Kỹ năng tiếng B1

PET Result - Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng

[UFLS – Năm 1] Tài liệu môn Kỹ năng tiếng B1 – Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng

Học phần này được thiết kế tích hợp giữa 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, giúp sinh viên Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng trang bị các từ vựng về điện ảnh, thể thao, cuộc sống ở nông thôn và thành thị; hoạt động giải trí và sở thích; đồng thời phát triển những kỹ năng …

[UFLS – Năm 1] Tài liệu môn Kỹ năng tiếng B1 – Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng Read More »