Điều khoản gia sư

Điều khoản gia sư

Điều khoản gia sư và Hội Gia sư Đà Nẵng. Chúng tôi cam kết không sử dụng thông tin cá nhân gia sư cho bất kỳ việc nào khác ngoài dạy và học.

Điều 1. Thông tin gia sư

Gia sư đồng ý cung cấp đầy đủ thông tin trong hồ sơ gia sư. Chúng tôi cam kết không sử dụng các thông tin cá nhân của gia sư cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc đáp ứng nhu cầu dạy và học gia sư.

Ứng tuyển gia sư Đà Nẵng: Điền Form thông tin
Hội Gia sư Đà Nẵng
Phụ huynh cần tư vấn tuyển gia sư dạy kèm tại nhà xin gọi:
0934490995 Hải Quyên

Điều 2. Liên hệ nhận lớp

Sau khi được Hội Gia sư Đà Nẵng cung cấp thông tin học viên, gia sư chủ động liên hệ hoặc đến nhà học viên (nếu dạy tại nhà) theo thời gian và địa chỉ Hội Gia sư Đà Nẵng cung cấp. Sau khi trao đổi với đại diện học viên xong, Gia sư phải báo lại ngay cho Hội Gia sư Đà Nẵng kết quả đã trao đổi.

Nếu được Hội Gia sư Đà Nẵng hỗ trợ đưa đến gặp phụ huynh, yêu cầu gia sư tác phong nghiêm túc, đến đúng hẹn

Điều 3. Môn và buổi dạy

Gia sư chỉ được dạy những môn và số buổi mà học viên đã đăng ký với Hội Gia sư Đà Nẵng. Gia sư nhấp nhận dạy thử 2 buổi cho học viên.

Điều 4. Nghỉ dạy

– Gia sư không được nghỉ quá ba (3) buổi dạy trong một tháng và phải dạy bù những buổi đã nghỉ.
– Trong thời gian dạy các lớp do Hội Gia sư Đà Nẵng giao, vì lý do nào đó Gia sư không thể tiếp tục dạy (học viên vẫn học bình thường), Gia sư phải thông báo trước mười lăm (15) ngày cho Hội Gia sư Đà Nẵng xắp xếp Gia sư khác dạy. Gia sư không được tự ý giới thiệu một người khác dạy thay thế.

Điều 5. Thỏa thuận trong nhận và dạy

– Gia sư có nghĩa vụ dạy các môn, kiến thức và số buổi dạy theo thỏa thuận ban đầu giữa các bên Hội Gia sư Đà Nẵng, Học viên và gia sư.
– Gia sư không được thỏa thuận riêng với học viên về tăng hoặc giảm học phí; tăng hoặc giảm buổi học; tăng hoặc giảm môn học; tăng hoặc giảm học viên; làm một hợp đồng hay thỏa thuận dạy kèm khác không thông qua Hội Gia sư Đà Nẵng.

Điều 6. Hành vi và ứng xử

Trong thời gian dạy kèm cho học viên, Gia sư không được có tình cảm nam nữ với học viên hoặc các hành vi bất hợp pháp khác. Nếu vi phạm Gia sư hoàn toàn tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Điều 7. Lệ phí và hoàn phí khi nhận lớp

A. Đối với hình thức dạy tại nhà và gia sư tự thu học phí

1. Sau khi nhận thông tin lớp, trao đổi và thống nhất lịch dạy, số buổi dạy/tuần với bên học viên, Gia sư có nghĩa vụ nộp cho Hội Gia sư Đà Nẵng một khoản lệ phí (phí dịch vụ giới thiệu học viên hay còn gọi là phí nhận lớp) và nộp một lần. Mức phí là 30% học phí (tiền lương) của một tháng theo thông tin đăng ký của học viên và đã thống nhất với gia sư.

2. Gia sư được hoàn lại toàn bộ hoặc một phần lệ phí cho mỗi lớp dạy nếu học viên học không quá một tháng (30 ngày hoặc tính theo số buổi dạy tương đương) với lý do phát sinh từ phía học viên. Chính sách hoàn phí cụ thể như sau:

Trường hợp được hoàn 100% phí đã đóng

 • Hoàn phí 100% nếu gia sư không nhận được học phí (do học viên không đóng học phí) của các buổi dạy. Gia sư chịu phí chuyển tiền qua ngân hàng.
 • Phụ huynh yêu cầu đổi gia sư hoặc đơn phương chấm dứt tuyển gia sư trong vòng 1 tuần đầu tiên.
  Lý do khách quan từ phía phụ huynh, không đến từ gia sư. Trung tâm không giải quyết các trường hợp gia sư nhận lớp rồi nhưng đi dạy không đúng lịch, tự ý bỏ lớp, tự ý đòi tăng lương…

Trường hợp được xem xét hoàn 1 phần phí

 • Phụ huynh thanh toán học phí 1 phần và yêu cầu chấm dứt dạy khi chưa đủ 1 tháng.
 • Gia sư gặp vấn đề khi dạy, không thể tiếp tục. Trung tâm sẽ xem xét theo tùy trường hợp
 • Gia sư có lý do hợp lý và được trung tâm chấp nhận.

Trường hợp không hoàn phí

 • Gia sư sẽ không được hoàn phí nếu gặp trường hợp được nêu ở mục 2 điều 7 mà không thông báo cho Hội Gia sư hoặc thông báo sau 30 ngày kể từ ngày nhận lớp (được xem là thông báo trễ).
 • Gia sư tự ý bỏ lớp
 • Phụ huynh phản hồi tiêu cực về gia sư. (Trường hợp này trung tâm sẽ xác nhận với 2 bên rõ ràng)
 • Đã dạy hơn 30 ngày.
 • Gia sư không được hoàn phí nếu tự ý thay đổi mức học phí, dạy không đúng giờ, dạy không đúng số buổi, thời gian dạy không đủ dẫn đến việc phụ huynh yêu cầu ngừng dạy.

B. Đối với các lớp Hội Gia sư Đà Nẵng trả lương thì gia sư không phải nộp phí.

Điều 8. Tính học phí

Theo quy định của Hội Gia sư Đà Nẵng, học phí được tính tròn tháng tính từ ngày bắt đầu dạy buổi đầu tiên, đến ngày đó của tháng tiếp theo thì đủ 1 tháng. Trong thời gian 1 tháng này nếu gia sư nghỉ buổi nào, phải đảm bảo dạy bù đủ số buổi hàng tuần đã thỏa thuận.

Trong trường hợp gia sư và phụ huynh có thỏa thuận riêng về tính học phí theo số buổi hoặc ngày thanh toán học phí hàng tháng, gia sư bắt buộc phải tự thỏa thuận rõ ràng trước khi bắt đầu dạy.

Điều 9. Điều chỉnh và bổ sung

Hội Gia sư Đà Nẵng có quyền và điều chỉnh các điều khoản trên mà không cần thông báo với Gia sư. Việc điều chỉnh hoặc bổ sung các điều khoản sẽ được thông báo với các gia sư có liên quan trực tiếp.

Điều 10. Vấn đề khác

Các vấn đề phát sinh giữa Gia sư và Hội Gia sư Đà Nẵng ngoài các vấn đề đã được nêu trong các điều khoản trên sẽ được giải quyết thông qua thỏa thuận.

FAQs – Các câu hỏi thường gặp