Kì thi tuyển sinh lớp 10

V/v tổ chức Kì thi Tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông Đà Nẵng năm học 2021 – 2022

V/v tổ chức Kì thi Tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 – 2022

  • Phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện;
  • Các trường, trung tâm trực thuộc Sở.

Ngày 29/3/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành 868/SGDĐT-CNTT-KT&KĐ về hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 học phổ thông (THPT) năm học 2021-2022. Theo đó, Kì thi sẽ được vào các ngày 03, 04, 05/6/2021.

Tuy nhiên, trước diễn biến tình hình dịch COVID-19 hiện nay trên địa bản thành phố, nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn cho thí sinh và lực lượng làm công tác thi, Sở GDĐT thông báo một số nội dung quan đến Kì thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021-2022 như sau:

1. Thời gian tổ chức: ngày 15, 16, 17/6/2021

V/v tổ chức Kì thi Tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 - 2022
V/v tổ chức Kì thi Tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 – 2022

Thí sinh có mặt tại điểm thi (nơi dự thi) lúc 09 giờ 30 ngày 14/6/2021 để được hướng dẫn nội quy thi; riêng thí sinh thi môn chuyên (tuyển sinh vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) có mặt tại điểm thi từ 07 giờ 00 ngày 17/6/2021

Nếu tình hình dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp trong thời gian đến, cần phải điều chỉnh thời gian tổ chức Kì thi, Sở GDĐT sẽ thông báo kịp thời đến học sinh và phụ huynh học sinh.

2. Thay đổi các mốc thời gian liên quan đến công tác thi

Lịch công tác thi ban hành kèm Công văn số 866/SGDĐT-CNTT KT&KD ngày 29/3/2021 của Sở GDDT có thay đổi một số mốc thời gian sau:

a) Ngày 04/6/2021, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và các trường có cấp trung học cơ sở (THCS) tại các file pdf và in Thẻ dự thi, Danh sách ki nhận Thẻ dự thi của thi sinh từ hệ thống trao đổi nội bộ; hướng dẫn, hoàn thiện Thẻ dự thi và phát cho thí sinh từ ngày 07/6/2021. Lưu ý các đơn vị, trường học có kế hoạch cấp phát Thể dự thi cho thí sinh đúng quy định phòng, chống dịch COVID-19;

b) Ngày 04/6/2021, Sở GDĐT giải Quyết định cử cán bộ coi thi, chấm thi về các trường THCS, THPT qua hệ thống trao đổi nội bộ; phòng GDĐT các quận, huyện chuyển Quyết định đến trường THCS trên địa bản;

c) Từ ngày 09/6 đến ngày 12/6/2021, các trường có đặt địa điểm thi người trực để nhận giấy thi, giấy nháp, hồ sơ thi;

d) Ngày 13/6/2021

– 08 giờ 00: lãnh đạo, thư kí các điểm thi họp để triển khai tác coi thi (địa điểm và hình thức họp sẽ thông báo sau);

– 14 giờ 00: lãnh đạo, thư kí, bảo vệ, phục vụ, của điểm thi bắt đầu làm việc tại điểm thi.

3. Công tác chuẩn bị cho Kì thi

a) Các đơn vị, trường học duy trì việc giữ liên lạc, nắm thông tin, tỉnh hình học sinh; nhắc nhở học sinh nâng cao ý thức tự học, tự rèn luyện kĩ năng làm bài, làm quen với các dạng bài, đề thi các năm trước; hỗ trợ, động viên giúp học sinh chuẩn bị tâm thế tốt nhất cho Kì thi sắp đến;

b) Giáo viên nhắc nhở học sinh: thực hiện đúng nội quy, quy định thi; trong đó cần lưu ý học sinh làm bài thi vào đúng phần giấy dành cho phần bài làm của thí sinh, ghi câu trả lời vào ô quy định cho mỗi phần của bài thi ngoại ngữ (thí sinh ghi không đúng ô quy định phần nào sẽ không được chấm điểm phần trả lời đó); thí sinh dự thi môn tiếng Nhật sử dụng bút mực để làm bài như các môn khác (không dùng bút chì); thực hiện đúng các quy định, hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch COVID-19;

c) Các nội dung, quy định chuyên môn thực hiện theo hướng dẫn nhiệm vụ năm học của từng bộ môn theo Công văn số 2384/SGDĐT-GDTrH ngày 15/9/2020 của Sở GDĐT về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2020-2021;

d) Phòng GDĐT các quận, huyện theo dõi các mốc thời gian liên quan tác thị để kịp thời chỉ đạo, đôn đốc các trường THCS trên địa bàn triển ở đúng tiến độ công việc.

Nhận được Công văn này, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học triển khai thực hiện, đảm bảo kế hoạch công tác thi hành

(Visited 51 times, 1 visits today)

Leave a Comment