Bài 16: Chữ gh – Tiếng Việt lớp 1 tập 1 [Cánh Diều]

Bbài 16: Chữ gh – Tiếng Việt lớp 1 tập 1 [Cánh Diều] gồm có phần yêu cầu, phần đáp án chuẩn và phần giải thích, hướng dẫn chi tiết cho từng câu hỏi có trong cuốn Vở bài tập Tiếng Việt 1 (Tập 1) sách Cánh Diều do Gia sư dạy kèm tại nhà Đà Nẵng lớp 1 biên soạn.

Giải bài tập Tiếng Việt [Cánh Diều] lớp 1 tập 1 được biên soạn để giúp các em học sinh học tập tốt môn Tiếng Việt lớp 1, đồng thời trở thành tài liệu tham khảo cho quý thầy cô và phụ huynh.

1. Làm quen

bài 16: Chữ gh – Tiếng Việt lớp 1 tập 1 [Cánh Diều]_Hội Gia sư Đà Nẵng

Hướng dẫn bài 16: Chữ gh – Tiếng Việt lớp 1 tập 1 [Cánh Diều]

Quan sát bức ảnh các bạn thấy gì?

Bức ảnh trên là một chiếc ghế ngồi được làm bằng gỗ.

2. Tiếng nào có chữ g? Tiếng nào có chữ gh?

bài 16: Chữ gh – Tiếng Việt lớp 1 tập 1 [Cánh Diều]_Hội Gia sư Đà Nẵng

Hướng dẫn bài 16: Chữ gh – Tiếng Việt lớp 1 tập 1 [Cánh Diều]

Quan sát các hình ảnh ta thấy:

Hình 1: gà gô      Hình 2: ghi    Hình 3: gõ

Hình 4: gỗ   Hình 5: ghẹ   Hình 6: gỡ cá

Như vậy:

  • Những tiếng có âm g là: gà gô, gõ, gỗ
  • Những tiếng có âm ia là: ghi, ghẹ

3. Ghi nhớ:

bài 16: Chữ gh – Tiếng Việt lớp 1 tập 1 [Cánh Diều]_Hội Gia sư Đà Nẵng

4. Tập đọc:

bài 16: Chữ gh – Tiếng Việt lớp 1 tập 1 [Cánh Diều]_Hội Gia sư Đà Nẵng
(Visited 557 times, 1 visits today)

Leave a Comment