Sinh viên ngoại ngữ Đà Nẵng năm 1

[UFLS – Năm 1] Tổng hợp tài liệu Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng

Tài liệu năm 1 sinh viên Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng – Ngành ngôn ngữ Anh. Trong học kỳ 1, sinh viên năm 1 Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng học 8 môn: Cơ sở văn hóa Việt Nam, GDTC 1, Kỹ năng học đại học, Kỹ năng tiếng B1.1 và Kỹ năng tiếng B1.2, Luyện âm, Ngữ pháp cơ bản, Tin học cơ sở.

[UFLS – Năm 2] Tổng hợp tài liệu – Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng

Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng tuyển sinh 2021

Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng tuyển sinh 2017

Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng tuyển sinh 2018

Sinh viên Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng năm 1
Sinh viên Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng năm 1

Dẫn nhập ngữ âm – Âm vị học – Phonetics & Phonology

Tài liệu – Đề thi – Bài tập lớn – Giáo trình: Dẫn nhập ngữ âm – Âm vị học

Đề thi mẫu Dẫn nhập Ngữ âm – Âm vị học tiếng Anh: PHONETICS &PHONOLOGY

Kỹ năng tiếng B1

Trong các môn này thì Kỹ năng tiếng B1 chiếm số lượng tín chỉ nhiều nhất, giáo trình học môn này là PET result. Solutions (Pre-Intermediate) và Activate B1.

Bài thi online PET B1 có đáp án: Đề thi Tiếng Anh B1

Tài liệu môn Kỹ năng tiếng B1:  Tại đây

Tuyển tập các bộ đề thi B1: Tại đây

Kỹ năng tiếng B1
Kỹ năng tiếng B1

Kỹ năng tiếng B1.1:

Số tín chỉ: 04

Học phần này được thiết kế tích hợp giữa 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, giúp người học trang bị các từ vựng về điện ảnh, thể thao, cuộc sống ở nông thôn và thành thị; hoạt động giải trí và sở thích; đồng thời phát triển những kỹ năng thông qua các bài tập trắc nghiệm năng lực ngôn ngữ như nghe, nói, đọc, viết, sử dụng ngôn ngữ và ngữ pháp. Người học thể hiện được năng lực hiểu được đại ý, thông tin chi tiết, thái độ của người tương tác trong quá trình nghe về bình luận thể thao, mô tả tâm trạng, tình cảm, cảm xúc, có kỹ năng tương tác, hỏi đáp, trao đổi với các gợi ý từ tranh ảnh, mô tả suy đoán, so sánh và bình luận trong diễn ngôn độc thoại, có thể hiểu được bài khóa và ý kiến hay chi tiết được nêu cùng với cấu trúc và phát triển văn bản, có khả năng xử lý ngữ liệu đầu vào để viết các bức thư, đề án với các gợi ý về ngữ vực và văn phong về thư thân mật, giới thiệu bản thân, mô tả nơi chốn, danh lam thắng cảnh, có thể thực hiện các kỹ năng chuyển đổi từ dạng, điền khuyết văn bản và thành lập từ.

Kỹ năng tiếng B1.2

Số tín chỉ: 04
Học phần này được thiết kế tích hợp giữa 2 kỹ năng chính Nghe và Nói cùng với các kỹ năng về phát âm, từ vựng, ngữ pháp, tư duy phản biện và kỹ năng hoc tâp đươc lồng ghép trong các bài Nghe và Nói. Học phần trang bị cho người học các kỹ năng như nghe ý chính, nghe chi tiêt, xác đinh thông tin đúng – sai; cung câp thông tin, ý tưởng để chuân bi cho phần nói; phát triển các kỹ năng nói (đồng ý, không đồng ý, đưa ra lời khuyên …), phát âm, đoc nối, đoc nhấn; luyên các kỹ năng làm viêc nhóm, kỹ năng tranh luân, phản biện và kỹ năng thuyêt trình; luyên kỹ năng hoc như ghi chú, săp xêp thời gian, kỹ năng làm bài thi.

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Cập nhật tài liệu

Cơ sở văn hóa Việt Nam
Cơ sở văn hóa Việt Nam
Cơ sở văn hoá Việt Nam
Số tín chỉ: 02
Cơ sở văn hóa Việt Nam là học phần đại cương về văn hóa Việt Nam, cung cấp một cái nhìn toàn diện về khái niệm văn hóa học và văn hóa Việt nam, hệ thống các thành tố văn hóa Việt Nam và những đặc trưng của chúng, tính thống nhất và đa dạng của văn hóa Việt Nam.

Luyện âm – Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng

Môn Luyện âm là môn rất khó lấy điểm cao, vì sinh viên đại học ngoại ngữ Đà Nẵng năm 1 thường phát âm kém. Cần rèn luyện nhiều các bài luyện âm, theo học đủ các tiết học trên lớp.

Cập nhật tài liệu

Luyện âm tiếng Anh
Số tín chỉ: 02
Học phần này nhằm giúp người học nắm được hệ thống âm trong tiếng Anh, cách phát âm và ký âm của từng âm cụ thể.  Người học sẽ nhận biết được mối quan hệ giữa âm thanh và con chữ; các âm có tương đương và không tương đương so với hệ thống âm của tiếng Việt. Học phần còn giúp người học nắm được những nguyên tắc cơ bản về trọng âm, ngữ điệu và cách đọc nối. Người học có thể nhận biết và chỉnh sửa được những lỗi sai về phụ âm, nguyên âm, trọng âm trong cách phát âm từ tiếng Anh. Học phần còn giúp người học luyện tập ngữ điệu, nối từ khi phát âm 1 đơn vị câu. Học phần này sẽ hỗ trợ người học trong việc rèn luyện độ chính xác và trôi chảy khi nói tiếng Anh.

Ngữ pháp cơ bản

Cập nhật tài liệu

Ngữ pháp tiếng Anh Căn bản 1
Số tín chỉ: 02
Học phần được thiết kế nhằm giúp sinh viên năm 1 đại học ngoại ngữ Đà Nẵng nhận biết, phân biệt và sử dụng chính xác các thì, các cấu trúc ngữ pháp  quen thuộc trong tiếng  Anh. Học phần còn nhằm mục đích giúp người học có nền tảng ngữ pháp vững vàng, có khả năng phát triển vốn từ vựng để phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Học phần được thiết kế với 15 đơn vị bài học kết hợp với sách tham khảo giúp người học có thể tự luyện tập thêm ở nhà.

Tin học cơ sở

Bài giảng, Bài tập và Đề thi Tin học đại cương: Tại đây

Tin học cơ sở
Số tín chỉ: 02

Học phần này cung cấp các kỹ năng tối thiểu cần thiết để có thể sử dụng máy vi tính vào công việc của người học tiếng Anh, có thể tiếp thu nhanh chóng và sử dụng được các phần mềm dạy học (ví dụ: các chương trình thí nghiệm ảo, chương trình hỗ trợ vẽ hình, các chương trình multimedia…). Tập trung vào các kỹ năng như sử dụng máy vi tính để soạn thảo văn bản, luận văn, tiểu luận, truy tìm các thông tin bổ sung cho luận văn, tiểu luận thông qua Internet và thư viện điện tử, để trình chiếu bài thuyết trình, luận văn, thực hiện, và các tính toán thống kê đơn giản.

Kỹ năng học đại học

Cập nhật tài liệu

Kỹ năng học đại học

Số tín chỉ: 02

Học phần này được thiết kế nhằm giúp người học (năm thứ nhất Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng) phát triển những kỹ năng học nền tảng cần thiết cho việc học tập ở môi trường đại học. Các kỹ năng trong khóa học được xây dựng phù hợp với nhu cầu của người học tiếng Anh, bao gồm kỹ năng tự học, tìm kiếm và xử lý thông tin, làm việc nhóm, và thuyết trình. Các kỹ năng được phát triển thông qua nhiều tình huống, bài tập thực hành trên lớp cũng như bài tập ở nhà. Khóa học mang tính thực hành cao, giúp người học đạt được những kỹ năng cần thiết để học tập một cách khoa học và hiệu quả ở môi trường đại học.

Chúc các bạn sinh viên năm 1 Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng học thật tốt nhé.

Hội Gia sư Đà Nẵng

☎  Ms Hải Quyên – 0934490995 ☎

#hoigiasudanang #giasudanang #daykemtainhadanang

Gia sư Đà Nẵng

(Visited 21.347 times, 1 visits today)

Leave a Comment