Soạn Sử 9 Bài 4 bằng sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Lịch sử 9 – Soạn bài 4 Lịch sử 9

Hướng dẫn cách vẽ Sơ đồ tư duy Lịch sử lớp 9 Bài 4. Hệ thống, Tóm tắt Lý thuyết, Soạn bài Lịch sử 9 Bài 4 do Gia sư lớp 9 Đà Nẵng biên soạn.

Phụ huynh cần tuyển Gia sư dạy kèm tiếng anh tại nhà Đà Nẵnggia sư dạy kèm tại nhà xin liên hệ Hội Gia sư Đà Nẵng để được được Trung tâm gia sư chúng tôi tư vấn.

Tóm tắt Bài 4 Lịch Sử 9

I. Tình hình chung

– Châu Á là lục địa rộng lớn, đông dân nhất thế giới, có nhiều nguồn tài nguyên phong phú, có nhiều tôn giáo, dân tộc khác nhau.

– Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Châu Á đều bị các nước tư bản phương Tây nô dịch, bóc lột.

– Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phần lớn các nước Châu Á đã giành được độc lập: Trung Quốc, Ấn Độ, Inđônêxia.

– Sau khi giành được độc lập, nhiều nước đã đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế:

+ Tiêu biểu có Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a, Thái Lan => Nhiều người dự đoán “thế kỉ XXI sẽ là thế kỉ của châu Á”.

+ Ấn Độ: thực hiện các kế hoạch dài hạn và đạt nhiều thành tựu to lớn:

– Tự túc được lương thực cho số dân hơn 1 tỉ người.

– Các sản phẩm công nghiệp chính: hàng dệt, thép, máy móc, thiết bị giao thông, xe hơi.

– Công nghệ thông tin và viễn thông phát triển mạnh mẽ.

– Ấn Độ đang cố gắng vươn lên hàng các cường quốc về công nghệ phần mềm, công nghệ hạt nhân và công nghệ vũ trụ.

– Tuy nhiên, suốt nửa thế kỉ XX, tình hình Châu Á không ổn định vì những cuộc Chiến tranh xâm lược của các nước đế quốc, hoặc những cuộc xung đột tranh chấp biên giới, lãnh thổ

II. Trung Quốc

1. Sự ra đời của nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa

– Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Nhật, ở Trung Quốc đã diễn ra cuộc nội chiến kéo dài tới 3 năm (1946-1949) giữa Quốc dân đảng (Tưởng Giới Thạch) và Đảng Cộng sản Trung Quốc.

– Cuối cùng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thắng lợi. Ngày 1-10-1949, nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa tuyên bố chính thức thành lập.

– Ý nghĩa của thắng lợi:

+ Kết thúc hơn 100 năm nô dịch của đế quốc, phong kiến, đưa Trung Ọuốc bước vào kỉ nguyên độc lập.

+ Hệ thống xã hội chủ nghĩa đã được nối liền từ châu Âu sang châu Á.

2. Công cuộc cải cách – mở cửa (từ năm 1978 đển nay)

– Tháng 12-1987, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Ọuốc đã đề ra đường lối đổi mới đất nước.

– Đường lối đổi mới:

+ Chủ trương xây dựng chủ nghĩa mang màu sắc Trung Quốc.

+ Lấy phát triển kinh tế làm trung tâm.

+ Thực hiện cải cách và mở cửa nhằm mục tiêu hiện đại hoá đất nước, đưa Trung Quốc trở thành quốc gia giàu mạnh, văn minh.

– Về đối ngoại: Mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước trên thế giới, góp sức giải quyết các vụ tranh chấp quốc tế, góp phần củng cố địa vị đất nước trên trường quốc tế.

+ Từ những năm 80 của thế kỉ XX, Trung Quốc bình thường hóa quan hệ với Mông Cổ, Lào, Inđônêxia, Việt Nam.

+ Trung Quốc đã thu hồi chủ quyền với Hồng Công (7-1997) và Ma Cao (12-1999).

=> Đây là những sự kiện có ý nghĩa lịch sử to lớn với Trung Quốc

Sơ đồ tư duy Lịch sử 9 Bài 4

Các nước Châu Á - Lịch sử lớp 9 bài 4
Các nước Châu Á
Trung Quốc - Lịch sử lớp 9 bài 4
Trung Quốc – Lịch sử lớp 9 bài 4
Soạn Lịch sử lớp 9 bằng Sơ đồ tư duy
Soạn Lịch sử lớp 9 bằng Sơ đồ tư duy
Sơ đồ tư duy Lịch sử 9 Các nước châu Á
Sơ đồ tư duy Lịch sử 9 Các nước châu Á
Soạn Sử 9 Bài 4 bằng sơ đồ tư duy (ảnh 5)
Soạn Sử 9 Bài 4 bằng sơ đồ tư duy (ảnh 5)

Trả lời câu hỏi SGK Lịch sử 9 bài 4

I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1: Hãy nêu những nét nổi bật của châu Á từ sau năm 1945?

Trả lời:

Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, cao trào đấu tranh giải phóng dân tộc vùng nổ mạnh mẽ, đến những năm 50, phần lớn các nước châu Á đã giành được độc lập.

Gần suốt nửa sau thế kỉ XX, tình hình châu Á không ổn định bởi các cuộc chiến tranh xâm lược của các nước đế quốc, nhất là khu vực Đông Nam Á và Tây Á (còn gọi là Trung Đông).

Sau “chiến tranh lạnh”, ở một số nước châu Á đã xảy ra cuộc xung đột tranh chấp biên giới, lãnh thổ hoặc các phong trào li khai với những hành động khủng bố dã man.

Nhiều nước châu Á đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Sin – ga – po, Ma – lai – xi – a và Thái Lan.

Câu 2: Hãy cho biết ý nghĩa lịch sử của sự ra đời nước Cộng hòa Nhân dân…

Hãy cho biết ý nghĩa lịch sử của sự ra đời nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa?

Trả lời:

Năm 1949, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời.

Sự ra đời này đã mang lại ý nghĩa to lớn đó là:

 • Với thắng lợi của cuộc cách mạng Trung Quốc 1949 đã kết thúc 100 năm bị đế quốc phong kiến tư sản mại bản nô dịch thống trị và mở ra một kỉ nguyên mới, kỉ nguyên độc lập tự do và tiến lên chủ nghĩa xã hội trong lịch sử Trung Quốc.
 • Đã tăng cường lực lượng xã hội chủ nghĩa trên phạm vi thế giới. Hệ thống xã hội chủ nghĩa được nối liền từ châu Âu sang châu Á.
 • Có ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc châu Á, đặc biệt là Đông Nam Á.

Câu 3: Hãy trình bày những thành tựu của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất….

Hãy trình bày những thành tựu của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1953 – 1957) của nhân dân Trung Quốc?

Trả lời:

Từ năm 1953, Trung Quốc thực hiện kế hoạch 5 năm đầu tiên (1953 – 1957). Nhờ sự lao động quên mình của nhân dân và những giúp đỡ to lớn của Liên Xô, kế hoạch 5 năm lần thứ nhất đã thu được nhiều thành tựu đáng kể. Bộ mặt đất nước Trung Quốc thay đổi rõ rệt.

Về kinh tế:

 • 246 công trình đã được xây dựng và đưa vào sản xuất
 • Sản lượng công nghiệp tăng 140%
 • Sản lượng nông nghiệp tăng 25% so với năm 1952.

Về chính sách đối ngoại: tích cực nhằm củng cố hoà bình và thúc đẩy phong trào cách mạng thế giới. Địa vị quốc tế của Trung Quốc được khẳng định vững chắc.

Câu 4: Hãy nêu hậu quả của đường lối “ba ngọn cờ hồng” và “đạt cách mạng văn hóa….

Hãy nêu hậu quả của đường lối “ba ngọn cờ hồng” và “đạt cách mạng văn hóa vô sản” đối với Trung Quốc thời kì này?

Trả lời:

Hậu quả của đường lối “ba ngọn cờ hồng” và “đạt cách mạng văn hóa vô sản” đối với Trung Quốc  đã khiến cho nền  kinh tế đất nước trở nên hỗn loạn, sản xuất giảm sút, đời sống nhân dân điêu đứng, nạn đói xảy ra khắp nơi.

Còn đối với cuộc “đạt cách mạng văn hóa vô sản” nó đã gây nên tình trạng hỗn loạn trong cả nước và để lại những thảm họa nghiêm trọng trong đời sống vật chất và tinh thần của đất nước và người dân Trung Quốc.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI 4 – Lịch sử lớp 9

Câu 1: Nêu những thành tựu của công cuộc cải cách – mở cửa ở Trung Quốc….

Nêu những thành tựu của công cuộc cải cách – mở cửa ở Trung Quốc từ cuối năm 1978 đến nay?

Trả lời:

Tháng 12/1978, Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc đề ra đường lối đổi mới, mở đầu cho công cuộc cải cách kinh tế- xã hội đất nước.

Sau 20 năm cải cách mở cửa (1979 – 2000) nền kinh tế Trung Quốc phát triển nhanh chóng, đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới.

Tổng sản phẩm trong nước tăng trung bình hàng năm1997 là 325,06 tỉ USD. Cũng tính đến năm 1997, các doanh nghiệp nước ngoài đã đầu tư vào Trung Quốc hơn 521 tỉ USD và 145 nghìn doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động ở Trung Quốc.

Từ năm 1978 đến năm 1997, thu nhập bình quân tình theo đầu người ở nông thôn tăng từ 133,6 lên 2090,1 nhân dân tệ; ở thành phố từ 343,4 lên 5160,3 nhân dân tệ.

Đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Đối ngoại: bình thường hóa mối quan hệ với các nước, thu hồi chủ quyền Hồng Kông và Ma Cao.

Câu 2: Trình bày ý nghĩa của những thành tựu đó khi Trung Quốc bước….

Trình bày ý nghĩa của những thành tựu đó khi Trung Quốc bước sang thế kỉ XXI?

Trả lời:

 • Những thành tựu mà Trung Quốc đạt được đã mang lại ý nghĩa to lớn đối với nước này:
 • Kinh tế phát triển nhanh, chính trị xã hội ổn định, địa vị Trung Quốc trên trường quốc tế được nâng cao.
 • Tạo điều kiện cho sự hội nhập của Trung Quốc trên tất cả các lĩnh vực đối với các nước và ngược lại.

Giới thiệu về Hội Gia sư Đà NẵngTrung tâm gia sư dạy kèm tại nhà

Chúng tôi tư vấn miễn phí phụ huynh tuyển gia sư dạy kèm tại nhà Đà Nẵng.
Chúng tôi luôn đặt chất lượng dạy và học lên hàng đầu, giới thiệu gia sư uy tín dạy các môn, các lớp từ cấp 1, 2, 3, luyện thi lớp 10, luyện thi đại học.
Phụ huynh đừng quá lo lắng địa chỉ Hội Gia sư Đà Nẵng xa nhà của quý phụ huynh. Trong danh sách sinh viên cộng tác làm gia sư dạy kèm tại nhà, chúng tôi luôn sẵn sàng hàng trăm gia sư với tiêu chí:

 • Trong khu vực gần nhà phụ huynh để tiện gia sư di chuyển
 • Phù hợp với yêu cầu của phụ huynh về giới tính, kỹ năng, kinh nghiệm, chuyên môn
 • Gia sư vui vẻ, nhiệt tình thân thiện.
 • Xác định dạy kèm tại nhà cho học sinh lâu dài theo thời gian yêu cầu của phụ huynh.

Hội Gia sư Đà Nẵng tự hào là Trung tâm gia sư dạy kèm tại nhà uy tín với phụ huynh và gia sư

Tư vấn miễn phí phụ huynh tuyển gia sư dạy kèm tại nhà, giới thiệu gia sư nhiệt tình, hiệu quả.
Điện thoại: 0934490995
Địa chỉ: 159 Yên Khê 2, Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam
Website: https://hoigiasudanang.com
Facebook: https://facebook.com/hoigiasudanang
Google Maps: https://g.page/HoiGiasuDaNang

Gia sư dạy kèm tại nhà ở Đà Nẵng

(Visited 485 times, 1 visits today)

Leave a Comment