Preliminery English Test for Schools 1

Bộ đề thi Kỹ năng tiếng Anh B1 – PET [Năm 1 – UFLS]

Bộ đề thi Kỹ năng tiếng Anh B1 – PET [Năm 1 – UFLS]
Tuyển tập các đề thi môn Kỹ năng tiếng B1. Môn Kỹ năng tiếng B1 học giáo trình: PET Result, Solutions (Pre-Intermediate) và Activate B1