Sinh Học lớp 10

Thực hành: Một số phương pháp nghiên cứu vi sinh vật thông dụng tìm hiểu về các sản phẩm công nghệ vi sinh vật và làm một số sản phẩm lên men từ vi sinh vật - Sinh Học 10

Bài 23 Thực hành: Một số phương pháp nghiên cứu vi sinh vật thông dụng tìm hiểu về các sản phẩm công nghệ vi sinh vật và làm một số sản phẩm lên men từ vi sinh vật – Sinh Học 10 [ kết nối tri thức ]

Thực hành: Một số phương pháp nghiên cứu vi sinh vật thông dụng tìm hiểu về các sản phẩm công nghệ vi sinh vật và làm một số sản phẩm lên men từ vi sinh vật – Sinh Học 10 – bao gồm đáp án chi tiết gia sư Đà Nẵng dạy kèm lớp 10 tại nhà biên soạn.