sinh viên năm 1

PET Result - Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng

[UFLS – Năm 1] Tài liệu môn Kỹ năng tiếng B1 – Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng

Học phần này được thiết kế tích hợp giữa 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, giúp sinh viên Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng trang bị các từ vựng về điện ảnh, thể thao, cuộc sống ở nông thôn và thành thị; hoạt động giải trí và sở thích; đồng thời phát triển những kỹ năng …

[UFLS – Năm 1] Tài liệu môn Kỹ năng tiếng B1 – Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng Read More »

Sinh viên ngoại ngữ Đà Nẵng năm 1

[UFLS – Năm 1] Tổng hợp tài liệu Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng

Tài liệu năm 1 sinh viên Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng – Ngành ngôn ngữ Anh. Trong học kỳ 1, sinh viên năm 1 Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng học 8 môn: Cơ sở văn hóa Việt Nam, GDTC 1, Kỹ năng học đại học, Kỹ năng tiếng B1.1 và Kỹ năng tiếng B1.2, Luyện âm, Ngữ pháp cơ bản, Tin học …

[UFLS – Năm 1] Tổng hợp tài liệu Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng Read More »