Danh sách miễn học GDQP - Trường đại học ngoại ngữ Đà Nẵng

Trường Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng thông báo: V/v đi học quân sự

12/10/2018:  Trường đại học ngoại ngữ Đà Nẵng Thông báo (V/v đi học quân sự )
1. Quyết định cho sinh viên được miễn học GDQP-AN năm học 2018-2019
2. Thông báo về việc sinh viên không tham gia học GDQP-AN năm học 2018-2019
3. Quyết định về việc cử sinh viên đi học GDQP-AN năm học 2018-2019 tại Trung tâm GDQPAN, trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng.
4. Quyết định cử sinh viên đi học GDQP-AN năm học 2018-2019 tại Trung tâm GDQP, trường Quân sự quân khu 5, Đà Nẵng.

Kinh nghiệm đi học quân sự

Đi học quân sự: Top 10 cần lưu ý dành cho sinh viên Trường Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng

Quyết định cho sinh viên trường Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng được miễn học GDQP-AN năm học 2018-2019

Danh sách sinh viên khóa tuyển sinh năm 2018 trường Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng được miễn học Giáo dục quốc phòng – An ninh năm học 2018 – 2019

Danh sách miễn học GDQP - Trường đại học ngoại ngữ Đà Nẵng
Danh sách miễn học GDQP – Trường đại học ngoại ngữ Đà Nẵng

Thông báo về việc sinh viên không tham gia học GDQP-AN năm học 2018-2019

Sinh viên khóa tuyển sinh 2018 không đăng ký tham gia học Giáo dục quốc phòng – An ninh năm học 2018 – 2019

Danh sách không đăng ký tham gia học Giáo dục quốc phòng - An ninh
Danh sách không đăng ký tham gia học Giáo dục quốc phòng – An ninh
Danh sách không đăng ký tham gia học Giáo dục quốc phòng - An ninh
Danh sách không đăng ký tham gia học Giáo dục quốc phòng – An ninh

Quyết định về việc cử sinh viên đi học GDQP-AN năm học 2018-2019 tại Trung tâm GDQPAN, trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng

Danh sách 447 sinh viên Trường đại học ngoại ngữ Đà Nẵng hệ chính quy khóa tuyển sinh 2018 học môn Giáo dục quốc phòng – An ninh tại Trung tâm GDQP-AN, trường Đại học TDTT ĐÀ Nẵng.

Thời gian cụ thể: 29/10/2018 đến 24/11/2018

Các ngành:

  • Sư phạm tiếng Anh
  • Sư phạm tiếng Pháp
  • Sư phạm tiếng Trung Quốc
  • Ngôn ngữ Anh CLC
  • Ngôn ngữ Trung Quốc CLC
  • Ngôn ngữ Nhật CLC
  • Ngôn ngữ Hàn Quốc CLC
  • Quốc tế học CLC

Danh sách Ngôn ngữ Anh CLC

Danh sách ACLC học TDTT0001
Danh sách ACLC học TDTT0001
Danh sách ACLC học TDTT0001(1)
Danh sách ACLC học TDTT0001(1)
Danh sách ACLC học TDTT0001(2)
Danh sách ACLC học TDTT0001(2)
Danh sách ACLC học TDTT0001(3)
Danh sách ACLC học TDTT0001(3)
Danh sách ACLC học TDTT0001(4)
Danh sách ACLC học TDTT0001(4)
Danh sách ACLC học TDTT0001(5)
Danh sách ACLC học TDTT0001(5)
Danh sách ACLC học TDTT0001(6)
Danh sách ACLC học TDTT0001(6)
Danh sách ACLC học TDTT0001(7)
Danh sách ACLC học TDTT0001(7)
Danh sách ACLC học TDTT0001(8)
Danh sách ACLC học TDTT0001(8)

Danh sách Sư phạm ngoại ngữ

Danh sách SPNN hoc TDTT0001
Danh sách SPNN hoc TDTT0001
Danh sách SPNN hoc TDTT0001(1)
Danh sách SPNN hoc TDTT0001(1)
Danh sách SPNN hoc TDTT0001(2)
Danh sách SPNN hoc TDTT0001(2)

Danh sách Trung – Hàn – Nhật – Quốc tế học CLC

Danh sách Trung-Nhật-Hàn-QTH-CLC hoc TDTT0001
Danh sách Trung-Nhật-Hàn-QTH-CLC hoc TDTT0001
Danh sách Trung-Nhật-Hàn-QTH-CLC hoc TDTT0001(1)
Danh sách Trung-Nhật-Hàn-QTH-CLC hoc TDTT0001(1)
Danh sách Trung-Nhật-Hàn-QTH-CLC hoc TDTT0001(2)
Danh sách Trung-Nhật-Hàn-QTH-CLC hoc TDTT0001(2)
Danh sách Trung-Nhật-Hàn-QTH-CLC hoc TDTT0001(3)
Danh sách Trung-Nhật-Hàn-QTH-CLC hoc TDTT0001(3)

Quyết định cử sinh viên đi học GDQP-AN năm học 2018-2019 tại Trung tâm GDQP, trường Quân sự quân khu 5, Đà Nẵng

Danh sách 1069 sinh viên Trường đại học ngoại ngữ Đà Nẵng hệ chính quy khóa tuyển sinh 2018 học môn Giáo dục quốc phòng – An ninh tại Trường Quân sự Quân khu 5.

Sinh viên các ngành:

Hội Gia Sư Đà Nẵng

☎ Ms Hải Quyên – 0934490995 ☎

#hoigiasudanang #giasudanang #daykemtainhadanang

Gia sư Đà Nẵng

(Visited 1.965 times, 1 visits today)

Leave a Comment