Đáp án tham khảo môn Vật lý kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018

Sáng ngày 26/6, hơn 900 nghìn thí sinh trên toàn quốc bắt đầu làm bài thi môn Vật lý. Ngay sau khi kết thúc môn thi Báo Vietnamnet sẽ cập nhật đáp án tham khảo môn Vật lý kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018.

Đáp án đang được chúng tôi cập nhật liên tục, hãy nhấn F5 để tham khảo đáp án

Đáp án môn Vật lý mã đề 201

Đáp án môn Vật lý mã đề 202

dap an mon vat ly ma de 202

Đáp án môn Vật lý mã đề 203

Đáp án môn Vật lý mã đề 204

Đáp án môn Vật lý mã đề 205

dap an mon vat ly ma de 205

Đáp án môn Vật lý mã đề 206

Tham khảo đáp án môn Vật lý THPT quốc gia 2018 tất cả mã đề

Đáp án môn Vật lý mã đề 207

Tham khảo đáp án môn Vật lý THPT quốc gia 2018 tất cả mã đề

Đáp án môn Vật lý mã đề 208

Đáp án môn Vật lý mã đề 209

Tham khảo đáp án môn Vật lý THPT quốc gia 2018 tất cả mã đề

Đáp án môn Vật lý mã đề 210

Tham khảo đáp án môn Vật lý THPT quốc gia 2018 tất cả mã đề

Đáp án môn Vật lý mã đề 211

Đáp án môn Vật lý mã đề 212

Đáp án môn Vật lý mã đề 213

Đáp án môn Vật lý mã đề 214

Đáp án môn Vật lý mã đề 215

Đáp án môn Vật lý mã đề 216

Đáp án môn Vật lý mã đề 217

Đáp án môn Vật lý mã đề 218

Đáp án môn Vật lý mã đề 219

Đáp án môn Vật lý mã đề 220

Đáp án môn Vật lý mã đề 221

Đáp án môn Vật lý mã đề 222

Đáp án môn Vật lý mã đề 223

Đáp án môn Vật lý mã đề 224

Năm 2018, thí sinh dự thi THPT quốc gia học chương trình THPT sẽ phải làm 5 bài thi gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Hai bài thi tổ hợp là Khoa học tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).

Học sinh học chương trình Giáo dục thường xuyên thi bắt buộc 3 bài là Toán, Ngữ văn và một trong hai môn Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội.

Môn Ngữ văn sẽ thi theo hình thức tự luận với 120 phút, các bài thi còn lại theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Trong đó, bài thi Toán có thời gian 90 phút, Ngoại ngữ 60 phút.

Các bài thi tổ hợp có tổng thời gian 150 phút, mỗi môn thành phần trong bài thi có thời gian là 50 phút.

Bộ GD-ĐT quy định mốc thời gian quan trọng: Hoàn thành việc đối sánh kết quả thi chậm nhất ngày 11/7. Hội đồng thi công bố và thông báo kết quả cho thí sinh ngày 11/7.

BAN GIÁO DỤC

(Visited 49 times, 1 visits today)

Leave a Comment