Việt Nam trong những năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước năm 1975 - Lịch sử lớp 12

Lịch Sử 12 bài 24: Việt Nam trong những năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước năm 1975

Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975, nhiệm vụ cách mạng Việt Nam trong những năm đầu là khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội ở hai miền, hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước. Đó là nội dung chính của bài “Việt Nam trong những năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975” lịch sử 12.

A. Kiến thức trọng tâm

I. Tình hình hai miền Nam – Bắc sau năm 1975

 Miền BắcMiền Nam
Thận lợiTrải qua hơn 20 năm tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa , miền Bắc đã đạt được những thành tựu to lớn và toàn diện, đã xây dựng được những cơ sở vật chất  – kĩ thuật ban đầu của chủ nghĩa xã hội.Miền Nam hoàn toàn giải phóng. Chế độ thực dân mới của Mĩ cùng bộ máy chính quyền Sài Gòn ở trung ương và địa phương đã bị sụp đổ. Kinh tế miền Nam trong chừng mực nhất định phát triển theo hướng tư bản.
Khó khănCuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của Mĩ đã tàn phá nặng nề, gây hậu quả lâu dài đến miền Bắc.Cơ sở chính quyền Sài Gòn ở địa phương cùng bào di hại xã hội vẫn đang còn tồn tại.Cuộc chiến tranh của Mĩ gây ra bao hậu quả nặng nề, làng mạc bị tàn phá, ruộng đất bỏ hoang…Kinh tế miền Nam về cơ bản vẫn mang tính chất của nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu…

=>Cả nước phải nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế – xã hội.

II. Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội ở hai miền đất nước. (SGK)

III. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước (1975 – 1976)

1. Hoàn cảnh lịch sử

 • Tổ quốc thống nhất về mặt lãnh thổ nhưng hai miền Nam – Bắc tồn tại 2 hình thức tổ chức nhà nước khác nhau.

=>Yêu cầu thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

2. Chủ trương: Tháng 9/1975: Hội nghị ban chấp hành TW Đảng lần 24 đề ra nhiệm vụ hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

3. Qúa trình thống nhất:

 • Từ 15 => 21/11/1975: Hội nghj hiệp thương chính trị tổ chức tại Sài Gòn với đại diện của hai miền Nam – Bắc.
 • Ngày 25/4/1976: Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của nước Việt Nam thống nhất.
 • Ngày 24/6 =>3/7/1976: Quốc hội khóa VI của nước Việt Nam thống nhất họp phiên đầu tiên tại Hà Nội

4. Những quyết định của Quốc hội VI kì họp thứ nhất:

 • Thông qua chính sách đối nội, đối ngoại của nước Việt Nam thống nhất.
 • Quyết định tên nước, Quốc kì, Quốc ca, Quốc huy, Thủ đô,..
 • Bầu các cơ quan, chức vụ lãnh đạo nhà nước
 • Bầu Ban dự thảo Hiến pháp.
 • Tổ chức các cấp chính quyền:Tỉnh, thành phố, huyện, xã ở các địa phương…

=> Năm 1976: có 94 quốc gia công nhận và đặt quan hệ ngoại giao. Ngày 20/9/1977, nước ta trở thành thành viên thứ 149 của Liên Hợp Quốc.

B. Bài tập và hướng dẫn giải

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

Câu 1: Trang 200 – sgk lịch sử 12

Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước, cách mạng ở hai miền Bắc – Nam có thuận lợi và khó khăn gì?

Hướng dẫn trả lời Lịch Sử 12 bài 24: Việt Nam trong những năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975

Những thuận lợi và khó khăn của cách mạng hai miền Nam – Bắc sau thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mĩ:

 Miền BắcMiền Nam
Thận lợiTrải qua hơn 20 năm tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa , miền Bắc đã đạt được những thành tựu to lớn và toàn diện, đã xây dựng được những cơ sở vật chất  – kĩ thuật ban đầu của chủ nghĩa xã hội.Miền Nam hoàn toàn giải phóng. Chế độ thực dân mới của Mĩ cùng bộ máy chính quyền Sài Gòn ở trung ương và địa phương đã bị sụp đổ. Kinh tế miền Nam trong chừng mực nhất định phát triển theo hướng tư bản.
Khó khănCuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của Mĩ đã tàn phá nặng nề, gây hậu quả lâu dài đến miền Bắc.Cơ sở chính quyền Sài Gòn ở địa phương cùng bào di hại xã hội vẫn đang còn tồn tại.Cuộc chiến tranh của Mĩ gây ra bao hậu quả nặng nề, làng mạc bị tàn phá, ruộng đất bỏ hoang…Kinh tế miền Nam về cơ bản vẫn mang tính chất của nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu…

Câu 2: Trang 201 – sgk lịch sử 12

Nêu những thành tựu đạt được trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế, ổn định tình hình miền Nam sau giải phóng năm 1975?

Hướng dẫn trả lời Lịch Sử 12 bài 24: Việt Nam trong những năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975

Những thành tựu đạt được trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế, ổn định tình hình miền Nam sau giải phóng năm 1975:

 • Ở miền Bắc: 
  • Miền Bắc hoàn thành nhiệm vụ khắc phục hậu quả chiến tranh phá hoại, khôi phục và phát triển kinh tế xã hội.
  • Trong việc thực hiện kế hoạch nhà nước 6 tháng cuối năm 1975 và 6 tháng đầu năm 1976, miền Bắc có những tiến bộ đáng kể:
  • Diện tích trồng lúa, hoa màu, cây công nghiệp năm 1976 đều tăng hơn so với năm 1975
  • Nhiều công trình, nhà máy được mở rộng và xây mới.
  • Sản lượng phần lớn các sản phẩm quan trọng đạt và vượt mức trước chiến tranh 
  • Sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế phát triển mạnh.
  • Ngoài ra, miền Bắc còn làm nghĩa vụ căn cứ địa cách mạng của cả nước và nghĩa vụ quốc tế với Lào, Campuchia trong giai đoạn mới.
 • Ở miền Nam:
  • Khẩn trương tiến hành việc tiếp quản vùng mới giải phóng từ thành thị đến nông thôn, từ đất liền đến biển đảo…
  • Chính quyền cách mạng và đoàn thể quần chúng các cấp ở vùng mới giải phóng, từ thành thị đến nông thôn nhanh chóng được thành lập.
  • Hàng triệu đồng bào trong thời gian chiến tranh bị dồn vào các ấp chiến lược hay bỏ chạy vào các thành phố không có việc làm được hồi hương, chuyển về nông thôn sản xuất hoặc đi xây dựng vùng kinh tế mới.
  • Tịch thu toàn bộ tài sản, ruộng đât của bọn phản động, tiến hành điều chỉnh ruộng đất trong nội bộ nông dân, quốc hữu hóa ngân hàng…
  • Chú trọng khôi phục sản xuất nông nghiệp. Các cơ sở sản xuất công nghiệp và thủ công nghiệp trở lại hoạt động.

Câu 3: Trang 203 – sgk lịch sử 12

Quốc hội khóa VI, kì họp thứ nhất đã quyết định những vấn đề gì?

Hướng dẫn trả lời Lịch Sử 12 bài 24: Việt Nam trong những năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975

Quốc hội thống nhất họp cuối tháng 6 đầu tháng 7/1976 đã quyết định:

 • Lấy tên nước: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thủ đôlà Hà Nội ; Quốc huy mang dòng chữ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc kỳ là lá cờ đỏ sao vàng;Quốc ca là bài Tiến quân ca.
 • Thành phố Sài Gòn – Gia Định đổi tên là Thành phố HCM.
 • Bầu các cơ quan, chức vụ lãnh đạo cao nhất của Việt Nam thống nhất.
 • 31/7/1977: Đại hội đại biểu các mặt trận ở hai miền Nam – Bắc họp tại TP. HCM quyết định thống nhất thành Mặt trận Tổ quốc VN.
 • 18/12/1980: Quốc hội thông qua Hiến pháp nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.

Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài

Câu 1: Trang 203 – sgk lịch sử 12

Đảng và chính quyền cách mạng có chủ trương và biện pháp gì nhằm giải quyết những nhiệm vụ cấp bách khi kháng chiến chống Mĩ thắng lợi?

Hướng dẫn trả lời Lịch Sử 12 bài 24: Việt Nam trong những năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975

Sau khi kháng chiến chống Mĩ giành thắng lợi, Đảng và chính quyền cách mạng đã tiến hành khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội ở hai miền đất nước.

Miền Bắc khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế. Miền Bắc còn làm nghĩa vụ căn cứ địa của cách mạng cả nước và nghĩa vụ quốc tế với Lào và Camphuchia trong thời kì mới.

Miền Nam: Tiếp tục vùng giải phóng từ thành thị đến nông thôn, hải đảo.. thành lập chính quyền cách mạng và các đoàn thể quần chúng ở các cấp; xóa bỏ chế độ phong kiến, tịch thu tài sản và ruộng đất của bọn phản động…

Câu 2: Trang 203 – sgk lịch sử 12

Ý nghĩa của việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước?

Hướng dẫn trả lời Lịch Sử 12 bài 24: Việt Nam trong những năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975

Đất nước thống nhất về mặt nhà nước. Từ đây việc tiếp tục hoàn thành thống nhất trên tất cả các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, kinh tế , văn hóa, xã hội sẽ gắn liền với việc thực hiện những nhiệm vụ của cách mạng  xã hội chủ nghĩa trong phạm vi cả nước.

Hoàn thành thống nhất về mặt nhà nước đã tạo nên những điều kiện chính trị cơ bản phát huy sức mạnh toàn diện đất nước, những điều kiện thuận lợi để cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, những khả năng to lớn để bảo vệ tổ quốc và mở rộng quan hệ với các nước trên thế giới.

Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vừa thành lập đã có 94 nước chính thức công nhận và đặt quan hệ ngoại giao. Ngày 20/9/1977, nước ta trở thành thành viên thứ 149 của Liên Hợp Quốc.

Giới thiệu về Hội Gia sư Đà Nẵng – Trung tâm gia sư dạy kèm tại nhà

Chúng tôi tư vấn miễn phí phụ huynh tuyển gia sư dạy kèm tại nhà Đà Nẵng.
Chúng tôi luôn đặt chất lượng dạy và học lên hàng đầu, giới thiệu gia sư uy tín dạy các môn, các lớp từ cấp 1, 2, 3, luyện thi lớp 10, luyện thi đại học.
Phụ huynh đừng quá lo lắng địa chỉ Hội Gia sư Đà Nẵng xa nhà của quý phụ huynh. Trong danh sách sinh viên cộng tác làm gia sư dạy kèm tại nhà, chúng tôi luôn sẵn sàng hàng trăm gia sư với tiêu chí:

 • Trong khu vực gần nhà phụ huynh để tiện gia sư di chuyển
 • Phù hợp với yêu cầu của phụ huynh về giới tính, kỹ năng, kinh nghiệm, chuyên môn
 • Gia sư vui vẻ, nhiệt tình thân thiện.
 • Xác định dạy kèm tại nhà cho học sinh lâu dài theo thời gian yêu cầu của phụ huynh.

Hội Gia sư Đà Nẵng tự hào là Trung tâm gia sư dạy kèm tại nhà uy tín với phụ huynh và gia sư

Tư vấn miễn phí phụ huynh tuyển gia sư dạy kèm tại nhà, giới thiệu gia sư nhiệt tình, hiệu quả.
Điện thoại: 0934490995
Địa chỉ: 159 Yên Khê 2, Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam
Website: https://hoigiasudanang.com
Facebook: https://facebook.com/hoigiasudanang
Google Maps: https://g.page/HoiGiasuDaNang

(Visited 57 times, 1 visits today)

Leave a Comment