[UFLS – Năm 2] Tổng hợp tài liệu – Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng

[UFLS – Sinh viên năm 2] Tổng hợp tài liệu – Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng

Kỹ năng tiếng Anh B2

Solutions Intermediate Workbook KEY
Audio đúng phiên bản Solutions. 99% link trên Google là phiên bản 2nd hoặc 3rd
Solutions Intermediate STUDENT’s BOOK
Audio: CD1 | CD2 | CD3
Solutions Intermediate TEACHER’s BOOK
(Sách Student’s Book không có key nên các bạn xem đáp án, tapescripts trong Teacher’s Book nhé)
FCE Result STUDENT’s BOOK
Audio: CD1 | CD2
FCE Result TEACHER’s BOOK
(Sách Student’s Book không có key nên các bạn xem đáp án, tapescripts trong Teacher’s Book nhé)
FCE Result WorkBook with KEY (p85)
Audio
FCE Result – Writing & Speaking Assessment Booklet
FCE Result – Using a dictionary for exams
Market Leader Intermediate Student’s Book
Audio: CD1 | CD2
Market Leader Intermediate Teacher’s Book
Market Leader Intermediate Practice Answer Key (p91)
Audio

TẢI TẠI ĐÂY

Ngữ pháp nâng cao

Giáo trình ngữ pháp nâng cao: Tại đây

Trial Tests: Tại đây

(Visited 2.615 times, 1 visits today)

Leave a Comment