HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN-03

Tuyển sinh lớp 1 Đà Nẵng – Hướng dẫn sử dụng hệ thống tuyển sinh trực tuyến

TUYỂN SINH LỚP 1 ĐÀ NẴNG NĂM HỌC 2021 -2022 – HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN