Hình tượng người phụ nữ xưa và nay qua tác phẩm Vợ nhặt và Vợ chồng A Phủ

Bài viết phân tích được số phận của người phụ nữ thời xưa và thời nay thông qua hai tác phẩm Vợ chồng A Phủ và Vợ Nhặt.