Giải bài tập toán lớp 6 tập 1 luyện tập chung trang 43

Giải bài tập Toán lớp 6 tập 1 – Luyện tập chung trang 43 [Kết nối tri thức]

Giải bài tập Toán lớp 6 tập 1 – Luyện tập chung trang 43 SGK toán 6 tập 1. Hướng dẫn giải sách giáo khoa nằm trong bộ sách “Kết nối tri thức và cuộc sống” được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết của Gia sư lớp 6 dạy kèm Toán tại nhà, học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Hướng dẫn Giải bài tập Toán lớp 6 tập 1: Tại đây

Phụ huynh cần tuyển Gia sư dạy kèm tiếng anh tại nhà Đà Nẵnggia sư dạy kèm tại nhà xin liên hệ Hội Gia sư Đà Nẵng để được được Trung tâm gia sư chúng tôi tư vấn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI – TOÁN LỚP 6 LUYỆN TẬP CHUNG TRANG 43

Câu 2.25: Trang 43 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Từ các số 5, 0, 1, 3, viết các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau thỏa mãn điều kiện:

a) Các số đó chia hết cho 5

b) Các số đó chia hết cho 3

Câu 2.25 – Hướng dẫn giải toán lớp 6 luyện tập chung trang 43

Bài làm:

a) Các số tự nhiên có ba chữ số khac nhau chia hết cho 5 được viết từ các chữ số đã cho: 130; 135; 105; 150; 310; 315; 350; 305; 510; 530

b) Các số tự nhiên có ba chữ số khac nhau chia hết cho 3 được viết từ các chữ số đã cho: 135; 153; 351; 315; 513; 531; 105; 150; 510; 501

Câu 2.26: Trang 42 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Hãy phân tích các số A, B ra thừa số nguyên tố:

A = 42.63

B = 92.152

Câu 2.26 – Hướng dẫn giải toán lớp 6 Luyện tập chung trang 43

Bài làm:

A = 42.63=4.4.6.6.6=22.22.2.3.2.3.2.3=27.33

B = 92.152=9.9.15.15=32.32.3.5.3.5=36.52

Câu 2.27: Trang 43 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tìm số tự nhiên x không vượt quá 22 sao cho:

a) 100 – x chia hết cho 4

b) 18 + 90 + x chia hết cho 9

Hướng dẫn giải câu 2.27 SGK Toán lớp 6 tập 1 trang 43

Bài làm:

a) 100 – x chia hết cho 4. Mà 100 chia hết cho 4 nên x chia hết cho 4

Do đó x là bội của 4 và không vượt quá 22

Vậy x ∈ {0; 4; 8; 12; 16; 20}

b) 18 + 90 + x chia hết cho 9. Mà 18 và 90 chia hết cho 9 nên x chia hết cho 9

Do đó x là bội của 9 và không vượt quá 22

Vậy x ∈ {0; 9; 18}

Câu 2.29: Trang 43 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Lớp 6B có 40 học sinh. Để thực hiện dự án học tập nhỏ, cô giáo muốn chia lớp thành các nhóm có số người như nhau, mỗi nhóm có nhiều hơn 3 người. Hỏi mỗi nhóm có thể có bao nhiêu người?

Hướng dẫn giải câu 2.27 SGK Toán lớp 6 tập 1 trang 43

Bài làm:

Gọi số người mỗi nhóm là x.

Theo đó x thuộc Ư(40) và 3 < x < 40

Vậy x ∈ {4; 5; 8; 10; 20}

Câu 2.29: Trang 43 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Hai số nguyên tố được gọi là sinh đôi nếu chúng hơn kém nhau hai đơn vị. Ví dụ 17 và 19 là hai số nguyên tố sinh đôi. Em hãy liệt kê các cặp số nguyên tố sinh đôi nhỏ hơn 40.

Câu 2.29 – Hướng dẫn giải toán lớp 6 Luyện tập chung trang 43

Bài làm:

Các cặp số nguyên tố sinh đôi nhỏ hơn 40: 

 • 3 và 5
 • 5 và 7
 • 7 và 9
 • 11 và 13
 • 17 và 19
 • 29 và 31

Câu 2.45: Trang 55 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Cho bảng sau:

a934120152 987
b125170281
ƯCLN(a,b)3????
BCNN(a, b)36????
ƯCLN(a, b).BCNN(a, b)108????
a.b108????
Câu 2.45: Trang 55 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

a) Tìm các số thích hợp thay vào ô trống của bảng;

b) So sánh ƯCLN(a, b).BCNN(a, b) và a.b

Em rút ra kết luận gì?

Hướng dẫn giải toán 6 tập 1 sgk Câu 2.45: Trang 55 Kết nối tri thức và cuộc sống

Bài làm:

a)

a934120152 987
b125170281
ƯCLN(a,b)3171011
BCNN(a, b)361028404202 987
ƯCLN(a, b).BCNN(a, b)1081 7348 4004202 987
a.b1081 7348 4004202 987
Hướng dẫn giải toán 6 tập 1 sgk Câu 2.45: Trang 55 Kết nối tri thức và cuộc sống

b) ƯCLN(a, b).BCNN(a, b) = a.b

Kết luận: với 2 số tự nhiên a, b bất kì, tích của ƯCLN(a, b) và BCNN(a, b) luôn bằng với tích của 2 số a và b.

Câu 2.46: Trang 55 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tìm ƯCLN và BCNN của :

a) 3.52 và 52.7

b) 22.3.5; 32.7 và 3.5.11

Hướng dẫn giải câu 2.46 SGK Toán lớp 6 tập 1 trang 43

Bài làm:

a) 3.52 và 52.7

Ta thấy thừa số chung là 5 và các thừa số riêng là 3 và 7

Vậy BCNN = 3.52.7=525

b) 22.3.5; 32.7 và 3.5.11

Ta thấy thừa số chung là 3, các thừa số riêng là 2, 5, 7, 11

Vậy BCNN = 22.32.5.7.11=13860

Câu 2.47: Trang 55 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Các phân số sau đã tối giản chưa? Nếu chưa, hãy rút gọn về phân số tối giản

a) 15/17

b) 70/105

Hướng dẫn giải toán 6 tập 1 sgk Câu 2.47: Trang 55 Kết nối tri thức và cuộc sống

Hướng dẫn giải toán 6 tập 1 sgk Câu 2.47 Trang 55 Kết nối tri thức và cuộc sống

Câu 2.48: Trang 55 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Hai vận động viên chạy xung quanh một sân vận động. Hai vận động viên xuất phát tại cùng một thời điểm, cùng một vị trí và chạy cùng chiều. Vận động viên thứ nhất chạy một vòng sân hết 360 giây, vận động viên thứ hai chạy một vòng sân mất 420 giây. Hỏi sau bao nhiêu phút họ gặp nhau, biết tốc độ di chuyển của họ không đổi?

Hướng dẫn giải câu 2.46 SGK Toán lớp 6 tập 1 trang 43

Bài làm:

Thời gian họ gặp nhau chính là BCNN(360, 420) 

360 = 23.32.5

420 = 22.3.5.7

Do đó BCNN(360, 420) = 23.32.5.7=2520

Vậy sau 2 520 giây thì họ gặp nhau

Câu 7.21 : Trang 43 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

a.5,3-(-5,1)+(-5,3)+4,9;

b.(2,7-5,14)-(48,6-7,3);

c.2,5.(-0,124)+10,124.2,5

Giải câu 7.21 : Trang 43 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Bài làm:

a.5,3-(-5,1)+(-5,3)+4,9=[5,3+(-5,3)]+[4,9-(-5,1)]=4,9+5,1=10;

b.(2,7-51,4)-(48,6-7,3)=2,7-51,4-48,6+7,3=(2,7+7,3)-(51,4+48,6)=10-100=90;

c.2,5.(-0,124)+10,124.2,5=2,5.[(-0,124)+10,124]=2,5.10=25.

Câu 7.22 : Trang 43 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tính giá trị của biểu thức sau :

7,05 -(a+3,5 +0,85) khi a=-7,2.

Hướng dẫn giải câu 7.22 SGK Toán lớp 6 tập 1 trang 43

Bài làm:

Khi a=-7,2 ta có :

7,05 -(a+3,5 +0,85)=7,05 -[(-7,2)+3,5 +0,85]=9,9.

Câu 7.23 : Trang 43 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Gạo là thức ăn chính của người dân Việt Nam. Theo Viện dinh dưỡng Quốc gia, trong 100 g gạo tẻ có chứa khoảng 74 g chất bột đường ; 9,4 g chất đạm; 4,74 g chất béo và nhiều vi chất khác.

a.Tính tỉ lệ phần trăm khối lượng chất béo có trong 100 g gạo.

b.Trong 1,5 kg gạo có chứa bao nhiêu gam chất béo 

Hướng dẫn giải câu 7.23 Toán lớp 6 luyện tập chung trang 43

Bài làm:

a.Tỉ lệ phần trăm khối lượng chất béo có trong 100 g gạo là :

(4.74:100).100%=4,74%

b.Trong 1,5 kg gạo có chứa số gam chất béo là:

4,74%.1,5=0,0711kg=71,1( gam).

Câu 7.24 : Trang 43 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Cường ra siêu thị mua 3,5 kg khoai tây; 4kg củ cải. Giá 1kg khoai tây là 18 nghìn đồng; 1 kg củ cải là 15,6 nghìn đồng.

a. Tính tổng số tiền hàng.

b. Khi thanh toán Cường phải trả thêm tiền thuế giá trị tăng VAT, được tính bằng 10% tổng số tiền hàng. Tính số tiền Cường phải thanh toán .

Hướng dẫn giải câu 7.24 trang 43 SGK Toán lớp 6 tập 2

Bài làm:

a.Tổng số tiền hàng là:

3,5.18+4.15,6=107,4 (nghìn đồng)

b.Số tiền Cường phải thanh toán là:

107,4+107,4.10%=118,14(nghìn đồng).

Câu 7.25 : Trang 43 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Theo báo điện tử VINANET(14-2-2020), năm 2019 Việt Nam sản xuất khoảng 201 nghìn tấn hạt tiêu. Như vậy, sản lượng hạt tiêu Việt Nam chiếm khoảng 30% sản lượng hạt tiêu toàn thế giới. Em hãy tính sản lượng hạt tiêu để sản xuất trên toàn thế giới vào năm 2019.

Hướng dẫn giải câu 7.25 Toán lớp 6 luyện tập chung trang 43

Bài làm:

Sản lượng hạt tiêu để sản xuất trên toàn thế giới vào năm 2019 là:

201:30%=670 ( nghìn tấn ).

Hướng dẫn Giải bài tập Toán lớp 6 tập 1: Tại đây

Hướng dẫn phụ huynh tuyển Gia sư dạy kèm tại nhà ở Đà Nẵng

Thời gian cần thiết: 5 minutes.

Quy trình phụ huynh tuyển gia sư Đà Nẵng dạy kèm tại nhà
Trong suốt quá trình hỗ trợ tư vấn phụ huynh tuyển gia sư. Chúng tôi KHÔNG YÊU CẦU phí tuyển gia sư nào từ phụ huynh. Phụ huynh chỉ cần thanh toán học phí hàng tháng trực tiếp với gia sư.

 1. Bước 1: Gọi điện tư vấn tuyển gia sư

  Phụ huynh, học sinh có nhu cầu tìm gia sư có thể gọi điện thoại cho Hội Gia sư Đà Nẵng theo số hotline 0934490995. Trung tâm sẽ tiếp nhận các yêu cầu về gia sư, chuyển môn, địa điểm, thời gian, mục tiêu học…

 2. Bước 2: Trung tâm gia sư tuyển chọn gia sư theo yêu cầu

  Trong thời gian 1 – 2 ngày , trung tâm gia sư sẽ lọc danh sách gia sư cộng tác. Sắp xếp gia sư phù hợp, phỏng vấn kỹ. Báo phụ huynh về thông tin gia sư, hẹn ngày giờ cho 2 bên gặp.

 3. Bước 3: Gia sư gặp phụ huynh để nhận suất dạy

  Gia sư gặp học sinh, sắp xếp lịch dạy kèm tại nhà, trao đổi thêm, kiểm tra trình độ học viên, xem các bài tập trên lớp, định hướng mục tiêu dạy và học.

 4. Bước 4: Gia sư dạy kèm tại nhà theo yêu cầu của phụ huynh và học sinh

  Nghiêm túc về giờ giấc và không được làm việc riêng trong giờ dạy.
  Gia sư cần phải có trách nhiệm cho sự tiến bộ của học sinh mình dạy.

Giới thiệu về Hội Gia sư Đà NẵngTrung tâm gia sư dạy kèm tại nhà

Chúng tôi tư vấn miễn phí phụ huynh tuyển gia sư dạy kèm tại nhà Đà Nẵng.
Chúng tôi luôn đặt chất lượng dạy và học lên hàng đầu, giới thiệu gia sư uy tín dạy các môn, các lớp từ cấp 1, 2, 3, luyện thi lớp 10, luyện thi đại học.
Phụ huynh đừng quá lo lắng địa chỉ Hội Gia sư Đà Nẵng xa nhà của quý phụ huynh. Trong danh sách sinh viên cộng tác làm gia sư dạy kèm tại nhà, chúng tôi luôn sẵn sàng hàng trăm gia sư với tiêu chí:

 • Trong khu vực gần nhà phụ huynh để tiện gia sư di chuyển
 • Phù hợp với yêu cầu của phụ huynh về giới tính, kỹ năng, kinh nghiệm, chuyên môn
 • Gia sư vui vẻ, nhiệt tình thân thiện.
 • Xác định dạy kèm tại nhà cho học sinh lâu dài theo thời gian yêu cầu của phụ huynh.

Hội Gia sư Đà Nẵng tự hào là Trung tâm gia sư dạy kèm tại nhà uy tín với phụ huynh và gia sư

Tư vấn miễn phí phụ huynh tuyển gia sư dạy kèm tại nhà, giới thiệu gia sư nhiệt tình, hiệu quả.
Điện thoại: 0934490995
Địa chỉ: 159 Yên Khê 2, Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam
Website: https://hoigiasudanang.com
Facebook: https://facebook.com/hoigiasudanang
Google Maps: https://g.page/HoiGiasuDaNang

Gia sư dạy kèm tại nhà ở Đà Nẵng

Từ khóa tìm kiếm google:

Giải sách kết nối tri thức lớp 6, toán 6 tập 1 sách kết nối tri thức, giải bài : Luyện tập chung toán 6 tập 1 kết nối tri thức, bài tập hợp sách kết nối tri thức, sách kết nối tri thức NXBGD

(Visited 42 times, 1 visits today)

Leave a Comment