Dịch vụ tín dụng - Giáo dục kinh tế và pháp luật 10

Bài 9: Dịch vụ tín dụng – Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 [ kết nối tri thức ]

Bài 9: Dịch vụ tín dụng – Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 [ kết nối tri thức ] Phần đáp án chuẩn, hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập có trong chương trình học của sách giáo khoa. Hi vọng, các em học sinh hiểu và nắm vững kiến thức bài học.

Mở đầu:

Em hãy suy nghĩ về việc phải có trách nhiệm khi vay tiền?

Trả lời:

 • Khi chúng ta vay tiền phải có trách nhiệm với khoảng vay đó
 • Bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn; nếu tài sản là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thoả thuận khác.
 • Trong trường hợp bên vay không thể trả vật thì có thể trả bằng tiền theo trị giá của vật đã vay tại địa điểm và thời điểm trả nợ, nếu được bên cho vay đồng ý.
 • Địa điểm trả nợ là nơi cư trú hoặc nơi đặt trụ sở của bên cho vay, trừ trường hợp có thoả thuận khác.
 • Trong trường hợp vay không có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả nợ hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi đối với khoản nợ chậm trả theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn chậm trả tại thời điểm trả nợ, nếu có thoả thuận.
 • Trong trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi trên nợ gốc và lãi nợ quá hạn theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn vay tại thời điểm trả nợ.”

B. Bài tập và hướng dẫn giải

1. Tín dụng ngân hàng

a. Đặc điểm của tín dụng ngân hàng

Câu 1. Em hãy cho biết hoạt động tín dụng của ngân hàng D thê hiện như thế nào.

Hướng dẫn trả lời Bài 9: Dịch vụ tín dụng – Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 [ kết nối tri thức ]

D là một ngân hàng thương mại, ngân hàng D vừa đóng vai trò là người đi vay khi nhận những khoảng tiền nhàn rỗi của các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức vừa đóng vai trò là người cho vay khi cung cấp vốn cho người vay khi cung cấp vốn cho người vay để sản xuất kinh doanh đầu tư, tiêu dùng.

Câu 2. Trong thông tin trên, dịch vụ tín dụng của ngân hàng D đang gặp khó khăn gì? Nếu nhiêu người vay vốn nhưng không trả nợ như đã cam kết thì điều gì sẽ xảy ra với ngân hàng D?

Hướng dẫn trả lời Bài 9: Dịch vụ tín dụng – Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 [ kết nối tri thức ]

 • Ngân hàng D đang gặp khó khăn: dịch bệnh đã ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động sản xuất kinh doanh khiến nhiều doanh nghiệp là đối tác sử dụng vốn vay vốn của ngân hàng D không thực hiện được nghĩa vụ hoàn trả vốn vay và lãi cho ngân hàng khi đến hạn.
 • Nêu nhiều người không trả nợ đúng cam kết thì ngân hang D phải chịu trách nhiệm với các ngân hàng mà ngân hàng D đóng vai trò là người vay vốn do không đủ tài chính để trả nợ cho bên ngân hàng khác như đã cam kết va chịu hoàn toàn trách nhiệm trong hợp đồng vay vốn.

b. Một số hình thức tín dụng ngân hàng:

Câu 1. Vì sao ngân hàng chấp nhận cho anh S vay tiền mà không cần tài sản bảo đảm?

Hướng dẫn trả lời Bài 9: Dịch vụ tín dụng – Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 [ kết nối tri thức ]

Vì dựa trên uy tín của anh là công chức nhà nước có thu nhập ổn định, có lịch sử tín dụng tốt, nhu cầu vay vốn nhỏ.

Câu 2. Anh S có trách nhiệm gì khi vay tín chấp ở ngân hàng?

Hướng dẫn trả lời Bài 9: Dịch vụ tín dụng – Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 [ kết nối tri thức ]

Anh S có trách nhiệm cung cấp trung thực, chính xác các thông tin cá nhân, giấy tờ cần thiết theo yêu cầu của ngân hàng và phải trả đủ vốn vay là lãi đúng hạn.

Câu 3. Ngân hàng yêu cầu chị N phải đáp ứng những điều kiện gì để được vay thế chấp?

Hướng dẫn trả lời Bài 9: Dịch vụ tín dụng – Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 [ kết nối tri thức ]

Chị N phải có tài sản thế chấp như giấy tờ nhà đất, xe ô tô,… có giá trị tương đương với lương tiền cần vay.

Câu 4. Theo em, chị N có trách nhiệm gì khi thực hiện vay thế chấp của ngân hàng?

Hướng dẫn trả lời Bài 9: Dịch vụ tín dụng – Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 [ kết nối tri thức ]

Chị N phải cung cấp trung thực, chính xác các thông tin cá nhân, giấy tờ hợp pháp về tài sản thế chấp theo yêu cầu của ngân hàng và phải trả đủ vốn vay và lãi đúng hạng.

Câu 5. Ngân hàng đã tiến hành cho anh H vay trả góp thế nào?

Hướng dẫn trả lời Bài 9: Dịch vụ tín dụng – Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 [ kết nối tri thức ]

Là anh H phải trả dần theo các kì, thường sẽ là cả gốc và lãi hằng tháng, số tiền trả gốc hằng tháng đã được thỏa thuận sẽ chia đều theo số tháng.

Câu 6. Theo em, anh H có trách nhiệm gì khi vay vốn ngân hàng?

Hướng dẫn trả lời Bài 9: Dịch vụ tín dụng – Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 [ kết nối tri thức ]

Anh H phải trả lãi và một phần số nợ gốc, phải trả đúng số tiền đã được thỏa thuận trong hợp đồng đúng hạn.

Câu 7. Hãy so sánh sự chênh lệch giữ thanh toán một lần và mua trả góp?

Hướng dẫn trả lời Bài 9: Dịch vụ tín dụng – Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 [ kết nối tri thức ]

Chênh lệch 15% năm khi mua trả góp

2. Tín dụng thương mại

Câu 1. Chủ thể tham gia dịch vụ tín dụng thương mại này là ai? Đối tượng giao dịch là gì? Cách sử dụng dịch vụ như thế nào?

Hướng dẫn trả lời Bài 9: Dịch vụ tín dụng – Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 [ kết nối tri thức ]

 • Chủ thể là công ty cổ phần Thương mại dịch vụ A và xí nghiệp xây dựng B
 • Đối tượng giao dịch: vậy liệu xây dựng
 • Cách sử dụng dịch vụ thế nào: hình thức mua bán chịu hàng hóa hay cong gọi là tín dụng thương mại; người bán chuyển cho người mua sử dụng nguyên vật liệu xây dựng. bên mua phải thanh toán hàng kèm theo một phần lãi như đã thỏa thuận, cam kết trong giấy ghi nợ.

Câu 2. tiện ích dịch vụ tín dụng thương mại mang lại cho người sử dụng là gì?

Hướng dẫn trả lời Bài 9: Dịch vụ tín dụng – Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 [ kết nối tri thức ]

Tiện ích giúp cho người bán dễ dàng bán được hàng hóa, ngược lại bên mua cũng không cần quá nhiều vốn bỏ ra khi chưa thi công các công trinh dự án, thuận tiện, dễ dàng hơn trong việc làm ăn và hạn chế được việc giao dịch qua trung gian.

3. Tín dụng tiêu dùng

a. Đặc điểm của tín dụng tiêu dùng

Câu 1. Hoạt động dịch vụ tín dụng tiêu dùng thể hiện thế nào? Hoạt động này có đặc điểm gì?

Hướng dẫn trả lời Bài 9: Dịch vụ tín dụng – Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 [ kết nối tri thức ]

 • Để tạo điều kiện cho các khách hàng có thể thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng (mua sắm hàng hóa) của mình, các ngân hàng sẽ cho vay tiêu dùng bằng tiền hay hàng hóa.
 • Đặc điểm: Người được hưởng tín dụng tiêu dùng không phải thế chấp bất cứ một loại tài sản nào mà chỉ cần chứng minh được thu nhập. Người vay tín dụng sẽ phải trả một phần gốc và lãi hàng tháng.

b. Một số dịch vụ tín dụng tiêu dùng

Dịch vụ cho vay trả góp của công ty tài chính:

Câu 1. Chị Y đã sử dụng dịch vụ tín dụng cho vay trả góp của công ty tài chính để mua xe máy như thế nào?

Hướng dẫn trả lời Bài 9: Dịch vụ tín dụng – Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 [ kết nối tri thức ]

Chị Y phải đáp ứng những giấy tờ cần thiết như thẻ căn cước công dân. Sau khi nộp đủ tiền trả trước và hoàn tất thủ tục với công ty tài chính, chị Y mới được nhận xe.

Câu 2. Hãy nêu đặc điểm của dịch vụ tín dụng này?

Hướng dẫn trả lời Bài 9: Dịch vụ tín dụng – Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 [ kết nối tri thức ]

Hằng tháng người vay phải trả lãi và một phần số nợ gốc; hạn mức cho vay cao, lãi xuất thấp, thủ tục vay đơn giản, nhanh gọn, thời hạn thanh toán linh hoạt.

Câu 3. Theo em, chị Y có trách nhiệm gì trong việc trả góp của công ty tài chính để mua xe?

Hướng dẫn trả lời Bài 9: Dịch vụ tín dụng – Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 [ kết nối tri thức ]

Cung cấp trung thực, chính xác các thông tin cá nhân, giấy tờ cần thiết theo yêu cầu của tổ chức tín dụng và phải trả đủ vốn vay và lãi đúng hạn như đã thỏa thuận.

Câu 4. Hãy so sánh sự chênh lệch giữa việc mua xe thanh toán hết một lần với việc mua xe trả góp qua việc sử dụng dịch vụ của các công ty tài chính?

Hướng dẫn trả lời Bài 9: Dịch vụ tín dụng – Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 [ kết nối tri thức ]

Mua xe thanh toán một lần sẽ không có lãi, còn xe trả góp sẽ phải trả tiền gốc và lãi theo phần trăm quy định

Câu 5. Ngân hàng đã tiến hành cho vay thông qua việc cắp thẻ tín dụng cho chị C như thế nào?

Hướng dẫn trả lời

 Căn cứ vào mức lương hằng tháng của chị là 8 triệu đồng ngân hàng chấp nhận cho chị được sử dụng số vốn vay trong phạm vi hạn mức tin dụng là 30 triệu đồng để thanh toán tiền mua hảng hoá, dịch vụ,…

Câu 6. Nhờ thanh toán qua thẻ tín dụng, chị C được hướng lợi gì so với sử dụng tiên mặt?

Hướng dẫn trả lời

Việc sử dụng thẻ tín dụng mang lại cho chị những tiện ích như: thực hiện các giao dịch mua bán hàng hoá, dịch vụ thuận tiện, được vay một khoản tiền với lãi suất ưu đãi của ngân hàng nhờ tích được điểm tín dụng cao từ việc thanh toán các hoá đơn điện, nước, mua sắm đứng kỉ hạn bằng thẻ tín dụng. Ngoài ra, khi thanh toán bằng thẻ, chị còn được hoàn lại 6% giá trị hoá đơn mua hàng vào thẻ nên mỗi tháng cũng có thêm một khoản tiền nhỏ mà nếu thanh toán bằng tiển mặt sẽ không có được.

Câu 7. Theo em, chị C có trách nhiệm gì khi sử dụng thẻ tín dụng ngân hàng?

Hướng dẫn trả lời

 Ngân hàng quy định hạn quyết toán cho khoản tiền đã chỉ là 40 ngày. Đến hạn quyết toán, chị phải hoàn trả đủ só tiền đã chi cho ngân hàng, nếu không sẽ phải chịu mức lãi suất cao.

4. Tín dụng nhà nước:

Câu 1. Em hãy nêu mục đích và đặc điểm của tín dụng nhà nước được thể hiện trong thông tin trên.

Hướng dẫn trả lời

Người mua công trái được hưởng lãi suất ghi trên công trái tuy không cao hơn lãi suất ngân hàng nhưng góp phần xây dựng đất nước giàu đẹp nên rất tích cực ủng hộ mỗi khi nhà nước phát hành. Bên cạnh việc đi vay, nhà nước cần thực hiện hoạt động tín dụng cho vay dưới hình thức đầu tư cho các chương trình, dự án kinh tế — xã hội với lãi suất ưu đãi như: chương trình cho vay vốn ưu đãi để đóng mới và nâng cấp tàu cá cho bà con ngư dân, cho vay ưu đãi các hộ nghèo, gia đình gặp khó khăn,… Đây là những hoạt động tin dụng phi lợi nhuận nhưng có ý nghĩa quan trọng trong việc điều tiết kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Câu 2. Trong hoạt động tín dụng phát hành trái phiếu chính phủ, chủ thể vay và chủ thể cho vay là ai? Mục đích vay là gì? Quyền lợi của người mua trái phiếu chính phủ như thế nào?

Hướng dẫn trả lời

Ở nước ta, trái phiếu chinh phủ do Bộ Tài chinh phát hành dưới ba hình thức: tín phiếu kho bạc, trái phiếu kho bạc vả công trái xây dựng Tổ quốc là phương thức nhả nước vay vốn cho ngân sách nhà nước, đầu tư xây dựng những công trinh quan trọng, thiết yếu, thực hiện những chương trinh, dự án phục vụ sản xuất, đời sống  tạo cơ sở vật chất, kĩ thuật cho đất nước. Người mua trái phiếu chính phủ được hưởng lãi suất vay hấp dẫn và ổn định hơn so với ngân hàng thương mại nên đây là kênh đầu tư an toàn đối với những ai đang có tiền nhàn rỗi.

Câu 3.  VÌ sao A có thể vay tiền ở ngân hàng chính sách xã hội?

Hướng dẫn trả lời

Vì A là sinh viên chuẩn bị nhập học và gia đình thuộc diện khó khăn được ủy ban xác nhận

Câu 4.  Đề được ngân hàng cho vay tiền, A cần phải đáp ứng những điều kiện gì?

Hướng dẫn trả lời

Đại diện gia đình em phải đứng ra vay, chịu trách nhiệm trà nợ đồng thời phải là thành viên tổ tiết kiệm nơi cư trú để được tổ này xem xét đủ điều kiện vay, lập danh sách đề nghị vay vốn ở ngân hàng chính sách xã hội, gửi uỷ ban nhân dân xã xác nhận. Hỏ sơ còn phải có giấy báo nhập học của trường. Hạn trả nợ bát đầu khi ra trường và thời hạn hết trả nợ bằng số thời gian theo học.

Luyện tập:

Câu 1. Em hãy nhận xét việc thực hiện các dịch vụ tín dụng của các tổ chức tín dụng trong những trường hợp dưới đây:

a. Khi quyết định cho vay để mua trả góp, ngân hàng coi giấy tờ công nhận quyển sở hữu sản phẩm mua trả góp của người vay là vật thế chấp.

b. Việc học sinh. sinh viên vay vốn theo chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên khó khăn phải được thực hiện thông qua đại diện gia đình các em.

c. Khi xem xét việc cho vay vốn đẻ thành lập doanh nghiệp nhỏ, công ty tài chính quan tâm đến só vốn đóng góp của chủ doanh nghiệp.

d. Việc đánh giá điểm tín nhiệm tín dụng của người sử dụng tín dụng chỉ được thực hiện ở một số ngân hảng lớn.

Hướng dẫn trả lời

a. Khi quyết định cho vay để mua trả góp, ngân hàng coi giấy tờ công nhận quyển sở hữu sản phẩm mua trả góp của người vay là vật thế chấp.

=> Vì để tránh trường hợp người vay không trả lãi tiền vay theo quy dịnh

b. Việc học sinh sinh viên vay vốn theo chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên khó khăn phải được thực hiện thông qua đại diện gia đình các em.

=> Để xác định đó là quyết định của gia đình và họ có uy tín sẽ trả các khoản tiền đã vay trước đó

c. Khi xem xét việc cho vay vốn để thành lập doanh nghiệp nhỏ, công ty tài chính quan tâm đến số vốn đóng góp của chủ doanh nghiệp.

 • => Để xác định tài sản của cty đó đang có và họ muốn xác nhận công ty đó có đủ khả năng để trả lãi hay không

d. Việc đánh giá điểm tín nhiệm tín dụng của người sử dụng tín dụng chỉ được thực hiện ở một số ngân hảng lớn.

=> Để biết được nhu cầu khách hàng hài lòng hay không khi dùng các dịch vụ tài chính của ngân hàng

Câu 2. Phân biệt các dịch vụ tín dụng

a. Em hãy phân biệt các hình thức cho vay tín chấp, cho vay thé chấp, cho vay trả góp và cho biết khi nào nên vay tin chấp, khi nào nên vay thế chấp.

b. Em hãy nêu điểm khác biệt giữa tín dụng ngân hàng và tín dụng của công ty tài chính.

Hướng dẫn trả lời

a. Em hãy phân biệt các hình thức cho vay tín chấp, cho vay thế chấp, cho vay trả góp và cho biết khi nào nên vay tín chấp, khi nào nên vay thế chấp.

 • Vay tín chấp: Là hình thức vay không cần tài sản đảm bảo, dựa hoàn toàn trên uy tín của người vay. Hình thức vay này phù hợp với cá nhân với những nhu cầu nhỏ như mua sắm, vui chơi giải trí… Lãi suất khá cao, thời gian vay tối đa là 60 tháng
 • Vay thế chấp: Là hình thức vay truyền thống của ngân hàng, theo hình thức vay này phải có tài sản đảm bảo mới được vay. Hạn mức vay khá cao lên đến 80% giá trị tài sản cầm cố. Lãi suất phù hợp với khoản vay. Thời hạn vay kéo dài lên đến 25 năm theo nhu cầu người vay. Hình thức vay này phù hợp cho cả cá nhân và doanh nghiệp. Lưu ý quan trọng khi vay thế chấp là các khoản phí đi kèm như phí trả chậm hay phí trả trước hạn…
 • Vay trả góp: Là hình thức cho vay mà tiền lãi và gốc mỗi tháng bằng nhau. Tùy thuộc nhu cầu cũng như khả năng trả nợ của mỗi khách hàng mà có thời hạn cũng như hạn mức trả vay khác nhau.
 • Nếu bạn vay cho nhu cầu sinh hoạt, vốn vay thấp thì nên vay tín chấp vì thủ tục đơn giản, lãi suất tính từng ngày theo số dư nợ giảm dần sẽ có lợi hơn. Nếu bạn vay vốn đầu tư, mua nhà, mua xe ô tô thì cần phải vay thế chấp được cấp hạn mức cao, lãi suất sẽ hợp lý hơn vì vay dài hạn.

b. Em hãy nêu điểm khác biệt giữa tín dụng ngân hàng và tín dụng của công ty tài chính.

 • Hoạt động  cấp tín dụng:  Theo khoản 14 Điều 4 Luật tổ chức tín dụng năm 2010 thì hoạt động cấp tín dụng là việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết cho phép sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác.
 • Công ty tài chính: là Doanh nghiệp thuộc loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng, huy động vốn cho vay, đầu tư, cung ứng dịch vụ tư vấn về tài chính, tiền tệnhưng nguyên tắc không được làm dịch vụ thanh toán và không được nhận tiền gửi dưới một năm. Theo quy định của pháp luật Việt Nam công ty tài chính được thành lập dưới các hình thức: doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, công ty do một tổ chức tín dụng làm chủ sở hữu, công ty liên doanh tổ chức tín dụng Việt Nam và tổ chức tín dụng nước ngoài, công ty có 100% vốn đầu tư của một hoặc nhiều tổ chức tín dụng nước ngoài.

Câu 3. Em hãy tìm hiểu việc sử dụng dịch vụ tín dụng trong đời sống qua các trưởng hợp sau:

a. Trên đường đến trường. Nam nhận thấy biển thông báo mức lãi suất tiên gửi ở các ngân hàng không giống nhau. Nam thắc mắc: “Ai gửi tiên chẳng muốn thu được tiền lãi cao nhưng tại sao những ngân hàng có lãi suất tiền gửi thấp hơn vẫn có nhiều người mang tiền đến gừi?”. Em hãy giải đáp điều thắc mắc của bạn Nam.

b. Khi thoả thuận với ngân hàng vay trả góp để mua nhà, vợ chồng chị Y muốn kéo dài thời gian trả góp để không có sức ép phải lo khoản tiền lớn để trả nợ hằng tháng.

c. Mặc dủ có đủ tiền để mua nhà nhưng vợ chồng chị Y vẫn chọn hình thức mua trả góp với mục đích dành ra một khoản tiền để kinh doanh.

Hướng dẫn trả lời

a. Trên đường đến trường. Nam nhận thấy biển thông báo mức lãi suất tiên gửi ở các ngân hàng không giống nhau. Nam thắc mắc: “Ai gửi tiên chẳng muốn thu được tiền lãi cao nhưng tại sao những ngân hàng có lãi suất tiền gửi thấp hơn vẫn có nhiều người mang tiền đến gừi?”. Em hãy giải đáp điều thắc mắc của bạn Nam.

=> Vì tính an toàn của ngân hàng đó mang lại cho họ sự hài lòng và thủ tục không quá phức tạp

b.Khi thoả thuận với ngân hàng vay trả góp để mua nhà, vợ chồng chị Y muốn kéo dài thời gian trả góp để không có sức ép phải lo khoản tiền lớn để trả nợ hằng tháng.

=> Thời gian trả càng lâu thì lãi suất sẽ càng tăng

c. Mặc dủ có đủ tiền để mua nhà nhưng vợ chồng chị Y vẫn chọn hình thức mua trả góp với mục đích dành ra một khoản tiền để kinh doanh.

=> Vì khi trả góp có thể trả số tiền lúc mua ít hơn và trả trong thời gian nhất định

Vận dụng

Câu 1. Em hãy cùng các bạn tham gia trải nghiệm tìm hiểu thủ tục mua trả góp một mặt hàng nào đó (vi dụ: điện thoại, xe máy, máy vi tinh,…) và cho biết các thủ tục cần có để thực hiện mua trả góp mặt hàng đó.

Hướng dẫn trả lời

Em hãy cùng các bạn tham gia trải nghiệm tìm hiểu thủ tục mua trả góp một mặt hàng nào đó (vi dụ: điện thoại, xe máy, máy vi tinh,…) và cho biết các thủ tục cần có để thực hiện mua trả góp mặt hàng đó.

Với trường hợp cá nhân vay mua ô tô trả góp thì Bạn cần cung cấp các hồ sơ về thân nhân, hồ sơ chứng minh thu nhập và hợp đồng mua bán xe ô tô với đại lý, chi tiết cụ thể bao gồm:

Hồ sơ thân nhân:

 • Sổ hộ khẩu và CMND/Căn cước công dân/Hộ Chiếu
 • Nếu kết hôn thì cung cấp giấy đăng ký kết hôn và CMND của vợ hoặc chồng
 • Nếu độc thân hoặc ly hôn thì cung cấp giấy độc thân của Phường/Xã nơi cư trú

Hồ sơ chứng minh thu nhập:

 • Hợp đồng lao động có thời hạn tối thiểu 1 năm
 • Sao kê bảng lương 3 tháng gần nhất qua ngân hàng. Nếu công ty trả tiền mặt thì cung cấp giấy xác nhận lương của công ty
 • Nếu muốn vay 100% giá trị xe thì bắt buộc phải có tài sản thế chấp như: nhà, sổ tiết kiệm, máy móc, cổ phiếu, cổ phần,….

Hồ sơ mục đích vay vốn:

 • Hợp đồng mua bán xe ô tô
 • Phiếu thu tiền cọc xe ô tô của đại lý

Điều kiện cho vay:

 • Quốc tịch là người Việt Nam
 • Tuổi từ 18 tuổi và không quá 70 tuổi khi đáo hạn khoản vay
 • Không có nợ xấu trong vòng 2 năm gần nhất

Câu 2. Em hãy tìm hiểu, viết bài giới thiệu ý nghĩa của một loại công trái hoặc trái phiếu chính phủ mà em biết trong đời sống xã hội.

Hướng dẫn trả lời

Công trái là một hình thức đầu tư có phần tin cậy lớn và mức độ rủi ro thấp. Khi tham gia vào quan hệ đầu tư này  bên chủ thể đi vay sẽ là nhà nước. Người cho vay sẽ được đảm bảo tài sản của mình bằng uy tín của nhà nước và đặc biệt là ngân sách nhà nước. Vậy công trái là gì?

Công trái là khoản nợ vay của nhà nước hoặc chính quyền địa phương để chi tiêu cho mục đích công là hình thức tín dụng nhà nước, công trái  có thể được coi là biện pháp để chính phủ huy động nguồn lực tài chính của các thành phần trong xã hội  để từ đó thực hiện những mục tiêu  công của  nhà  nước đã đề ra.

Khi các thành phần trong xã hội cung cấp những khoản tài chính cho nhà nước lợi ích nhận được sẽ là nguồn lợi nhuận từ khác khoản cho vay này. Nguồn lợi nhuận hay còn gọi là lãi suất sẽ được quy định  cụ thể khi thực hiện các hoạt động cho vay.

So với các loại hình cho vay khác thì công trái được coi là an toàn hơn và có tính ổn định hơn. Nếu như các loại hình cho vay khác, chủ sở hữu tài sản phải  tìm hiểu người đi vay và chịu rủi ro khi đầu tư. Còn đối với hình thức này thì chủ thể được đảm bảo bằng uy tín nhà nước và đặc biệt là ngân sách nhà nước.

Trái phiếu chính phủ (còn gọi là công trái hoặc công khố phiếu) là trái phiếu được phát hành bởi chính phủ một quốc gia. Trái phiếu Chính Phủ phát hành thông thường có những thông tin sau : Tổng giá trị trong đợt phát hành, hình thức trái phiếu có ghi sổ người mua  hoặc không ghi sổ; tiền kỳ hạn sẽ hoàn trả vốn cho người mua (thông thường thấp nhất là 3 năm); lãi suất trả hàng năm cho người mua và mệnh giá phát hành (tại VN thấp nhất là 100.000 VNĐ).

Về lợi ích cơ bản, người mua sẽ được hưởng lãi suất đã công bố, Thí dụ lãi suất cho trái phiếu kỳ hạn 5 năm đợt mới phát hành tháng 1 năm 2016 của Chính phủ vào khoản 6,8%.

Một lợi ích quan trọng của Trái phiếu chính phủ là tính an toàn, thường được coi là không có rủi ro. Do vậy mặc dù lãi suất có thể thấp hơn tiền gửi ngân hàng hay đầu tư vào bất động sản và Chứng khoán thì trái phiếu Chính phủ luôn luôn được nhà đầu tư quan tâm.

Người nắm giữ trái phiếu còn có một lợi ích là tính thanh khoản của trái phiếu Chính phủ rất cao. Khi cần tiền, nhà đầu tư có thể bán hoặc thế chấp để chuyển thành tiền mặt rất nhanh hơn hẳn bất động sản và chứng khoán.

Ngoài ra, giá thị giá trái phiếu sẽ tăng nếu như các kênh đầu tư rủi ro như bất động sản và CK gặp khó khăn và ngược lại. Do vậy Trái phiếu chính phủ cũng có thể đem lại lợi nhuận gia tăng (và thua lổ) cho các nhà đầu tư khi mua – bán lại trái phiếu theo từng thời điểm.

Giới thiệu về Hội Gia sư Đà Nẵng – Trung tâm gia sư dạy kèm tại nhà

Chúng tôi tư vấn miễn phí phụ huynh tuyển gia sư dạy kèm tại nhà Đà Nẵng.
Chúng tôi luôn đặt chất lượng dạy và học lên hàng đầu, giới thiệu gia sư uy tín dạy các môn, các lớp từ cấp 1, 2, 3, luyện thi lớp 10, luyện thi đại học.
Phụ huynh đừng quá lo lắng địa chỉ Hội Gia sư Đà Nẵng xa nhà của quý phụ huynh. Trong danh sách sinh viên cộng tác làm gia sư dạy kèm tại nhà, chúng tôi luôn sẵn sàng hàng trăm gia sư với tiêu chí:

 • Trong khu vực gần nhà phụ huynh để tiện gia sư di chuyển
 • Phù hợp với yêu cầu của phụ huynh về giới tính, kỹ năng, kinh nghiệm, chuyên môn
 • Gia sư vui vẻ, nhiệt tình thân thiện.
 • Xác định dạy kèm tại nhà cho học sinh lâu dài theo thời gian yêu cầu của phụ huynh.

Hội Gia sư Đà Nẵng tự hào là Trung tâm gia sư dạy kèm tại nhà uy tín với phụ huynh và gia sư

Tư vấn miễn phí phụ huynh tuyển gia sư dạy kèm tại nhà, giới thiệu gia sư nhiệt tình, hiệu quả.
Điện thoại: 0934490995
Địa chỉ: 159 Yên Khê 2, Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam
Website: https://hoigiasudanang.com
Facebook: https://facebook.com/hoigiasudanang
Google Maps: https://g.page/HoiGiasuDaNang

Từ khóa tìm kiếm: giải Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 kết nối tri thức, giải kết nối tri thức 10 Giáo dục kinh tế và pháp luật, giải Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 sách mới bài 9, bài 9 Dịch vụ tín dụng

(Visited 1.168 times, 1 visits today)

Leave a Comment