Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng

đề thi mác 2 tham khảo 06

Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng: Đề thi Mác – Lê-nin 2 tham khảo

Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng: Đề thi Mác – Lê-nin 2 tham khảo Đề thi Mác 2 của Đại học Kinh tế Đà Nẵng và Đại học sư phạm Đà Nẵng để các em tham khảo nhé. ĐỀ CƯƠNG MAC II ———– Chương I: Học thuyết giá trị 1. Điều kiện ra đời, đặc trưng và ưu …

Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng: Đề thi Mác – Lê-nin 2 tham khảo Read More »

học quân sự

Học quân sự: [23/10/2018] Thông báo (V/v đi học quân sự năm học 2018-2019)

Học quân sự: [23/10/2018] Thông báo (V/v đi học quân sự năm học 2018-2019) V/v Đưa đón sinh viên khóa 2018 đi học GDQP-An ninh Kinh nghiệm đi học quân sự A/LƯỢT ĐI HỌC QUÂN SỰ Địa điểm 1: Chiều ngày 28/10/2018 Đón sinh viên tại Trường Đại học Ngoại ngữ, 131 Lương Nhữ Hộc …

Học quân sự: [23/10/2018] Thông báo (V/v đi học quân sự năm học 2018-2019) Read More »

PET Result - Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng

[UFLS – Năm 1] Tài liệu môn Kỹ năng tiếng B1 – Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng

Học phần này được thiết kế tích hợp giữa 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, giúp sinh viên Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng trang bị các từ vựng về điện ảnh, thể thao, cuộc sống ở nông thôn và thành thị; hoạt động giải trí và sở thích; đồng thời phát triển những kỹ năng …

[UFLS – Năm 1] Tài liệu môn Kỹ năng tiếng B1 – Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng Read More »

Sinh viên ngoại ngữ Đà Nẵng năm 1

[UFLS – Năm 1] Tổng hợp tài liệu Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng

Tài liệu năm 1 sinh viên Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng – Ngành ngôn ngữ Anh. Trong học kỳ 1, sinh viên năm 1 Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng học 8 môn: Cơ sở văn hóa Việt Nam, GDTC 1, Kỹ năng học đại học, Kỹ năng tiếng B1.1 và Kỹ năng tiếng B1.2, Luyện âm, Ngữ pháp cơ bản, Tin học …

[UFLS – Năm 1] Tổng hợp tài liệu Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng Read More »