Khóa học

TIN HỌC VĂN PHÒNG

Học phí thông thường:   1,100,000 VNĐ 
Học phí tiết kiệm: Giảm 10%
Học phí SIÊU TIẾT KIỆM: Giảm 20%

Bạn sẽ dễ dàng vượt qua môn Tin học cơ sở điểm cao.
Đạt chuẩn đầu ra tin học để đủ điều kiện xét tốt nghiệp ngay từ năm 1.

TÌM HIỂU ĐIỀU KIỆN GIẢM HỌC PHÍ:
0704499995 – Mr. Phước
Facebook: Hồ Thiên Phước