Ôn tập phép cộng, phép trừ - toán lớp 4 tập 1 kết nối tri thức

Bài 34: Ôn tập phép cộng, phép trừ – Toán lớp 4 tập 1 [Kết nối tri thức]

Bài 34: Ôn tập phép cộng, phép trừ – Toán lớp 4 tập 1 [Kết nối tri thức] Phần đáp án chuẩn, hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập có trong chương trình học của sách giáo khoa. Hi vọng, các em học sinh hiểu và nắm vững kiến thức bài học.

B. Bài tập và hướng dẫn giải

Bài tập 2 trang 116 sgk toán 4 tập 1 KNTT: >,<,= ?

Bảng thống kê dưới đây cho biết số lượt khách du lịch của một số nước Đông Nam Á đến Việt Nam năm 2019 (theo Niên giám thống kê năm 2019).

a) Nước nào có số lượt khách du lịch đến Việt Nam nhiều nhất? Nước nào có số lượt khách du lịch đến Việt Nam it nhất?

b) Số lượt khách du lịch đến Việt Nam của nước Cam-pu-chia it hơn số lượt khách du lịch của những nước nảo trong các nước trên?

Hướng dẫn trả lời Bài 34: Ôn tập phép cộng, phép trừ – Toán lớp 4 tập 1 [Kết nối tri thức]

a) Nước Malaixia có số lượt khách du lịch đến Việt Nam nhiều nhất. Nước Lào có số lượt khách du lịch đến Việt Nam ít nhất

b) Số lượt khách du lịch đến Việt Nam của nước Cam-pu-chia ít hơn số lượt khách du lịch của Thái Lan và Malaixia

Luyện tập 1

Bài tập 1 trang 118 sgk toán 4 tập 1 KNTT: Tính nhẩm?

a) 70 000 + 60 000                       b) 90 000 + 50 000 – 80 000

160 000 – 90 000                             150 000 – 70 000 + 40 000

500 000 + 700 000                           800 000 + 700 000 – 900 000

Hướng dẫn trả lời Bài 34: Ôn tập phép cộng, phép trừ – Toán lớp 4 tập 1 [Kết nối tri thức]

a) 70 000 + 60 000 =  130 000                      b) 90 000 + 50 000 – 80 000 = 60 000

160 000 – 90 000 =  70 000                               150 000 – 70 000 + 40 000 = 120 000

500 000 + 700 000 = 1 200 000                        800 000 + 700 000 – 900 000 = 600 000

Bài tập 2 trang 118 sgk toán 4 tập 1 KNTT: Đặt tính rồi tính?

9658+ 6290                   56 204 + 74 539

14 709 – 5 234              159 570 – 81 625

Hướng dẫn trả lời Bài 34: Ôn tập phép cộng, phép trừ – Toán lớp 4 tập 1 [Kết nối tri thức]

Bài tập 3 trang 118 sgk toán 4 tập 1 KNTT:

Biểu thức nào dưới đây có giá trị lớn nhất, biểu thức nào dưới đây có giá trị bé nhất?

Hướng dẫn trả lời Bài 34: Ôn tập phép cộng, phép trừ – Toán lớp 4 tập 1 [Kết nối tri thức]

A= 90 000 + 30 000 + 5 473 = 125 473

B =  387 568 – (200 000 – 40 000) = 227 568

C = 456 250 + 200 000 + 500 000 = 1 156 250

D= 210 000 – 90 000 + 4 975 = 124 975

  • Lớn nhất: C
  • Bé nhất: D

Bài tập 3 trang 119 sgk toán 4 tập 1 KNTT: 

Hình dưới đây cho biết giá tiền của một số món đồ

a) Mai mua một đôi dép và một hộp đồ chơi xếp hình, Mai đưa cho cô bán hàng tờ tiền 200 000 đồng. Hỏi cô bán hàng trả lại Mai bao nhiêu tiền?

b) Chọn câu trả lời đúng.

Với tờ tiền 200 000 đồng. Mai đủ tiền mua được ba món đồ nào dưới đây?

A. Cái mũ, đôi dép, hộp đồ chơi xếp hình

B. Cái mũ, đôi dép, gấu bông

C. Cái mũ, hộp đồ chơi xếp hình, gấu bông

D. Đôi dép, hộp đồ chơi xếp hình, gấu bông

Hướng dẫn trả lời Bài 34: Ôn tập phép cộng, phép trừ – Toán lớp 4 tập 1 [Kết nối tri thức]

a) Số tiền cô bán hàng phải trả lại cho Mai là: 200 000 – (70 000 + 125 000) = 5 000

b)  Với tờ tiền 200 000 đồng. Mai đủ tiền mua:

B. Cái mũ, đôi dép, gấu bông

Bài tập 4 trang 119 sgk toán 4 tập 1 KNTT: Tính bằng cách thuận tiện

16 370 + 6 090 + 2 530 + 4010

Hướng dẫn trả lời Bài 34: Ôn tập phép cộng, phép trừ – Toán lớp 4 tập 1 [Kết nối tri thức]

= (16 370 + 2 530) + (4010+6 090)

= 18 900 + 10 100

= 29 000

Luyện tập 4

Bài tập 1 trang 120 sgk toán 4 tập 1 KNTT: Đặt tính rồi tính?

245 489 + 32 601                  760 802 + 239 059

566 345 – 7 123                   800 693 – 750 148

Hướng dẫn trả lời Bài 34: Ôn tập phép cộng, phép trừ – Toán lớp 4 tập 1 [Kết nối tri thức]

Bài tập 2 trang 120 sgk toán 4 tập 1 KNTT: Đ, S ?

a) 80 000 + 40 000 = 100 000

b) 175 000 – 25 000 = 50 000

c) 9 000 000 + 3 000 000 – 2 000 000 = 10 000 000

Hướng dẫn trả lời Bài 34: Ôn tập phép cộng, phép trừ – Toán lớp 4 tập 1 [Kết nối tri thức]

a) S

b) S

c) Đ

Bài tập 3 trang 120 sgk toán 4 tập 1 KNTT: 

Tuyến đường sắt Hà Nội – Đà Nẵng (qua Đồng Hới) dài 791 km. Tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Hới dài hơn tuyến đường sắt Đồng Hới – Đà Nẵng 253 km. Tính độ dài tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Hới và Đồng Hới – Đà Nẵng.

Hướng dẫn trả lời Bài 34: Ôn tập phép cộng, phép trừ – Toán lớp 4 tập 1 [Kết nối tri thức]

Độ dài tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Hới là:
(791 + 253) :2 = 522km

Độ dài tuyến đường sắt Đồng Hới – Đà Nẵng là:

791 -522 = 269 

Đáp số: 522km / 269km

Bài tập 4 trang 120 sgk toán 4 tập 1 KNTT: >,<,= ?

a) 135 900 – (200 900 – 80 050) ..?.. 6 000- 4 500 + 14 000

b) 34 785 + 20 300 – 2785 ..?.. 20 350 + 18 127 + 8450

Hướng dẫn trả lời Bài 34: Ôn tập phép cộng, phép trừ – Toán lớp 4 tập 1 [Kết nối tri thức]

a) 135 900 – (200 900 – 80 050)< 6 000- 4 500 + 14 000

b) 34 785 + 20 300 – 2785 > 20 350 + 18 127 + 8450

Giới thiệu về Hội Gia sư Đà Nẵng – Trung tâm gia sư dạy kèm tại nhà

Chúng tôi tư vấn miễn phí phụ huynh tuyển gia sư dạy kèm tại nhà Đà Nẵng.
Chúng tôi luôn đặt chất lượng dạy và học lên hàng đầu, giới thiệu gia sư uy tín dạy các môn, các lớp từ cấp 1, 2, 3, luyện thi lớp 10, luyện thi đại học.
Phụ huynh đừng quá lo lắng địa chỉ Hội Gia sư Đà Nẵng xa nhà của quý phụ huynh. Trong danh sách sinh viên cộng tác làm gia sư dạy kèm tại nhà, chúng tôi luôn sẵn sàng hàng trăm gia sư với tiêu chí:

  • Trong khu vực gần nhà phụ huynh để tiện gia sư di chuyển
  • Phù hợp với yêu cầu của phụ huynh về giới tính, kỹ năng, kinh nghiệm, chuyên môn
  • Gia sư vui vẻ, nhiệt tình thân thiện.
  • Xác định dạy kèm tại nhà cho học sinh lâu dài theo thời gian yêu cầu của phụ huynh.

Hội Gia sư Đà Nẵng tự hào là Trung tâm gia sư dạy kèm tại nhà uy tín với phụ huynh và gia sư

Tư vấn miễn phí phụ huynh tuyển gia sư dạy kèm tại nhà, giới thiệu gia sư nhiệt tình, hiệu quả.
Điện thoại: 0934490995
Địa chỉ: 159 Yên Khê 2, Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam
Website: https://hoigiasudanang.com
Facebook: https://facebook.com/hoigiasudanang
Google Maps: https://g.page/HoiGiasuDaNang

Từ khóa tìm kiếm: Giải toán 4 kết nối bài 34 Ôn tập phép cộng, phép trừ, Giải toán 4 tập 1 kết nối tri thức bài 34, Giải toán 4 KNTT tập 1 bài 34

(Visited 29 times, 1 visits today)

Leave a Comment