Ngôn ngữ Trung

Review ngành Ngôn ngữ Trung – Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng

Review ngành Ngôn ngữ Trung
Xếp theo thứ tự top 3 ngành điểm cao nhất của trường Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng – Khóa 2020
Sư phạm tiếng Anh 26.4
Ngôn ngữ Hàn Quốc 25.41
Ngôn ngữ Trung quốc 24.53