Xu hướng biến đổi một số tính chất của nguyên tử các nguyên tố trong một chu kì và trong một nhóm - Hóa Học 10

Bài 6: Xu hướng biến đổi một số tính chất của nguyên tử các nguyên tố trong một chu kì và trong một nhóm – Hóa Học 10 [ kết nối tri thức ]

Bài 6: Xu hướng biến đổi một số tính chất của nguyên tử các nguyên tố trong một chu kì và trong một nhóm – Hóa Học 10 [ kết nối tri thức ] Phần đáp án chuẩn, hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập có trong chương trình học của sách giáo khoa. Hi vọng, các em học sinh hiểu và nắm vững kiến thức bài học.

I. Cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố nhóm A

Câu 1. Dựa vào Bảng 6.1, cho biết số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố: Li, Al, Ar, Ca, Si, Se, P, Br.

Trả lời:

  • Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố: Li, Al, Ar, Ca, Si, Se, P, Br lần lượt là: 1, 3, 8, 2, 4, 6, 5, 7.

Câu 2. Nêu vị trí trong bảng tuần hoàn của các nguyên tố có Z = 8; Z = 11; Z = 17 và Z = 20. Xác định số electron hóa trị của nguyên tử các nguyên tố đó.

Trả lời:

Vị tríSố electron hóa trị
Z = 8nhóm VIA, chu kì 26
Z = 11nhóm IA, chu kì 31
Z = 17nhóm VIIA, chu kì 37
Z = 20nhóm IIA, chu kì 42

B. Bài tập và hướng dẫn giải

II. Bán kính nguyên tử

Câu 3. Dựa vào bảng tuần hoàn, hãy so sánh và giải thích sự khác nhau về bán kính nguyên tử của

a) lithium (Z = 3) và potassium (Z = 19).

b) calcium (Z = 20) và selenium (Z = 34).

Hướng dẫn trả lời Bài 6: Xu hướng biến đổi một số tính chất của nguyên tử các nguyên tố trong một chu kì và trong một nhóm – Hóa Học 10 [ kết nối tri thức ]

a) Bán kính của lithium nhỏ hơn potassium vì hai nguyên tử nguyên tố này thuộc cùng 1 nhóm thì bán kinh nguyên tử tăng thoe chiều tăng điện tích hạt nhân.

b) Bán kính của calcium lớn hơn selenium vì hai nguyên tử nguyên tố này thuộc cùng 1 chu kì thì bán kính giảm theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.

III. Độ âm điện

Câu 4. Dãy các nguyên tố được sắp xếp theo thứ tự độ âm điện tăng dần Ca, Mg, P, S. Hãy giải thích sự sắp xếp này dựa trên sự biến đổi độ âm điện theo chu kì và nhóm A.

Hướng dẫn trả lời Bài 6: Xu hướng biến đổi một số tính chất của nguyên tử các nguyên tố trong một chu kì và trong một nhóm – Hóa Học 10 [ kết nối tri thức ]

  • Theo chu kì: độ âm điện tăng từ trái qua phải
  • Theo nhóm: độ âm điện giảm từ trên xuống dưới.

Câu 5. Almelec là hợp kim của aluminium với một lượng nhỏ magnesium và silicon (98, 8% aluminium; 0,7% magnesium và 0,5% silicon). Almelec được sử dụng làm dây điện cao thế do nhẹ, dẫn điện tốt và bền. Dựa vào bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, hãy:

a) Sắp xếp theo thứ tự tăng dần về bán kính nguyên tử của các nguyên tố hóa học có trong almelec.

b) Cho biết thứ tự giảm dần về độ âm điện của các nguyên tố hóa học có trong almelec.

Hướng dẫn trả lời Bài 6: Xu hướng biến đổi một số tính chất của nguyên tử các nguyên tố trong một chu kì và trong một nhóm – Hóa Học 10 [ kết nối tri thức ]


a) Chiều tăng dần bán kính nguyên tử: Silicon, Aluminium, Magnesium.

b) Thứ tự giảm dần độ âm điện: Silicon, Aluminium, Magnesium.

IV. Tính kim loại và phi kim

Câu 6. Dựa vào bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, sắp xếp các nguyên tố Ba, Mg, Ca, Sr theo thứ tự giảm dần tính kim loại và giải thích.

Hướng dẫn trả lời Bài 6: Xu hướng biến đổi một số tính chất của nguyên tử các nguyên tố trong một chu kì và trong một nhóm – Hóa Học 10 [ kết nối tri thức ]

  • Thứ tự giảm dần tính kim loại: Mg, Ca, Sr, Ba.
  • Do trong một nhóm A theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, tính kim loại tăng dần.

Câu 7. Trong các nguyên tố O, F, Cl, Se, nguyên tố có tính phi kim mạnh nhất là:

A. O                      B. F                       C. Se               D. Cl

Hướng dẫn trả lời Bài 6: Xu hướng biến đổi một số tính chất của nguyên tử các nguyên tố trong một chu kì và trong một nhóm – Hóa Học 10 [ kết nối tri thức ]

Câu đúng: C

Giới thiệu về Hội Gia sư Đà Nẵng – Trung tâm gia sư dạy kèm tại nhà

Chúng tôi tư vấn miễn phí phụ huynh tuyển gia sư dạy kèm tại nhà Đà Nẵng.
Chúng tôi luôn đặt chất lượng dạy và học lên hàng đầu, giới thiệu gia sư uy tín dạy các môn, các lớp từ cấp 1, 2, 3, luyện thi lớp 10, luyện thi đại học.
Phụ huynh đừng quá lo lắng địa chỉ Hội Gia sư Đà Nẵng xa nhà của quý phụ huynh. Trong danh sách sinh viên cộng tác làm gia sư dạy kèm tại nhà, chúng tôi luôn sẵn sàng hàng trăm gia sư với tiêu chí:

  • Trong khu vực gần nhà phụ huynh để tiện gia sư di chuyển
  • Phù hợp với yêu cầu của phụ huynh về giới tính, kỹ năng, kinh nghiệm, chuyên môn
  • Gia sư vui vẻ, nhiệt tình thân thiện.
  • Xác định dạy kèm tại nhà cho học sinh lâu dài theo thời gian yêu cầu của phụ huynh.

Hội Gia sư Đà Nẵng tự hào là Trung tâm gia sư dạy kèm tại nhà uy tín với phụ huynh và gia sư

Tư vấn miễn phí phụ huynh tuyển gia sư dạy kèm tại nhà, giới thiệu gia sư nhiệt tình, hiệu quả.
Điện thoại: 0934490995
Địa chỉ: 159 Yên Khê 2, Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam
Website: https://hoigiasudanang.com
Facebook: https://facebook.com/hoigiasudanang
Google Maps: https://g.page/HoiGiasuDaNang

Từ khóa tìm kiếm: giải hóa 10 kết nối tri thức, giải sách kết nối tri thức 10 môn hóa, giải hóa 10 sách mới bài 6, bài 6 Xu hướng biến đổi một số tính chất của nguyên tử các nguyên tố trong một chu kì và trong một nhóm

(Visited 48 times, 1 visits today)

Leave a Comment