các chủ đề của nền kinh tế - Giáo dục kinh tế và pháp luật 10

Bài 2: các chủ đề của nền kinh tế – Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 [ kết nối tri thức ]

Bài 2: các chủ đề của nền kinh tế – Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 [ kết nối tri thức ] Phần đáp án chuẩn, hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập có trong chương trình học của sách giáo khoa. Hi vọng, các em học sinh hiểu và nắm vững kiến thức bài học.

Mở đầu:

Câu 1. Hãy cho biết biết nhân vật chính trong bài hát là ai? Nhân vật chính là những người thợ xây.

Trả lời:

 • Nhân vật chính là những người thợ xây.

Câu 2.  Họ tham gia vào các hoạt động nào trong nền kinh tế?

Trả lời:

 • Họ đã tham gia các hoạt động xây dựng nhà ở các công trình kiến trúc độc đáo,… góp phần phát triển du lịch và dịch vụ cho đất nước.

B. Bài tập và hướng dẫn giải

1. Chủ thể sản xuất

Các nhân vật trong các bức tranh và anh Q tham gia vào nên kinh tế với vai trò là chủ thể gì? Họ đã đóng góp gì cho đời sống xã hội?

Hướng dẫn trả lời Bài 2: các chủ đề của nền kinh tế – Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 [ kết nối tri thức ]

 • Bức tranh thứ 1: Anh Q là chủ thể sản xuất của doanh nghiệp chuyên sản xuất đồ nội thất và là cổ đông của công ty may mặt ABC.

=> Góp phần giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho nhiều lao động ở địa phương, đóng thuế cho ngân sách nhà nước và tham gia các hoạt động từ thiện.

 • Bức tranh thứ 2: là công nhân may của công ty ABC

=> Góp phần phát triển tạo ra các sản phẩm may mặc cho công ty, giúp cho người tiêu dùng có thể tiếp cận đến các sản phẩm của công ty sản xuất.

2. Chủ thể tiêu dùng

Câu 1. Các nhân vật trong các bức tranh tham gia nền kinh tế với vai trò là chủ thể gì?

Hướng dẫn trả lời Bài 2: các chủ đề của nền kinh tế – Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 [ kết nối tri thức ]

Là chủ thể tiêu dùng

Câu 2. Chủ thể tiêu dùng có vai trò gì đối với sự phát triển của xã hội? tại sao người tiêu dùng phải có trách nhiệm đối với sự phát triển bền vững của xã hội?

Hướng dẫn trả lời Bài 2: các chủ đề của nền kinh tế – Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 [ kết nối tri thức ]

 • Chủ thể tiêu dùng có vai trò định hướng, tạo động lực cho sản xuất phát triển.
 • Trách nhiệm: lựa chọ tiêu dùng những hàng hóa thân thiện với môi trường, không sử dụng những sản phẩm chế biến từ động vật hoang dã, sản phẩm của những doanh nghiệp gây ô nhiễm, tàn phá môi trường, gây độc hại đến sức khỏe con người.

3. Chủ thể trung gian

 Chủ thể tham gia hoạt động kinh tế trong bức tranh trên là ai? Hoạt động của họ đóng góp gì cho đời sống xã hội

Hướng dẫn trả lời Bài 2: các chủ đề của nền kinh tế – Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 [ kết nối tri thức ]

Chủ thể tham gia hoạt động kinh tế trong bức tranh trên là: 

 • Nhà phân phối hàng hóa
 • Môi giới việc làm

=> Giúp việc lưu thông hàng hoá tập trưng về đầu mối và phân phối đi các nơi nhanh gọn, hiệu quả, giúp cho việc tìm kiếm việc làm và người lao động thuận lợi, nhanh chóng hơn.

4 Chủ thể nhà nước

Câu 1. Nội dung các bức tranh trên thể hiện Nhà nước đã làm gì đồ tạo điêu kiện cho các chủ thể kinh tế được tự chủ, tổ chức các hoạt động kinh tế thuận lợi?

Hướng dẫn trả lời Bài 2: các chủ đề của nền kinh tế – Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 [ kết nối tri thức ]

 • Nhà nước tạo môi trường pháp lí thuận lợi và đàm bảo ôn định chính trị xã hội cho sự phát triển kinh tế.
 • Nhà nước tạo môi trường kính tế vĩ mô ôn định cho phát triển kinh tế như xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển, ban hành các chính sách, trực tiếp đầu tư vào một số lĩnh vực để dẫn dắt nền kinh tế phát triển theo mục tiêu; xây dựng kết cấu hạ tầng sản xuất, kết cấu hạ tầng xã hội, phát triển và kinh doanh những dịch vụ công cộng như bảo đảm an ninh, quốc phòng, tài chính, tín dụng, năng lượng, giao thông, viễn thông,…: khắc phục những bất ôn trong nên kinh tế như khủng hoảng, thất nghiệp, lạm phát….

Câu 2. Thông tin 1 cho thấy Nhà nước đã làm gì trước những khó khăn của nền kinh tế do tác động của đại dịch COVID – 19?

Hướng dẫn trả lời Bài 2: các chủ đề của nền kinh tế – Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 [ kết nối tri thức ]

Chính phủ đã nhanh chóng ban hành những cơ chế, chính sách như giãn nợ, miễn giảm thuế…. nhằm tháo gỡ kịp thời các khó khăn trong hoạt động sản xuất. kinh doanh: giảm thiểu tối đa số doanh nghiệp. hợp tác xã, hộ kinh doanh tạm ngừng hoạt động. giải thể, phá sản do tác động bởi địch bệnh.

Câu 3. Thông tin 2 cho biết Nhà nước đã làm gì để giải quyềt vân đề đói nghèo trong xã hội, thực hiện tăng trưởng kinh tê gắn liên với tiên bộ xã hội, đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa?

Hướng dẫn trả lời Bài 2: các chủ đề của nền kinh tế – Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 [ kết nối tri thức ]

Đảng và Nhà nước luôn đạt vấn để giải quyết đói nghèo trong chiến lược phát triển kinh tế  xã hội bên vững của cả nước và từng địa phương. Nhà nước đã triển khai các chương trinh xoá đói giảm nghèo đến các vùng miễn núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo. Điều đó đã tạo chuyển biến tích cực về sản xuất, cài thiện, nâng cao đời sống vật chất, tình thần của người dân, giảm khoảng cách phát triển giữa các dân tộc và các vùng miền trong nước.

Luyện tập

Câu 1. Em hãy đọc các trường hợp sau và trả lời câu hỏi:

a.

1/ Em hiểu thế nào là tiêu dùng an toàn?

Hướng dẫn trả lời Bài 2: các chủ đề của nền kinh tế – Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 [ kết nối tri thức ]

Là sử dụng những sản phẩm đạt chuẩn chất lượng, nhãn hiệu có tên tuổi trên thị trường uy tín, chất lượng, đạt tiêu chuẩn VietGAP và thân thiện với môi trường

2/ Để thực hiện tiêu dùng an toàn, vai trò của người tiêu dùng, người sản xuất, chủ thể trung gian được thể hiện như thế nào?

Hướng dẫn trả lời Bài 2: các chủ đề của nền kinh tế – Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 [ kết nối tri thức ]

 • Đối với người người tiêu dùng: lựa chọ tiêu dùng những hàng hóa thân thiện với môi trường, không sử dụng những sản phẩm chế biến từ động vật hoang dã, sản phẩm của những doanh nghiệp gây ô nhiễm, tàn phá môi trường, gây độc hại đến sức khỏe con người.
 • Đối với người sản xuất: cung cấp những hàng hóa, dịch vụ không gây tổn hại đến sức khỏe là lợi ích của con người trong xã hội

b. 

1/ Em hãy nêu những đóng góp cùa tập đoàn N đối với đời sóng xã hội.

Hướng dẫn trả lời Bài 2: các chủ đề của nền kinh tế – Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 [ kết nối tri thức ]

Cung cấp dịc vụ bưu chính viễn thông, duy trì và phát triển các dịc vụ viễn thông, cung cấp dịch vụ chuyển đổi số cho cơ quan, tổ chức, cá nhân cho cả nước, phát triển mạnh giải pháp đô thị thông minh, phát triển dịch vụ số cá nhân.

2/ Theo em, thông qua tập đoàn N, nhà nước thể hiện vai trò chủ thê kinh tế như thế nào?

Hướng dẫn trả lời Bài 2: các chủ đề của nền kinh tế – Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 [ kết nối tri thức ]

Nhà nước tạo môi trường kính tế vĩ mô ôn định cho phát triển kinh tế như xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển, ban hành các chính sách, trực tiếp đầu tư vào một số lĩnh vực để dẫn dắt nền kinh tế phát triển theo mục tiêu; xây dựng kết cấu hạ tầng sản xuất, kết cấu hạ tầng xã hội, phát triển và kinh doanh những dịch vụ công cộng như bảo đảm an ninh, quốc phòng, tài chính, tín dụng, năng lượng, giao thông, viễn thông.   

Câu 2. Nhận xét việc thực hiện trách nhiệm công dân của các chủ thể kinh tế khi tham gia các hoạt động kinh tế trong những trường hợp sau.

a. 

1/ Anh V đã tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh để tạo việc làm, thu nhập cho bản thân và thê hiện trách nhiệm công dân khi tham gia hoạt động kinh tế như thế nào?

Hướng dẫn trả lời Bài 2: các chủ đề của nền kinh tế – Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 [ kết nối tri thức ]

Anh V đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho bản thân và gia đình, tạo việc làm cho gần chục nhân công là các thanh niên trong xã. Anh còn tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

2/ Em có suy nghĩ gì từ câu chuyện lập nghiệp của anh V?

Hướng dẫn trả lời

Anh là một người có chí hướng và biết phấn đấu vì sự nghiệp, không ngại khó gian nan, vất vả và đã xây dựng sự nghiệp thành công từ những gì anh đã nổ lực

b. 

1.  Nêu nhận xét của em về cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng

Hướng dẫn trả lời

Giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh, đáp ửng nhu cầu của người tiêu dùng và đóng góp cho ngân sách nhà nước.

2/ Em đã cùng gia đình hưởng ứng cuộc vận động này như thế nào?  

Hướng dẫn trả lời

Học sinh chia sẻ những gì bản thân và gia đình thực hiện

Câu 3. Em hãy xử lí các tình huống sau:

a. Nghe tin nông dân một số nơi đang lao đao vì hàng ngàn tấn nông sản không tiêu thụ được, T rủ H ra siêu thị mua 5 kg củ cải vẻ ăn dần nhưng bị ngăn lại: “Nhà chỉ có hai mẹ con, cậu mua nhiều củ cải làm gi”.

Hướng dẫn trả lời

Tuy mình không ăn hết nhưng có thể mua để giải cứu hàng nông sản của người dân giúp người trồng có thêm thu nhập và lấy lại nguồn vốn để canh tác. Nếu không ăn hết có thể cho người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình.

b. Chị P vui mừng báo tin cho K có công ty môi giới việc làm trên mạng Internet giới thiệu chị làm nhân viên bán hàng của siêu thị X với mức lệ phi môi giới 300 000 đồng. Nếu là K, em sẽ nói gì với chị P?

Hướng dẫn trả lời

Nên tìm hiểu kĩ về công ty môi giới trên Internet có uy tín và đủ tin cậy hay không và tìm hiểu siêu thị X có đang tuyển hay không. Để tránh trường hợp bị lừa đảo.

Giới thiệu về Hội Gia sư Đà Nẵng – Trung tâm gia sư dạy kèm tại nhà

Chúng tôi tư vấn miễn phí phụ huynh tuyển gia sư dạy kèm tại nhà Đà Nẵng.
Chúng tôi luôn đặt chất lượng dạy và học lên hàng đầu, giới thiệu gia sư uy tín dạy các môn, các lớp từ cấp 1, 2, 3, luyện thi lớp 10, luyện thi đại học.
Phụ huynh đừng quá lo lắng địa chỉ Hội Gia sư Đà Nẵng xa nhà của quý phụ huynh. Trong danh sách sinh viên cộng tác làm gia sư dạy kèm tại nhà, chúng tôi luôn sẵn sàng hàng trăm gia sư với tiêu chí:

 • Trong khu vực gần nhà phụ huynh để tiện gia sư di chuyển
 • Phù hợp với yêu cầu của phụ huynh về giới tính, kỹ năng, kinh nghiệm, chuyên môn
 • Gia sư vui vẻ, nhiệt tình thân thiện.
 • Xác định dạy kèm tại nhà cho học sinh lâu dài theo thời gian yêu cầu của phụ huynh.

Hội Gia sư Đà Nẵng tự hào là Trung tâm gia sư dạy kèm tại nhà uy tín với phụ huynh và gia sư

Tư vấn miễn phí phụ huynh tuyển gia sư dạy kèm tại nhà, giới thiệu gia sư nhiệt tình, hiệu quả.
Điện thoại: 0934490995
Địa chỉ: 159 Yên Khê 2, Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam
Website: https://hoigiasudanang.com
Facebook: https://facebook.com/hoigiasudanang
Google Maps: https://g.page/HoiGiasuDaNang

Từ khóa tìm kiếm: giải kinh tế và pháp luật 10 kết nối tri thức, giải sách kết nối tri thức 10 môn kinh tế và pháp luật, giải kinh tế và pháp luật 10 sách mới bài 2, bài 2 các chủ đề của nền kinh tế

(Visited 9.218 times, 1 visits today)

Leave a Comment