Một số nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam - Lịch sử lớp 10

Bài 11: Một số nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam – Lịch sử 10 [ kết nối tri thức ]

Bài 11: Một số nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam – Lịch sử 10 [ kết nối tri thức ] Phần đáp án chuẩn, hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập có trong chương trình học của sách giáo khoa. Hi vọng, các em học sinh hiểu và nắm vững kiến thức bài học.

Khởi động

Từ hơn 2 000 năm trước, trên lãnh thổ Việt Nam đã từng bước hình thành ba trung tâm văn minh gắn với ba quốc gia cổ. Các hiện vật trong Hình 1 (SGK tr. 93) là những tư liệu quý giá giúp các em tìm hiểu về các nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam một cách chân thực và sinh động. Những hiện vật đó gợi cho em liên tưởng đến những nền văn minh nào?

Trả lời:

Những hiện vật trong Hình 1 gợi cho em liên tưởng đến những nền văn minh:

 • Trống đồng Ngọc Lũ (Hà Nam): Văn minh Văn Lang – Âu Lạc. 
 • Đài thờ Trà Kiệu (Quảng Nam): Văn minh Chăm-pa.
 • Bình gồm Ken-đi (Óc Eo): Văn minh Phù Nam.

1. Văn minh Văn Lang – Âu Lạc

a. Cơ sở hình thành

Em hãy cho biết Nền văn minh Văn Lang – Âu Lạc được hình thành và phát triển dựa trên những cơ sở nào?

Trả lời:

Cơ sở hình thành nền văn minh Văn Lang – Âu Lạc:

 • Điều kiện tự nhiên:
  • Được hình thành trên lưu vực các dòng sông (sông Hồng, sông Mã, sông Cả).
  • Khu vực có đất đai màu mỡ, hệ thống sông ngòi dày đặc, khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, thuận lợi cho động vật, thực vật sinh sôi, nảy nở, phát triển nông nghiệp, đặc biệt là nghề trồng lúa nước.
  • Khoáng sản có các mỏ đồng, sắt, thiếc, chì,…thuận lợi cho nghề luyện kim phát triển sớm.
 • Cơ sở xã hội:
  • Văn minh Văn Lang – Âu Lạc có nguồn gốc từ văn hóa Phùng Nguyên (khoảng 4 000  năm trước), phát triển rực rỡ trong thời kì văn hóa Đông Sơn.
  • Trong hơn 2 thiên nhiên kỉ, sự phát triển của công cụ lao động, các hoạt động sản xuất đã dẫn tới những thay đổi lớn: sự tan rã của xã hội nguyên thủy, phân hóa xã hội và sự ra đời của nhà nước.
  • Cư dân Việt sống thành từng làng, xuất phát từ yêu cầu phát triển kinh tế nông nghiệp, yêu cầu bảo vệ cuộc sống chung của cộng đồng, các làng đã liên kết với nhau, suy tôn thủ lĩnh chung. Đây là cơ sở hình thành nên NN nước đầu tiên ở Việt Nam.

B. Bài tập và hướng dẫn giải

2. Một số thành tựu tiêu biểu

Câu 1. Trình bày những thành tựu tiêu biểu của nền văn minh Văn Lang – Âu Lạc.

Hướng dẫn trả lời Bài 11: Một số nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam – Lịch sử 10 [ kết nối tri thức ]

Trình bày những thành tựu tiêu biểu của nền văn minh Văn Lang – Âu Lạc:

 • Sự ra đời của nhà nước:
  • Nhà nước Văn Lang xuất hiện cách ngày nay khoảng 2 700 năm và tốn tại đến năm 208 TCN, kinh đô là Phong Châu (Việt Trì, Phú Thọ ngày nay). Tổ chức NN Văn Lang còn khá sơ khai: Đứng đầu là Hùng Vương. Giúp việc cho Hùng Vương là Lạc hầu Lạc tướng. Đứng đầu chiềng, chạ là Bồ chính.
  • Tiếp nối Nhà nước Văn Lang là nhà nước Âu Lạc (208 – 179 TCN), kinh đô ở Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội ngày nay). Đứng đầu nhà nước là Thục Phán – An Dương Vương. Giúp việc cho vua là Lạc hầu, dưới địa phương vẫn do Lạc tướng cai quản.
 • Hoạt động kinh tế:
  • Cư dân Văn Lang – Âu Lạc khai phá đất đai, mở rộng diện tích trồng lúa bằng nhiều hình thức canh tác phù hợp.
  • Có bước tiến về công cụ kĩ thuật canh tác nông nghiệp. Ngoài ra, các nghề chăn nuôi, đánh cá, thủ công cũng phát triển.
 • Đời sống vật chất:
  • Bữa ăn: lương thức chính là lúa, gạo; thức ăn gồm các loại rau, củ, quả và các sản phẩm của nghề đánh cá, săn bắt và chăn nuôi.
  • Về trang phục: thường ngày phụ nữ mặc váy và áo yếm, đàn ông đóng khổ, ở trần, đi chân đất. Thích sử dụng đồ trang sức được làm từ sừng, ngà động vật,…
  • Về nhà ở: cư dân chủ yếu cứ trú trong các nhà sàn bằng gỗ, tre, nứa, lá.
  • Về phương tiện đi lại: người Việt cổ đi lại chủ yếu bằng đường thủy, phương tiện chính là thuyền, bè.
 • Đời sống tinh thần:
  • Tín ngưỡng: Cư dân Văn Lang – Âu Lạc có tục thờ cúng tổ tiên và những người có công với cộng đồng, thờ các vị thần tự nhiên và tín ngưỡng phồn thực.
  • Nghệ thuật: Đạt đến trình độ thẩm mĩ khá cao. Những tác phẩm (trống đồng, thạp đồng, đồ trang sức,…) thể hiện trình độ tinh xảo, kĩ thuật cao, phản ánh đời sống tinh thần phong phú.
  • Âm nhạc: khá phát triển với sự xuất hiện của nhiều loại nhạc cụ và hình thức biểu diễn.

Câu 2. Khai thác Tư liệu 1 (tr.98), hãy cho biết ý nghĩa, giá trị của nền văn minh Văn Lang – Âu Lạc trong lịch sử Việt Nam.

Hướng dẫn trả lời Bài 11: Một số nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam – Lịch sử 10 [ kết nối tri thức ]

Ý nghĩa, giá trị của nền văn minh Văn Lang – Âu Lạc trong lịch sử Việt Nam qua khai thác Tư liệu 1 (tr.98):

 • Là nền văn minh ngông nghiệp trồng lúa nước dựa trên nền tảng cộng đồng xóm làng và cơ cấu chính trị nhà nước phôi thai.
 • Vươn tới trình độ phát triển cao, xác lập lối sống Việt Nam, truyền thống Việt Nam.
 • Đặt cơ sở cho toàn bộ sự tồn tại, phát triển của quốc gia, dân tộc sau đó.

2. Văn minh Chăm-pa

Em hãy cho biết nền văn minh Chăm-pa được hình thành trên những cơ sở nào?

Hướng dẫn trả lời Bài 11: Một số nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam – Lịch sử 10 [ kết nối tri thức ]

Cơ sở hình thành nền văn minh Chăm-pa:

 • Điều kiện tự nhiên: Hình thành, tồn tại và phát triển trên địa bàn các tỉnh miền Trung và một phần cao nguyên Trường Sơn Việt Nam ngày nay.
 • Cơ sở xã hội:
  • Khoảng thế kỉ V TCN, cư dân văn hóa Sa Huỳnh cư trú ở vùng duyên hải, lưu vực các con sông và sâu trong nội địa.
  • Cơ cấu xã hội Sa huỳnh là xã hội lãnh địa hay liên minh cụm làng, đứng đầu là thủ lĩnh tối cao.
 • Ảnh hưởng của văn minh Ấn Độ:
  • Từ thời văn hóa Sa Huỳnh, cư dân Chăm-pa đã tiếp xúc với văn minh Ấn Độ. Thông qua tầng lớp thương nhân, chữ viết, tôn giáo, tư tưởng, mô hình tổ chức NN đã được du nhập.
  • Việc tiếp thu những thành tựu văn minh Ấn Độ đã góp phần đưa nền văn minh Chăm-pa phát triển rực rỡ.

b. Một số thành tựu tiêu biểu

Hãy nêu một số thành tựu tiêu biểu của văn minh Chăm-pa.

Hướng dẫn trả lời Bài 11: Một số nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam – Lịch sử 10 [ kết nối tri thức ]

Một số thành tựu tiêu biểu của văn minh Chăm-pa:

 • Sự ra đời nhà nước:
  • Đầu năm 192, dưới sự lãnh đạo của Khu Liên, nhân dân huyện Tượng Lâm (quận Nhật Nam) đã nổi dậy lật đổ ách thống trị ngoại bang, lập ra nhà nước Lâm Ấp (sau này gọi là Chăm-pa), kinh đô là Sin-ha-pu-ra (Trà Kiệu, Quảng Nam).
  • Đứng đầu là vua, có quyền lực tối cao, theo chế độ cha truyền con nối. Dưới vua là 2 vị quan đại thần. Cấp địa phương chia thành các châu – huyện – làng và giao cho các vị quan quản lí.
 • Kinh tế:
  • Cư dân Chăm-pa có hoạt động kinh tế đa dạng: trồng lúa, chăn nuôi gia súc, làm nghề thủ công.
  • Giỏi buôn bán bằng đường biển.
 • Chữ viết:
  • Trên cơ sở chữ Phạn của Ấn Độ, cư dân Chăm-pa đã sáng tạo chữ viết riêng của dân tộc mình.
  • Chữ Chăm cổ được coi là chữ viết cổ nhất ở Đông Nam Á.
  • Hệ thống chữ viết của người Chăm đã dần được cải tiến và duy trì đến ngày nay.
 • Đời sống vật chất:
  • Trang phục: 1 mảnh vải quấn quanh người từ phải sang trái và che ngang lưng đến chân. Mùa thêm khoác thêm áo dày. Dân chúng đều đi chân đất, chi vua có cvua, quan đi dép hoặc giày.
  • Ở: nhà trệt, xây bằng gạch nung, tường có quét vôi bên ngoài.
  • Bữa ăn: cơm, rau, cá,…
 • Đời sống tinh thần:
  • Tín ngưỡng, tôn giáo, lễ hội:
   • Trước khi tiếp xúc với các nền văn hóa bên ngoài, cư dân Sa Huỳnh đã duy trì nhiều tín ngưỡng truyền thống: thờ sinh thực khí, thờ tổ tiên,…
   • Tiếp thu tôn giáo khác: Phật giáo, Hin-đu giáo, Hồi giáo.
   • Hệ thống lễ hội đặc sắc được đồng bào tổ chức hằng năm tại cụm di tích tháp Chăm.
  • Kiến trúc, điêu khắc:
   • Thánh địa Mỹ Sơn, Phật viện Đồng Dương (Quảng Nam), tháp Mỹ Khánh (Huế),…
   • Nghệ thuật điêu khắc thể hiện thông qua các bức tượng và phù điêu trang trí trên các đài thờ, đền tháp.

3. Văn hóa Phù Nam

a. Cơ sở hình thành

Hãy cho biết cơ sở hình thành văn minh Phù Nam.

Hướng dẫn trả lời Bài 11: Một số nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam – Lịch sử 10 [ kết nối tri thức ]

Cơ sở hình thành văn minh Phù Nam:

 • Điều kiện tự nhiên: 
  • Địa bàn chủ yếu của Vương quốc Phù Nam là khu vực Nam Bộ Việt Nam ngày nay, thuộc hạ lưu sông Mê Công.
  • Được phù sa bồi đắp tạo thành đồng bằng màu mỡ, thuận lợi cho phát triển nông nghiệp.
  • Hệ thống kênh rạch chằng chịt, thuận tiện cho thuyền bè lưu thông.
 • Cơ sở xã hội:
  • Văn minh Phù Nam có nguồn cội từ nền văn hóa lâu đời ở khu vực Nam Bộ – văn hóa tiền Óc Eo.
  • Khoảng cuối TNK I, sản xuất nông nghiệp, thủ công nghiệp và trao đổi hàng hóa ngày càng phát triển; cầu trúc làng nông – chài – thương nghiệp hình thành, chuẩn bị cho sự ra đời của các đô thị sơ khai ở một số vùng đất thuộc Nam Bộ.
  • Là nơi giao thoa, gặp gỡ của nhiều tộc người. Cư dân bản địa cư trú lâu đời kết hợp với cư dân Nam Đảo di cư đến, cùng nhau xây dựng phát triển và tạo nên tiền đề cho sự thành lập Vương quốc Phù Nam sau này.
 • Ảnh hưởng từ văn minh Ấn Độ: được truyền bá thông qua hoạt động thương mại đường biển.

b. Một số thành tựu tiêu biểu

Câu 1. Trình bày một số thành tựu tiêu biểu của văn minh Phù Nam.

Hướng dẫn trả lời Bài 11: Một số nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam – Lịch sử 10 [ kết nối tri thức ]

Trình bày một số thành tựu tiêu biểu của văn minh Phù Nam:

 • Sự ra đời nhà nước:
  • Vào khoảng đầu Công nguyên, Vương quốc Phù Nam đã được thành lập trên cơ sở tập hợp nhiều tộc người, nhiều tiểu quốc. Đứng đầu nhà nước là vua, có quyền lực cao nhất, cai trị bằng cả vương quyền và thân quyền; giúp việc cho vua là các quan lại trong hệ thống chính quyền với nhiều cấp bậc.
  • Trong khoảng hơn hai thế kỉ đầu sau khi thành lập, tổ chức Nhà nước Phù Nam còn đơn giản. Từ thế kỉ III đến thế kỉ V, tổ chức nhà nước ngày càng được hoàn thiện. Phù Nam vươn lên trở thành vương quốc hùng mạnh, có tầm ảnh hưởng rộng ra nhiều vùng đất khu vực ĐNA.
 • Hoạt động kinh tế:
  • Là một trong những trung tâm buôn bán thương mại quan trọng bậc nhất lúc bấy giờ.
  • Một số nghề thủ công và nông nghiệp ở Phù Nam khá phát triển.
 • Đời sống vật chất:
  • Ở trong những ngôi nhà sàn rộng làm bằng gỗ, lợp mái lá, phù hợp với môi trường sông nước và khí hậu của vùng Nam Bộ.
  • Đi lại chủ yếu bằng thuyền trên kênh, rạch, sông ngòi.
  • Lương thực, thực phẩm chính của người Phù Nam là lúa gạo, các loại thịt, thủy hải sản.
  • Trang phục: tương đối đơn giản – đàn ông đóng khố, ở trần; phụ nữ mặc váy và đeo một trang sức.
 • Đời sống tinh thần:
  • Tín ngưỡng tôn giáo: có tín ngưỡng đa thần, tiêu biểu là thần Mặt trời.
  • Phong tục tập quán: có tục chôn cất người chết bằng nhiều hình thức. Khi gia đình có tang, người thân phải cạo đầu, cạo râu và  mặc đồ trắng.

Câu 2. Hãy giới thiệu một thành tựu mà em ấn tượng nhất.

Hướng dẫn trả lời Bài 11: Một số nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam – Lịch sử 10 [ kết nối tri thức ]

Giới thiệu một thành tựu mà em ấn tượng nhất:

 • Phật viện Đồng Dương là một trong những tu viện Phật giáo của vương quốc Chămpa, thuộc vào hàng tu viện lớn nhất ở khu vực Đông Nam Á thời bấy giờ. Phật viện Đồng Dương được vua Indravarman II (Vương quốc Chăm- pa) xây dựng vào năm 875. Do lòng tin vào Phật giáo, nhà vua đã cho dựng lên một Phật viện (Vihara) và đền thờ Laksmindra Lokesvara Svabhayada. Nổi bật nhất là bức tượng Phật bằng đồng cao hơn 1m. Nhận định chung bức tượng này được xem là nghệ thuật hoàn hảo và đẹp vào loại bậc nhất của khu vực Đông Nam Á.
 • Khu đền thờ chính nằm trong một khu vực hình chữ nhật dài 326m, rộng 155m, xung quanh có tường gạch bao bọc, từ khu đền chính có một con đường dài khoảng 760m chạy về phía đông đến một thung lũng hình chữ nhật. Ngoài phần chính điện được phát hiện hệ thống nền gạch của một khu tăng xá, giảng đường nối nhau trên một chu vi rộng lớn, những viên ngói lợp các khu xây dựng cũng được phát hiện rải rác, chứng minh đây là mô hình Phật viện khép kín rất lý tưởng cho công cuộc đào tạo tăng tài. Mặc dù đã trở thành phế tích do ảnh hưởng nhiều bởi chiến tranh, Phật viện Đồng Dương vẫn còn ẩn chứa nhiều giá trị văn hóa lịch sử.

Luyện tập

Câu 1. Lập bảng hệ thống (hoặc vẽ sơ đồ tư duy) về cơ sở hình thành của các nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam. Em hãy cho biết những điểm giống và khác nhau về điều kiện hình thành của các nền văn minh ấy.

Hướng dẫn trả lời Bài 11: Một số nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam – Lịch sử 10 [ kết nối tri thức ]

Cơ sở hình thànhVăn minh Văn Lang – Âu LạcVăn minh Chăm-paVăn minh Phù Nam
Điều kiện tự nhiên– Được hình thành trên lưu vực các dòng sông (sông Hồng, sông Mã, sông Cả).- Khu vực có đất đai màu mỡ, hệ thống sông ngòi dày đặc, khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, thuận lợi cho động vật, thực vật sinh sôi, nảy nở, phát triển nông nghiệp, đặc biệt là nghề trồng lúa nước.- Khoáng sản có các mỏ đồng, sắt, thiếc, chì,…thuận lợi cho nghề luyện kim phát triển sớm.Hình thành, tồn tại và phát triển trên địa bàn các tỉnh miền Trung và một phần cao nguyên Trường Sơn Việt Nam ngày nay.– Địa bàn chủ yếu của Vương quốc Phù Nam là khu vực Nam Bộ Việt Nam ngày nay, thuộc hạ lưu sông Mê Công.- Được phù sa bồi đắp tạo thành đồng bằng màu mỡ, thuận lợi cho phát triển nông nghiệp.- Hệ thống kênh rạch chằng chịt, thuận tiện cho thuyền bè lưu thông.
Cơ sở xã hội+ Văn minh Văn Lang – Âu Lạc có nguồn gốc từ văn hóa Phùng Nguyên (khoảng 4 000 năm trước), phát triển rực rỡ trong thời kì văn hóa Đông Sơn.+ Trong hơn 2 thiên nhiên kỉ, sự phát triển của công cụ lao động, các hoạt động sản xuất đã dẫn tới những thay đổi lớn: sự tan rã của xã hội nguyên thủy, phân hóa xã hội và sự ra đời của nhà nước.+ Cư dân Việt sống thành từng làng, xuất phát từ yêu cầu phát triển kinh tế nông nghiệp, yêu cầu bảo vệ cuộc sống chung của cộng đồng, các làng đã liên kết với nhau, suy tôn thủ lĩnh chung. Đây là cơ sở hình thành nên NN nước đầu tiên ở Việt Nam.– Khoảng thế kỉ V TCN, cư dân văn hóa Sa Huỳnh cư trú ở vùng duyên hải, lưu vực các con sông và sâu trong nội địa.- Cơ cấu xã hội Sa huỳnh là xã hội lãnh địa hay liên minh cụm làng, đứng đầu là thủ lĩnh tối cao.– Văn minh Phù Nam có nguồn cội từ nền văn hóa lâu đời ở khu vực Nam Bộ – văn hóa tiền Óc Eo.- Khoảng cuối TNK I, sản xuất nông nghiệp, thủ công nghiệp và trao đổi hàng hóa ngày càng phát triển; cầu trúc làng nông – chài – thương nghiệp hình thành, chuẩn bị cho sự ra đời của các đô thị sơ khai ở một số vùng đất thuộc Nam Bộ.- Là nơi giao thoa, gặp gỡ của nhiều tộc người. Cư dân bản địa cư trú lâu đời kết hợp với cư dân Nam Đảo di cư đến, cùng nhau xây dựng phát triển và tạo nên tiền đề cho sự thành lập Vương quốc Phù Nam sau này.
Ảnh hưởng của văn minh Ấn Độ – Từ thời văn hóa Sa Huỳnh, cư dân Chăm-pa đã tiếp xúc với văn minh Ấn Độ. Thông qua tầng lớp thương nhân, chữ viết, tôn giáo, tư tưởng, mô hình tổ chức NN đã được du nhập.- Việc tiếp thu những thành tựu văn minh Ấn Độ đã góp phần đưa nền văn minh Chăm-pa phát triển rực rỡ.Ảnh hưởng từ văn minh Ấn Độ: được truyền bá thông qua hoạt động thương mại 

Câu 2. Hãy thống kê một số thành tựu tiêu biểu của các nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam theo gợi ý sau:

Thành tựu trên các lĩnh vựcVăn minh Văn Lang – Âu LạcVăn minh Chăm-paVăn minh Phù Nam
Sự ra đời nhà nước và tổ chức xã hội   
Hoạt động kinh tế   
Đời sống vật chất   
Đời sống tinh thần   

Hướng dẫn trả lời Bài 11: Một số nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam – Lịch sử 10 [ kết nối tri thức ]

Thành tựu trên các lĩnh vựcVăn minh Văn LangVăn minh Âu LạcVăn minh Phù NamSự ra đời nhà nước và tổ chức xã hội

– Nhà nước Văn Lang xuất hiện cách ngày nay khoảng 2 700 năm và tồn tại đến năm 208 TCN

– Nhà nước Văn Lang là nhà nước Âu Lạc (208 – 179 TCN), kinh đô ở Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội ngày nay).

– Đầu năm 192, nhà nước Lâm Ấp (sau này gọi là Chăm-pa), kinh đô là Sin-ha-pu-ra (Trà Kiệu, Quảng Nam) ra đời.  

– Đứng đầu là vua, có quyền lực tối cao, theo chế độ cha truyền con nối.Được thành lập trên cơ sở tập hợp nhiều tộc người, nhiều tiểu quốc. Đứng đầu nhà nước là vua, có quyền lực cao nhất, cai trị bằng cả vương quyền và thân quyền; giúp việc cho vua là các quan lại trong hệ thống chính quyền với nhiều cấp bậc.Hoạt động kinh tế

– Khai phá đất đai, mở rộng diện tích trồng lúa bằng nhiều hình thức canh tác phù hợp.

– Có bước tiến về công cụ kĩ thuật canh tác nông nghiệp. Ngoài ra, các nghề chăn nuôi, đánh cá, thủ công cũng phát triển.

– Có hoạt động kinh tế đa dạng: trồng lúa, chăn nuôi gia súc, làm nghề thủ công.

– Giỏi buôn bán bằng đường biển.

– Là một trong những trung tâm buôn bán thương mại quan trọng bậc nhất lúc bấy giờ.

– Một số nghề thủ công và nông nghiệp ở Phù Nam khá phát triển.Đời sống vật chất

– Bữa ăn: lương thức chính là lúa, gạo; thức ăn gồm các loại rau, củ, quả và các sản phẩm của nghề đánh cá, săn bắt và chăn nuôi.

– Về trang phục: thường ngày phụ nữ mặc váy và áo yếm, đàn ông đóng khổ, ở trần, đi chân đất.

– Về nhà ở: cư dân chủ yếu cứ trú trong các nhà sàn bằng gỗ, tre, nứa, lá.

– Về phương tiện đi lại: người Việt cổ đi lại chủ yếu bằng đường thủy, phương tiện chính là thuyền, bè.

– Trang phục: 1 mảnh vải quấn quanh người từ phải sang trái và che ngang lưng đến chân. Mùa thêm khoác thêm áo dày. Dân chúng đều đi chân đất, chi vua có cvua, quan đi dép hoặc giày.

– Ở: nhà trệt, xây bằng gạch nung, tường có quét vôi bên ngoài.

– Bữa ăn: cơm, rau, cá,…

– Ở trong những ngôi nhà sàn rộng làm bằng gỗ, lợp mái lá, phù hợp với môi trường sông nước và khí hậu của vùng Nam Bộ.

– Đi lại chủ yếu bằng thuyền trên kênh, rạch, sông ngòi.

– Lương thực, thực phẩm chính của người Phù Nam là lúa gạo, các loại thịt, thủy hải sản.

– Trang phục: tương đối đơn giản – đàn ông đóng khố, ở trần; phụ nữ mặc váy và đeo một trang sức.Đời sống tinh thần

– Tín ngưỡng: Cư dân Văn Lang – Âu Lạc có tục thờ cúng tổ tiên và những người có công với cộng đồng, thờ các vị thần tự nhiên và tín ngưỡng phồn thực.

– Nghệ thuật: Đạt đến trình độ thẩm mĩ khá cao, kĩ thuật cao, phản ánh đời sống tinh thần phong phú.

– Âm nhạc: khá phát triển với sự xuất hiện của nhiều loại nhạc cụ và hình thức biểu diễn.

– Tín ngưỡng, tôn giáo, lễ hội: Tiếp thu tôn giáo khác: Phật giáo, Hin-đu giáo, Hồi giáo.

– Kiến trúc, điêu khắc:

Thánh địa Mỹ Sơn,…Nghệ thuật điêu khắc thể hiện thông qua các bức tượng và phù điêu trang trí trên các đài thờ, đền tháp.

– Tín ngưỡng tôn giáo: có tín ngưỡng đa thần, tiêu biểu là thần Mặt trời.

– Phong tục tập quán: có tục chôn cất người chết bằng nhiều hình thức. Khi gia đình có tang, người thân phải cạo đầu, cạo râu và  mặc đồ trắng.

Vận dụng

Câu 1. Em hãy giải thích tại sao phiên bản của trống đồng Ngọc Lũ được Việt Nam lựa chọn làm quà tặng Liên hợp quốc nhân dịp kỉ niệm 50 năm ngày thành lập tổ chức này. 

Câu 2. Hãy sưu tầm một số hình ảnh cho thấy sức sống trường tồn của những giá trị các nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam.

Hướng dẫn trả lời Bài 11: Một số nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam – Lịch sử 10 [ kết nối tri thức ]

Câu 1. Phiên bản của trống đồng Ngọc Lũ được Việt Nam lựa chọn làm quà tặng Liên hợp quốc nhân dịp kỉ niệm 50 năm ngày thành lập tổ chức này vì: 

 • Trống đồng Ngọc Lũ là một bảo vật đặc biệt linh thiêng của người Việt. Ở đó hội tụ cả một nền văn minh có niên đại cách đây đã trên 2.500 năm.
 • Trống đồng Ngọc Lũ là biểu tượng cường thịnh của nền văn hóa Đông Sơn. Ở đó có đầy đủ yếu tố kỹ thuật đúc đồng, trình độ mỹ thuật và chế tác đồ đồng rất cao mà ngày nay chúng ta vẫn vô cùng thán phục.
 • Trống đồng Ngọc Lũ là dấu ấn đặc biệt của thời đại các Vua Hùng dựng nước.

Câu 2. Sưu tầm một số hình ảnh cho thấy sức sống trường tồn của những giá trị các nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam.

Giới thiệu về Hội Gia sư Đà Nẵng – Trung tâm gia sư dạy kèm tại nhà

Chúng tôi tư vấn miễn phí phụ huynh tuyển gia sư dạy kèm tại nhà Đà Nẵng.
Chúng tôi luôn đặt chất lượng dạy và học lên hàng đầu, giới thiệu gia sư uy tín dạy các môn, các lớp từ cấp 1, 2, 3, luyện thi lớp 10, luyện thi đại học.
Phụ huynh đừng quá lo lắng địa chỉ Hội Gia sư Đà Nẵng xa nhà của quý phụ huynh. Trong danh sách sinh viên cộng tác làm gia sư dạy kèm tại nhà, chúng tôi luôn sẵn sàng hàng trăm gia sư với tiêu chí:

 • Trong khu vực gần nhà phụ huynh để tiện gia sư di chuyển
 • Phù hợp với yêu cầu của phụ huynh về giới tính, kỹ năng, kinh nghiệm, chuyên môn
 • Gia sư vui vẻ, nhiệt tình thân thiện.
 • Xác định dạy kèm tại nhà cho học sinh lâu dài theo thời gian yêu cầu của phụ huynh.

Hội Gia sư Đà Nẵng tự hào là Trung tâm gia sư dạy kèm tại nhà uy tín với phụ huynh và gia sư

Tư vấn miễn phí phụ huynh tuyển gia sư dạy kèm tại nhà, giới thiệu gia sư nhiệt tình, hiệu quả.
Điện thoại: 0934490995
Địa chỉ: 159 Yên Khê 2, Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam
Website: https://hoigiasudanang.com
Facebook: https://facebook.com/hoigiasudanang
Google Maps: https://g.page/HoiGiasuDaNang

Từ khóa tìm kiếm: giải lịch sử 10 kết nối tri thức, giải lịch sử 10 sách mới, giải lịch sử 10 bài 11 kết nối tri thức, giải bài 11: Một số nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam

(Visited 13.724 times, 5 visits today)

Leave a Comment