịch sử 9

Sơ đồ tư duy Sử 9 bài 1- Hội Gia sư Đà Nẵng

Sơ đồ tư duy Lịch sử 9 – Soạn bài 2 Lịch sử 9

Hướng dẫn cách vẽ Sơ đồ tư duy Lịch sử 9 Bài 2. Hệ thống, Tóm tắt Lý thuyết, Soạn bài Lịch sử 9 Bài 2 do Gia sư lớp 9 Đà Nẵng biên soạn. Tóm tắt Lịch Sử 9 bài 2 I. Sự khủng hoảng và tan rã của Liên Bang Xô Viết – Năm 1973, …

Sơ đồ tư duy Lịch sử 9 – Soạn bài 2 Lịch sử 9 Read More »

Sơ đồ tư duy Sử 9 bài 1- Hội Gia sư Đà Nẵng

Sơ đồ tư duy Lịch sử 9 – Soạn bài 1 Lịch sử 9

Hướng dẫn cách vẽ Sơ đồ tư duy Lịch sử 9 Bài 1. Hệ thống, tóm tắt Lý thuyết Lịch sử 9 Bài 1 bằng Sơ đồ tư duy độc đáo do Gia sư lớp 9 biên soạn. I. Liên Xô  1. Công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh (1945-1950) *Tình hình Liên Xô sau …

Sơ đồ tư duy Lịch sử 9 – Soạn bài 1 Lịch sử 9 Read More »