Ôn tập chung - Toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức

Bài 37: Ôn tập chung – Toán lớp 4 tập 1 [Kết nối tri thức]

Bài 37: Ôn tập chung – Toán lớp 4 tập 1 [Kết nối tri thức] Phần đáp án chuẩn, hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập có trong chương trình học của sách giáo khoa. Hi vọng, các em học sinh hiểu và nắm vững kiến thức bài học.

B. Bài tập và hướng dẫn giải

Luyện tập 1:

Bài tập 1 trang 127 sgk toán 4 tập 1 KNTT: 

Nêu số và cách đọc số:

Hướng dẫn trả lời Bài 37: Ôn tập chung – Toán lớp 4 tập 1 [Kết nối tri thức]

Bài tập 2 trang 127 sgk toán 4 tập 1 KNTT: 

a) Đọc các số sau và cho biết chữ số 7 ở mỗi số thuộc hàng nào, lớp nào.

5 343 627; 1 571 210; 2 180 764; 7 042 500

b) Nêu giá trị của chữ só 6 trong mỗi số sau.

12 631; 1 263 015; 41 263; 6 314 508; 276 310

Hướng dẫn trả lời Bài 37: Ôn tập chung – Toán lớp 4 tập 1 [Kết nối tri thức]

a) Đọc các số sau và cho biết chữ số 7 ở mỗi số thuộc hàng nào, lớp nào.

5 343 627: năm triệu ba trăm bốn mươi ba nghìn sáu trăm hai mươi bảy

=> Số 7: hàng đơn vị , lớp đơn vị

1 571 210: một triệu năm trăm bảy mươi mốt nghìn hai trăm  mười

=> Số 7: hàng chục nghìn, lớp nghìn

2 180 764: hai triệu một trăm tám mươi nghìn bảy trăm sáu mươi bốn

=> Số 7: hàng trăm , lớp đơn vị
7 042 500: bảy triệu không trăm bốn mươi hai nghìn năm trăm

=> Số 7: hàng triệu, lớp triệu

b) Nêu giá trị của chữ số 6 trong mỗi số sau.

 • 12 631: hàng trăm nghìn, lớp nghìn
 • 1 263 015: hàng chục nghìn, lớp nghìn
 • 41 263: hàng chục, lớp đơn vị
 • 6 314 508: hàng triệu, lớp triệu
 • 276 310: hàng nghìn, lớp nghìn

Bài tập 1 trang 127 sgk toán 4 tập 1 KNTT: 

a) Sắp xếp các số 5 612; 6 521; 6 251; 5 216 theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Sắp xếp các số 12 509; 21 025; 9 999: 20 152 theo thứ tự từ lớn đến bé.

Hướng dẫn trả lời Bài 37: Ôn tập chung – Toán lớp 4 tập 1 [Kết nối tri thức]

a) Sắp xếp các số 5 612; 6 521; 6 251; 5 216 theo thứ tự từ bé đến lớn.

 • 5 216; 5 612; 6 251; 6 521

b) Sắp xếp các số 12 509; 21 025; 9 999; 20 152 theo thứ tự từ lớn đến bé.

 •  21 025; 20 152;12 509; 9 999

Bài tập 4 trang 127 sgk toán 4 tập 1 KNTT:  Đặt tính rồi tính?

3675+2918             40 613 + 47 519

7841-2815              62 748 –  35 261

Hướng dẫn trả lời Bài 37: Ôn tập chung – Toán lớp 4 tập 1 [Kết nối tri thức]

Bài tập 5 trang 128 sgk toán 4 tập 1 KNTT: 

Một khu vườn ươm cây giống dạng hình chữ nhật có chiều rộng 45 m, chiều dài gấp 2 lần chiều rộng. Người ta làm hàng rào xung quanh khu vườn đó và để cửa vào rộng 4 m. Hỏi hàng rào khu vườn đó dài bao nhiêu mét?

Hướng dẫn trả lời Bài 37: Ôn tập chung – Toán lớp 4 tập 1 [Kết nối tri thức]

Chiều dài khu vườn:
45 x 2 = 90 cm

Chu vi khu vườn là:
(45+90) x 2 = 270 (m)

Tường rào dài là:
 270 – 4 = 266 m

Đáp số: 266 m

Luyện tập 2

Bài tập 1 trang 128 sgk toán 4 tập 1 KNTT: Đặt tính rồi tính.

23 152 x 4                   6071 x 3

24 185 : 5                   5208 : 4

Hướng dẫn trả lời Bài 37: Ôn tập chung – Toán lớp 4 tập 1 [Kết nối tri thức]

Bài tập 2 trang 128 sgk toán 4 tập 1 KNTT: Chọn câu trả lời đúng

a) Số đo diện tích mỗi hình được ghi như hình vẽ sau. Hỏi hình nào có diện tích lớn nhất?

b) Mỗi ô tô chở số cân nặng hàng hoá được ghi như hình vẽ sau.

Hỏi ô tô nào chở nhẹ nhất?

Hướng dẫn trả lời Bài 37: Ôn tập chung – Toán lớp 4 tập 1 [Kết nối tri thức]

Bài tập 3 trang 129 sgk toán 4 tập 1 KNTT: 

Trong kì nghỉ hè, trường của Mai có 120 học sinh tham gia học bơi và 60 học sinh tham gia học bóng đá. Cô giáo chia đều só học sinh của mỗi môn vào 5 lớp. Hỏi một lớp học bơi như vậy nhiều hơn một lớp học bóng đá bao nhiêu học sinh?

Hướng dẫn trả lời Bài 37: Ôn tập chung – Toán lớp 4 tập 1 [Kết nối tri thức]

Số học sinh tham gia học bơi mỗi lớp là:
120 : 5 = 24 (hs)

Số học sinh tham gia đá bóng mỗi lớp là:
60 : 5 = 12 (hs)

Số học sinh tham gia bơi nhiều hơn số học sinh tham gia đá bóng là:
 24 – 12  = 12 (hs)

Đáp số: 12hs

Bài tập 4 trang 129 sgk toán 4 tập 1 KNTT: 

Thống kê số huy chương mà đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam giành được tại ASEAN Para Games 11 (theo báo Quân đội nhân dân, ngày 06/08/2022).

Dựa vào bảng thống kê, hãy cho biết:

– Tổng số mỗi loại huy chương vàng, bạc, đồng là bao nhiêu chiếc.

– Trong các môn thi đấu, môn nào có số huy chương vàng nhiều nhất.

Hướng dẫn trả lời Bài 37: Ôn tập chung – Toán lớp 4 tập 1 [Kết nối tri thức]

– Dựa vào bảng thống kê, hãy cho biết:

 •  vàng: 65,
 • bạc: 62
 • đồng: 56

– Trong các môn thi đấu, môn boiw có số huy chương vàng nhiều nhất.

Bài tập 5 trang 129 sgk toán 4 tập 1 KNTT: 

Một cánh đồng muối thu hoạch được 5 tấn muối. Người ta dùng hai ô tô để chở hết số muối đó về kho. Biết ô tô thứ nhất chở nhiều hơn ô tô thứ hai 4 tạ muối. Hỏi mỗi ô tô chở bao nhiêu tạ muối?

Hướng dẫn trả lời Bài 37: Ôn tập chung – Toán lớp 4 tập 1 [Kết nối tri thức]

ta có : 5 tấn = 50 tạ

Số tạ muối xe thứ nhất chở được là:
(50+4): 2 = 27 tạ 

Số tạ muối xe thứ 2 chở dc là:
 50 – 27 = 23 tạ

Đáp số: xe 1: 27 tạ / xe 2: 23 tạ

Luyện tập 3:

Bài tập 1 trang 129 sgk toán 4 tập 1 KNTT:  Chọn câu trả lời đúng?

Trên băng giấy có 5 ô có dấu “?”. Trong các ô đó có:

A. 1 số chẵn

B. 2 số chẵn

C. 3 số chẵn

D. 4 số chẵn

Hướng dẫn trả lời Bài 37: Ôn tập chung – Toán lớp 4 tập 1 [Kết nối tri thức]


C. 3 số chẵn

Bài tập 2 trang 130 sgk toán 4 tập 1 KNTT:  >, <, =?

Hướng dẫn trả lời Bài 37: Ôn tập chung – Toán lớp 4 tập 1 [Kết nối tri thức]

Bài tập 3 trang 130 sgk toán 4 tập 1 KNTT: 

Tính giá trị của biểu thức:

a) 78060: (10 – 7) + 300 045

b) 26000 + 9015×6

Hướng dẫn trả lời Bài 37: Ôn tập chung – Toán lớp 4 tập 1 [Kết nối tri thức]

a) 78060: (10 – 7) + 300 045 

= 78060 : 3 + 300 045

= 26 020 + 300 045

= 326 065

b) 26000 + 9015 x 6

= 26 000 + 54090

= 80090

Bài tập 4 trang 130 sgk toán 4 tập 1 KNTT: Đ,S?

Trong hình vẽ sau:

– EDGH là hình thoi.          ..?..

– LDEK là hình bình hành.      ..?..

– KEHI là hình thoi      ..?..

– Có 2 đoạn thẳng song song với đoạn thẳngDE.       ..?..

Tìm những đoạn thẳng vuông góc với LI

Hướng dẫn trả lời Bài 37: Ôn tập chung – Toán lớp 4 tập 1 [Kết nối tri thức]


– Đ

– Đ

– S

– Đ

Tìm những đoạn thẳng vuông góc với LI: KE, IH, LD

Bài tập 5 trang 130 sgk toán 4 tập 1 KNTT: 

Ở bãi đất ven sông. người ta trồng tổng cộng 760 cây ổi và cây chuối. Biết số cây ổi nhiều hơn số cây chuối 40 cây. Hỏi có bao nhiêu cây chuối và bao nhiều cây ổi?

Hướng dẫn trả lời Bài 37: Ôn tập chung – Toán lớp 4 tập 1 [Kết nối tri thức]

Số cây ổi là:

(760 + 40) : 2 = 400 cây

Số cây chuối là:
760 – 400 = 360 cây 

Đáp số: ổi: 400 cây / chuối: 360 cây

Giới thiệu về Hội Gia sư Đà Nẵng – Trung tâm gia sư dạy kèm tại nhà

Chúng tôi tư vấn miễn phí phụ huynh tuyển gia sư dạy kèm tại nhà Đà Nẵng.
Chúng tôi luôn đặt chất lượng dạy và học lên hàng đầu, giới thiệu gia sư uy tín dạy các môn, các lớp từ cấp 1, 2, 3, luyện thi lớp 10, luyện thi đại học.
Phụ huynh đừng quá lo lắng địa chỉ Hội Gia sư Đà Nẵng xa nhà của quý phụ huynh. Trong danh sách sinh viên cộng tác làm gia sư dạy kèm tại nhà, chúng tôi luôn sẵn sàng hàng trăm gia sư với tiêu chí:

 • Trong khu vực gần nhà phụ huynh để tiện gia sư di chuyển
 • Phù hợp với yêu cầu của phụ huynh về giới tính, kỹ năng, kinh nghiệm, chuyên môn
 • Gia sư vui vẻ, nhiệt tình thân thiện.
 • Xác định dạy kèm tại nhà cho học sinh lâu dài theo thời gian yêu cầu của phụ huynh.

Hội Gia sư Đà Nẵng tự hào là Trung tâm gia sư dạy kèm tại nhà uy tín với phụ huynh và gia sư

Tư vấn miễn phí phụ huynh tuyển gia sư dạy kèm tại nhà, giới thiệu gia sư nhiệt tình, hiệu quả.
Điện thoại: 0934490995
Địa chỉ: 159 Yên Khê 2, Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam
Website: https://hoigiasudanang.com
Facebook: https://facebook.com/hoigiasudanang
Google Maps: https://g.page/HoiGiasuDaNang

Từ khóa tìm kiếm: Giải toán 4 kết nối bài 37 Ôn tập chung, Giải toán 4 tập 1 kết nối tri thức bài 37, Giải toán 4 KNTT tập 1 bài 37

(Visited 856 times, 1 visits today)

Leave a Comment