Nội dung nhiệm vụ 4 và 8 khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu ở một số từ ngữ

Bộ GD&ĐT giải thích về văn bản “thí điểm thử ma túy cho học sinh, sinh viên”

Bộ GD&ĐT đã có văn bản giải thích thêm về 2 nhiệm vụ có nội dung là “thử ma túy”, “dự phòng nghiện” trong một văn bản đang được dư luận quan tâm.

Ngày 10/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản kế hoạch số 455/KH-BGDĐT về “Triển khai thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ giao trong Chương trình công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm năm 2021”.

Kế hoạch này gồm 9 nhiệm vụ khác nhau, liên quan đến công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm…

Đáng chú ý là nội dung nhiệm vụ 4 và 8 khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu ở một số từ ngữ như thử ma túy cho thanh thiếu niên…” hay “triển khai kế hoạch dự phòng nghiện ma túy cho thanh niên…”.

Nhiệm vụ 4 yêu cầu “Phối hợp thí điểm tại một số địa phương về thử ma túy cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trong trường học và khi điều khiển các phương tiện tham gia giao thông”.

Nhiệm vụ 8 yêu cầu: “Xây dựng, triển khai kế hoạch dự phòng nghiện ma túy cho thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên”.

Ngày 19/5, Bộ GD&ĐT đã có văn bản số 2043/BGDĐT-GDCTHSSV về việc hướng dẫn làm rõ hơn về nội hàm một số nhiệm vụ trong Kế hoạch 455 do Vụ trưởng Giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên Bùi Văn Linh ký.

Theo đó, Bộ GD&ĐT giải thích thêm về 2 nhiệm vụ trên như sau:

Nhiệm vụ số 4: Cụm từ “thử ma túy” được hiểu là “xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể”.

Nhiệm vụ số 8: Kế hoạch “dự phòng nghiện ma túy” được hiểu là Kế hoạch “hoạt động phòng ngừa nghiện ma túy”.

Trao đổi với Zing chiều 27/5, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh cho hay trong quá trình soạn thảo, các cụm từ chuyên môn, gồm “thử ma túy”, “dự phòng nghiện”, được trích nguyên văn theo sự chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, trực tiếp giao nhiệm vụ cho Bộ GD&ĐT, ban hành kèm công văn 1477.

Cụm từ "thử ma túy", "dự phòng nghiện" được dùng trong chương trình công tác của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm. Ảnh chụp màn hình.
Cụm từ “thử ma túy”, “dự phòng nghiện” được dùng trong chương trình công tác của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm. Ảnh chụp màn hình.

Cụm từ “thử ma túy”, “dự phòng nghiện” được dùng trong chương trình công tác của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm. Ảnh chụp màn hình.

“Nhiệm vụ của người soạn thảo là trích nguyên văn và đây là từ chuyên ngành sâu. Văn bản Vụ trưởng Bùi Văn Linh vừa ký gửi để giải thích cho một vài cán bộ chưa hiểu sâu các cụm từ chuyên ngành”, Thứ trưởng Ngô Thị Minh giải thích.

(Visited 61 times, 1 visits today)

Leave a Comment