tài liệu học tập

Sinh viên ngoại ngữ Đà Nẵng năm 1

[UFLS – Năm 1] Tổng hợp tài liệu Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng

Tài liệu năm 1 sinh viên Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng – Ngành ngôn ngữ Anh. Trong học kỳ 1, sinh viên năm 1 Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng học 8 môn: Cơ sở văn hóa Việt Nam, GDTC 1, Kỹ năng học đại học, Kỹ năng tiếng B1.1 và Kỹ năng tiếng B1.2, Luyện âm, Ngữ pháp cơ bản, Tin học …

[UFLS – Năm 1] Tổng hợp tài liệu Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng Read More »