ôn thi lịch sử

Phân tích bài thơ Tương tư của Nguyễn Bính

Mời các bạn học sinh lớp 11 cùng theo dõi bài văn mẫu phân tích bài thơ Tương tư của Nguyễn Bính được Hội Gia sư Đà Nẵng đăng tải trong bài viết dưới đây. Đây là tài liệu hữu ích gồm dàn ý chi tiết kèm theo 4 bài văn mẫu phân tích bài thơ Tương tư được chúng tôi tuyển chọn …

Phân tích bài thơ Tương tư của Nguyễn Bính Read More »

Văn mẫu lớp 11: Phân tích bài thơ Chiều tối (Mộ) của Hồ Chí Minh

Chiều tối là bài thơ vừa mang màu sắc cổ điển vừa mang màu sắc hiện đại đã mang đến dấu ấn riêng, đặc trưng. Bài thơ chính là tâm sự, là ước muốn nhỏ nhoi có thể thoát khỏi chốn gông cùm, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Do Hôi Gia sư Đà Nẵng biên soạn.