Bài 43: Im, ip – Tiếng Việt lớp 1 tập 1 [Cánh Diều]

Bài 43: Im, ip – Tiếng Việt lớp 1 tập 1 [Cánh Diều] gồm có phần yêu cầu, phần đáp án chuẩn và phần giải thích, hướng dẫn chi tiết cho từng câu hỏi có trong cuốn Vở bài tập Tiếng Việt 1 (Tập 1) sách Cánh Diều do Gia sư dạy kèm tại nhà Đà Nẵng lớp 1 biên soạn.

Giải bài tập Tiếng Việt [Cánh Diều] lớp 1 tập 1 được biên soạn để giúp các em học sinh học tập tốt môn Tiếng Việt lớp 1, đồng thời trở thành tài liệu tham khảo cho quý thầy cô và phụ huynh.

1. Làm quen

Bài 43: Im, ip – Tiếng Việt lớp 1 tập 1 [Cánh Diều]_Hội Gia sư Đà Nẵng

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Quan sát bức ảnh các bạn thấy gì?

  • Bức ảnh trên là một chú chim bìm bịp

2. Tiếng nào có vần im? Tiếng nào có vần ip?

Bài 43: Im, ip – Tiếng Việt lớp 1 tập 1 [Cánh Diều]_Hội Gia sư Đà Nẵng

Hướng dẫn trả lời

Quan sát hình ảnh và nghĩa kèm bên dưới chúng ta thấy:

  • Tiếng có âm im là:  nhím, tím, kìm, chim
  • Tiếng có âm ip là: kịp, nhíp

3. Tập đọc: Sẻ và cò

Sẻ gặp cò ở hồ. Sẻ chê mỏ cò thô. Cò chả đáp gì.

Sẻ rủ cò qua bờ kia. Gặp gió to, sẻ chìm nghỉm. Cò kịp thò mỏ gắp sẻ, đưa sẻ qua hồ.

Từ đó, sẻ chả dám chê cò.

Theo truyện cổ Ấn Độ

? Sắp xếp các ý theo đúng nội dung truyện (hình trang 79 sgk)

Hướng dẫn Bài 43: Im, ip – Tiếng Việt lớp 1 tập 1 [Cánh Diều]

Bài 43: Im, ip – Tiếng Việt lớp 1 tập 1 [Cánh Diều]_Hội Gia sư Đà Nẵng
(Visited 554 times, 1 visits today)

Leave a Comment