Trắc nghiệm Lịch sử 12 học kì I (P1)

Trắc nghiệm lịch sử 12 học kì I (P1) bao gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án ôn tập do Hội Gia sư Đà Nẵng biên soạn