Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 1 (có đáp án)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 1 (có đáp án) – Bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai ( 1945 – 1949).
Để giúp các em lớp 12 học tập và ôn thi THPT môn Lịch sử. Chính vì thế mà Hội Gia sư Đà Nẵng cùng chia sẻ với các em, bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 theo từng bài.
Bộ câu hỏi bám sát với từng bài học trong sách Lịch sử lớp 12, giúp các em cũng cố lại kiến thức.
Chúc các em học tập và thi tốt.

Sơ đồ tư duy lịch sử 12 và Trắc nghiệm lịch sử 12 từng bài có đáp án

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 12 thi THPT Quốc gia (Có đáp án)

Câu 1. Hội nghị Ianta có sự tham gia của các nước
A. Anh- Pháp- Mĩ.
B. Anh- Mĩ- Liên Xô.
C. Anh- Pháp- Đức.
D. Mĩ- Liên Xô- Trung Quốc.

Câu 2. Hội nghị Ianta diễn ra từ ngày
A. 14 đến 12-02-1945
B. 02 đến 14-02-1945
C. 02 đến 12-4-1945
D. 12 đến 22-4-1945

Câu 3. Hội nghị Ianta được họp tại nước
A. Ạnh.
B. Pháp.
C. Thụy Sĩ.
D. Liên Xô.

Câu 4. Nguyên thủ tham gia Hội nghị Ianta gồm
A. Rudơven, Clêmăngxô, Sớcxin.
B. Aixenhao, Xtalin, Clêmăngxô.
C. Aixenhao, Xtalin, Sớcxin.
D. Sớcxin, Rudơven, Xtalin.

Câu 5. Theo thỏa thuận của Hội nghị Ianta vùng Đông Âu thuộc ảnh hưởng của nước
A. Mĩ
B. Anh
C. Pháp
D. Liên Xô

Câu 6. Một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị Ianta là
A. Đàm phán, ký kết các hiệp ước với các nước phát xít bại trận.
B. Các nước thắng trận thỏa thuận việc chia Đức thành 2 nước Đông Đức và Tây Đức.
C. Thỏa thuận việc đóng quân tại các nước nhằm và phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á.
D. Các nước phát xít Đức, Italia kí văn kiện đầu hàng phe đồng minh vô điều kiện.

Câu 7. Một trong những cam kết nào sau đây là một trong những điều kiện để Liên Xô tham gia việc chiến tranh chống Nhật
A. Toàn quyền chiếm đóng nước Đức.
B. Khôi phục quyền lợi của nước Nga bị mất do cuộc chiến tranh Nga – Nhật 1904.
C. Vùng Đông Âu thuộc phạm vi ảnh hưởng của Liên Xô.
D. Mĩ và các nước Đồng minh phải ký cam kết không tấn công Liên Xô.

Câu 8. Vì sao trật tự Ianta được gọi là trật tự hai cực
A. Phân chia thế giới thành hai hệ thống các nước với chế độ xã hội khác nhau.
B. Phân chia thành hai khu vực với sự phát triển kinh tế xã hội khác nhau
C. Tạo ra những vùng ảnh hưởng của hai cường quốc Xô – Mĩ tại các khu vực trên thế giới.
D. Hình thành các quốc gia đối lập nhau giữa các khu vực.

Câu 9. Đông Đức và Đông Béclin sau chiến tranh thuộc phạm vi ảnh hưởng của quốc gia nào?
A. Mĩ
B. Liên Xô
C. Anh
D. Pháp

Câu 10. Từ vĩ tuyến 38 về phía Nam bán đảo Triều Tiên sau chiến tranh do lực lượng nào chiếm đóng
A. Quân đội Liên Xô.
B. Quân đội Trung Quốc.
C. Liên quân Anh – Mĩ.
D. Liên quân Anh- Pháp

Câu 11. Hội nghị Ian ta có ảnh hưởng như thế nào đến tình hình quóc tế sau chiến tranh
A. Làm nảy sinh những mâu thuẫn mới với các nước đế quốc.
B. Đánh dấu sự hình thành một trật tự thế giới mới sau chiến tranh.
C. Trở thành khuân khổ của một trật tự thế giới, từng bước được thiết lập trong những năm 1945-1947
D. Đánh dấu sự xác lập vai trò thống trị thế giới của chủ nghĩa đế quốc Mĩ

Câu 12. Đặc điểm nổi bật của trật tự thế giới mới được hình thành trong những năm sau chiến tranh thế giới thứ hai
A. là một trật tự thế giới được thiết lập trên cơ sở các nước tư bản thắng trận áp đặt quyền thống trị đối với các nước bại trận.
B. là một trật tự thế giới hoàn toàn do chủ nghĩa tư bản thao túng.
C. là một trật tự thế giới có sự phân tuyến triệt để giữa hai phe: xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa.
D. là một trật tự thế giới được thiết lập trên cơ sở các nước thắng trận cùng nhau hợp tác để thống trị, bóc lột các nước bại trận và các dân tộc thuộc
địa.

Câu 13. Vấn đề nước Đức được thỏa thuận tại Hội nghị Ianta như thế nào
A. nước Đức phải chấp nhận tình trạng tồn tại hai nhà nước với hai chế độ chính trị và con đường phát triển khác nhau.
B. nước Đức phải chấp nhận sự chiếm đóng lâu dài của quân đội đồng minh.
C. nước Đức phải trở thành một quốc gia thống nhất, hòa bình.
D. nước Đức sẽ trở thành một quốc gia độc lập thống nhất dân chủ và tập trung.

Câu 14. Thống nhất nào sau đây giữa các nước ký hiệp định Ianta là cơ sở để tiến tới duy trì một nền hòa bình an ninh thế giới sau chiến tranh?
A. tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và Nhật nhanh chóng kết thúc chiến tranh.
B. thỏa thuận việc đóng quân tại các nước phát xít và phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu, châu Á.
C. thành lập tổ chức Liên Hợp quốc để duy trì hòa bình và an ninh thế giới.
D. thực hiện những cam kết để Liên Xô tham gia chiến tranh chống Nhật.

Câu 15. Hội nghị Potsdam có ý nghĩa gì đối với việc hình thành trật tự thế giới sau chiến tranh
A. góp phần hoàn thiện, bổ sung cho những thỏa thuận của Hội nghị Ianta 
B. tạo ra một cơ sở pháp lý để thực hiện phân chia thế giới.
C. là căn cứ để các nước thực hiện việc xây dựng phạm vi ảnh hưởng và phạm vi chiếm đóng
D. là cơ sở để phân chia phạm vi ảnh hưởng giữa Liên Xô và Mĩ.

Câu 16. Việc phân chia nước Đức sau chiến tranh gây nên hậu quả gì
A. tạo nên sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế Cộng hòa Liên Bang Đức.
B. làm nước Đức bị phân chia thành hai quốc gia với hai chế độ xã hội khác nhau.
C. là cơ hội để các nước Tây Âu biến Cộng hòa Liên Bang Đức thành lực lượng xung kích để tấn công Liên Xô
D. làm chia rẽ vấn đề thống nhất dân tộc giữa các nước đồng minh của Liên Xô

Câu 17. Thành viên sáng lập tổ chức Liên hợp quốc gồm
A. 35 nước.
B. 48 nước.
C. 50 nước.
D. 55 nước.

Câu 18. Hiến chương Liên Hợp Quốc được thông qua tại Hội nghị nào
A. Hội nghị Ianta
B. Hội nghị Xanphranxcô
C. Hội nghị Pôxđam
D. Hội nghị Pari

Câu 19. Cơ quan nào của Liên Hợp quốc có sự tham gia đầy đủ đại diện các thành viên mỗi năm họp một lần
A. Ban thư ký.
B. Hội đồng bảo an.
C. Hội đồng quản thác.
D. Đại hội đồng.

Câu 20. Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc vào
A. tháng 9/1973
B. tháng 9/1976
C. tháng 9/1977
D. tháng 9/1975

Câu 21. Hiện nay, Hội đồng bảo an Liên hợp quốc có bao nhiêu nước thành viên
A. 15 nước.
B. 05 nước.
C. 20 nước.
D. 10 nước.

Câu 22. Cơ quan nào của Liên hợp quốc giữ vai trò trọng yếu trong việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới
A. Đại hội đồng
B. Hội đồng Bảo an
C. Ban thư ký
D. Hội đồng kinh tế và xã hội.

Câu 23. Việt Nam là thành viên thứ bao nhiêu của Liên Hợp quốc
A. thành viên 139
B. thành viên 149
C. thành viên 159
D. thành viên 16

Câu 24. Hiến chương Liên Hợp quốc chính thức có hiệu lực vào thời gian nào
A. 24-11-1946
B. 24-11-1945
C. 24-10-1945
D. 24-11-1945

Câu 25. Cơ quan hành chính của Liên hợp quốc là
A. Hội đồng Bảo an.
B. Đại hội đồng.
C. Ban thư ký.
D. Hội đồng quản thác.

Câu 26. Việc Việt Nam là ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có ý nghĩa
A. tạo cơ hội để Việt Nam hòa nhập với cộng đồng quốc tế.
B. nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam trên trường thế giới.
C. nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, chính trị của Việt Nam với các nước.
D. góp phần thúc đẩy việc nhanh chóng ký kết các hiệp định thương mại của nước ta.

Câu 27. Số lượng thành viên của tổ chức Liên hợp quốc ngày càng đông nói lên điều gì
A. Liên hợp quốc là một tổ chức có vai trò to lớn trong việc thúc đẩy kinh tế.
B. Liên hợp quốc ngày càng trở thành một tổ chức đáng tin cậy có vị trí cao trên trường quốc tế.
C. Liên hợp quốc là một tổ chức đóng góp to lớn trong việc giải quyết các tranh chấp quốc tế.
D. Liên hợp quốc góp phần quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tến, văn hóa.

Câu 28. Những nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc có ý nghĩa như thế nào?
A. là cơ sở pháp lý cơ bản để tổ chức Liên hợp quốc duy trì hoạt động.
B. là cơ sở bắt buộc để Liên hợp quốc thực hiện các hoạt động.
C. là cơ sở pháp lý cho sự tồn tại và những hoạt động của tổ chức này.
D. là cơ sở lý luận cho Liên hợp quốc xây dựng những đường lối kinh tế chính trị.

Câu 29. Vai trò lớn nhất của Liên hợp quốc hiện nay là:
A. thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, văn hóa giữa các quốc gia, khu vực.
B. là trung gian giải quyết các tranh chấp trên lĩnh vực kinh tế.
C. góp phần gìn giữ hòa bình an ninh và các vấn đề mang tính quốc tế.
D. là trung tâm giải quyết những mâu thuẫn vê dân tộc, sắc tộc trên thế giới.

Câu 30. Hiện nay, Việt Nam vân dụng nguyên tắc cơ bản nào của Liên hợp quốc để đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo?
A. bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.
B. không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kỳ nước nào.
C. giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.
D. tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của các nước

Sơ đồ tư duy lịch sử 12 và Trắc nghiệm lịch sử 12 từng bài có đáp án

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 12 thi THPT Quốc gia (Có đáp án)

Hướng dẫn phụ huynh tuyển Gia sư dạy kèm tại nhà ở Đà Nẵng

Thời gian cần thiết: 5 phút

Quy trình phụ huynh tuyển gia sư Đà Nẵng dạy kèm tại nhà
Trong suốt quá trình hỗ trợ tư vấn phụ huynh tuyển gia sư. Chúng tôi KHÔNG YÊU CẦU phí tuyển gia sư nào từ phụ huynh. Phụ huynh chỉ cần thanh toán học phí hàng tháng trực tiếp với gia sư.

 1. Bước 1: Gọi điện tư vấn tuyển gia sư

  Phụ huynh, học sinh có nhu cầu tìm gia sư có thể gọi điện thoại cho Hội Gia sư Đà Nẵng theo số hotline 0934490995. Trung tâm sẽ tiếp nhận các yêu cầu về gia sư, chuyển môn, địa điểm, thời gian, mục tiêu học…

 2. Bước 2: Trung tâm gia sư tuyển chọn gia sư theo yêu cầu

  Trong thời gian 1 – 2 ngày , trung tâm gia sư sẽ lọc danh sách gia sư cộng tác. Sắp xếp gia sư phù hợp, phỏng vấn kỹ. Báo phụ huynh về thông tin gia sư, hẹn ngày giờ cho 2 bên gặp.

 3. Bước 3: Gia sư gặp phụ huynh để nhận suất dạy

  Gia sư gặp học sinh, sắp xếp lịch dạy kèm tại nhà, trao đổi thêm, kiểm tra trình độ học viên, xem các bài tập trên lớp, định hướng mục tiêu dạy và học.

 4. Bước 4: Gia sư dạy kèm tại nhà theo yêu cầu của phụ huynh và học sinh

  Nghiêm túc về giờ giấc và không được làm việc riêng trong giờ dạy.
  Gia sư cần phải có trách nhiệm cho sự tiến bộ của học sinh mình dạy.

Giới thiệu về Hội Gia sư Đà NẵngTrung tâm gia sư dạy kèm tại nhà

Chúng tôi tư vấn miễn phí phụ huynh tuyển gia sư dạy kèm tại nhà Đà Nẵng.
Chúng tôi luôn đặt chất lượng dạy và học lên hàng đầu, giới thiệu gia sư uy tín dạy các môn, các lớp từ cấp 1, 2, 3, luyện thi lớp 10, luyện thi đại học.
Phụ huynh đừng quá lo lắng địa chỉ Hội Gia sư Đà Nẵng xa nhà của quý phụ huynh. Trong danh sách sinh viên cộng tác làm gia sư dạy kèm tại nhà, chúng tôi luôn sẵn sàng hàng trăm gia sư với tiêu chí:

 • Trong khu vực gần nhà phụ huynh để tiện gia sư di chuyển
 • Phù hợp với yêu cầu của phụ huynh về giới tính, kỹ năng, kinh nghiệm, chuyên môn
 • Gia sư vui vẻ, nhiệt tình thân thiện.
 • Xác định dạy kèm tại nhà cho học sinh lâu dài theo thời gian yêu cầu của phụ huynh.

Hội Gia sư Đà Nẵng tự hào là Trung tâm gia sư dạy kèm tại nhà uy tín với phụ huynh và gia sư

Tư vấn miễn phí phụ huynh tuyển gia sư dạy kèm tại nhà, giới thiệu gia sư nhiệt tình, hiệu quả.
Điện thoại: 0934490995
Địa chỉ: 159 Yên Khê 2, Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam
Website: https://hoigiasudanang.com
Facebook: https://facebook.com/hoigiasudanang
Google Maps: https://g.page/HoiGiasuDaNang

Gia sư dạy kèm tại nhà ở Đà Nẵng

(Visited 7.881 times, 1 visits today)

Leave a Comment