Sơ đồ tư duy Lịch Sử 12 bài 16

Sơ đồ tư duy Lịch Sử 12 Bài 16 và Bài tập trắc nghiệm (Có đáp án) ✔️

Sơ đồ tư duy môn Lịch Sử 12 bài 16 và bài tập trắc nghiệm (Có đáp án)Bài 16: PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM ( 1939-1945 ). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI. Sau đây Trung tâm Gia sư Đà Nẵng chia sẻ các em học sinh đang ôn thi THPT Quốc Gia, tài liệu học Lịch sử 12 theo sơ đồ tư duy và làm bài tập trắc nghiệm theo bài. Với sơ đồ tư duy theo sự kiện Lịch sử giúp các em học và nhớ kiến thức một cách khoa học hơn. Ngoài ra còn có bộ các câu hỏi trắc nghiệm đi cùng giúp các em kiểm tra lại kiến thức.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 12 thi THPT Quốc gia (Có đáp án)

Sơ đồ tư duy môn Lịch Sử 12 bài 16 và bài tập trắc nghiệm (Có đáp án) -Bài 16: PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM ( 1939-1945 ). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI

Sơ đồ tư duy lịch sử 12 và Trắc nghiệm lịch sử 12 từng bài có đáp án

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 12 thi THPT Quốc gia (Có đáp án)

Hội Gia sư Đà Nẵng chỉ tổng hợp và chia sẻ tài liệu học tập.
Chúng tôi KHÔNG giải thích và KHÔNG giải bài tập giúp nhé.
Mong các bạn thông cảm nha.

Sơ đồ tư duy lịch sử 12 Bài 16: PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939-1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI

1. Sơ đồ tư duy lịch sử 12 bài 16 chi tiết

PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC 1939 – 1945

PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC 1939 - 1945
PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC 1939 – 1945
PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC 1939 - 1945
PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC 1939 – 1945
Sơ đồ tư duy lịch sử 12 bài 16
PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC 1939 – 1945 – Sơ đồ tư duy lịch sử 12 bài 16
PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC 1939 - 1945
PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC 1939 – 1945
PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC 1939 - 1945
Hội Gia sư Đà Nẵng
PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC 1939 - 1945
PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC 1939 – 1945

KHỞI NGHĨA VŨ TRANG GIÀNH CHÍNH QUYỀN

KHỞI NGHĨA VŨ TRANG GIÀNH CHÍNH QUYỀN
KHỞI NGHĨA VŨ TRANG GIÀNH CHÍNH QUYỀN

Tóm tắt lý thuyết lịch sử 12 bài 16

I. Tình hình Việt Nam trong những năm 1939 – 1945

1. Tình hình chính trị

+ Đầu tháng 9/1939, Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.

+ Chính phủ Pháp đầu hàng phát xít Đức.

+ Chính sách của Pháp ở Đông Dương thay đổi:

 • Tăng cường đàn áp cách mạng.
 • Ra lệnh động viên, vơ vét tối đa sức người, sức của ở Đông Dương dốc vào chiến tranh.

+ Quân Nhật tiến vào Đông Dương

+ Tháng 9/1940, quân Nhật tiến vào Việt Nam.

 • Quân Pháp nhanh chóng đầu hàng, câu kết với phát xít Nhật cùng thống trị, bóc lột nhân dân ta.
 • Nhật và tay sai ra sức tuyên truyền, lừa bịp về văn minh và sức mạnh Nhật Bản…

Năm 1945, ở mặt trận châu Á -Thái Bình Dương, quân Nhật thua to ở nhiều nơi.

Ở Đông Dương, ngày 9/3/1945, Nhật đảo chính Pháp, độc chiếm Đông Dương.

Quần chúng nhân dân sục sôi khí thế, sẵn sàng khởi nghĩa giành lại độc lập

2. Tình hình kinh tế – xã hội

* Về kinh tế

 • Thực dân Pháp: đẩy mạnh chính sách vơ vét tối đa Đông Dương, thi hành chính sách “Kinh tế chỉ huy”, tăng thuế cũ, đặt thêm thuế mới, giảm tiền lương, sa thải công nhân…
 • Phát xít Nhật: buộc Pháp phải cung cấp nguyên liệu cho Nhật với giá rẻ; cướp ruộng đất của nông dân, bắt nông dân nhổ lúa, ngô để trồng bông, đay, thầu dầu; đầu tư vào những ngành phục vụ quân sự như khai thác mănggan, sắt…

* Về xã hội

 • Chính sách vơ vét, bóc lột Pháp – Nhật đã đẩy nhân dân ta vào tình cảnh cùng cực. Hậu quả là cuối năm 1944 đến đầ 1945 có gần 2 triệu đồng bào ta chết đói.
 • Tất cả các giai cấp, tầng lớp ở nước ta, đều bị ảnh hưởng bởi chính sách bóc lột của Pháp – Nhật, mâu thuẫn dân tộc gay gắt hơn bao giờ hết.

II. Phong trào giải phóng dân tộc từ tháng 9/ 1939 đến tháng 3/1945

1. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11/1939

* Hoàn cảnh triệu tập:

 • Tháng 11/1939, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng được triệu tập tại Bà Điểm (Hóc Môn – Gia Định) do Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ chủ trì.

* Nội dung hội nghị:

 • Nhiệm vụ trước mắt: Đánh đổ đế quốc và tay sai, làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập.
 • Khẩu hiệu đấu tranh: Đề ra khẩu hiệu “tịch thu ruộng đất của đế quốc và địa chủ phản cách mạng”, “thành lập chính phủ dân chủ cộng hòa”
 • Phương pháp đấu tranh: Từ dân sinh dân chủ, công khai sang đấu tranh trực tiếp đánh đổ đế quốc, tay sai với hình thức bí mật, bất hợp pháp.
 • Tập hợp lực lượng: Thành lập Mặt trận dân tộc phản đế Đông Dương.

* Ý nghĩa:

Hội nghị mở đầu cho chủ trương chuyển hướng đấu tranh của Đảng – đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, đưa nhân dân ta bước vào thời kì trực tiếp vận động cứu nước.

2. Những cuộc đấu tranh mở đầu thời kì mới

 1. Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940)
 2. Khởi nghĩa Nam Kì (23/11/1940)
 3. Binh biến Đô Lương

3. Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng. Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành TW Đảng CSĐD (5/1941).

 • Ngày 28/1/1941, Nguyễn Ái Quốc về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
 • Người chủ trì hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 họp tại Pác Bó (Cao Bằng).

Nội dung Hội nghị :

 • Nhiệm vụ chủ yếu trước mắt là giải phóng dân tộc
 • Tiếp tục tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất
 • Hội nghị quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh).
 • Hội nghị xác định hình thái khởi nghĩa vũ trang là đi từ khởi nghĩa từng phần lên TKN. Chuẩn bị khởi nghĩa là nhiệm vụ trung tâm.

Ý nghĩa của hội nghị : đã hoàn chỉnh chủ trương được đề ra tại Hội nghị (tháng 11/1939). Nhằm giải quyết vấn đề số 1 là độc lập dân tộc. Chuẩn bị điều kiện cho CMT8

4. Chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền

a. Xây dựng lực lượng cho cuộc khởi nghĩa vũ trang

 • Lực lượng chính trị
 • Xây dựng lực lượng vũ trang
 • Xây dựng căn cứ địa

b. Gấp rút chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang giành CQ

III. Khởi nghĩa đấu tranh giành chính quyền

1. Khởi nghĩa từng phần (từ tháng 3 đến giữa 8 /1945)

a. Nhật đảo chính Pháp

 • Ở Đông Dương, mâu thuẫn Nhật – Pháp trở nên sâu sắc.
 • Ngày 9-3-1945, Nhật đảo chính Pháp…

b. Chủ trương của Đảng.

 • Ngày 12/ 3/1945 Đảng ra chỉ thị “ Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”
 • Nội dung chỉ thị “ Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” :
 • Xác định kẻ thù chính: Là phát xít Nhật
 • Khẩu hiệu đấu tranh: Đánh đuổi phát xít Nhật
 • Hình thức đấu tranh: Biểu tình, vũ trang, sẵn sàng tổng khởi nghĩa khi có điều kiện.
 • Chủ trương: “Phát động cao trào kháng Nhật cứu nước làm tiền đề cho TKN tháng 8”

c. Khởi nghĩa từng phần

2. Sự chuẩn bị cuối cùng trước ngày Tổng khởi nghĩa

 • Hội nghị Quân sự CM Bắc Kì (4-1945)
 • Ngày 15-5-1945, thành lập VN Giải phóng quân
 • Ngày 4/6/1945, khu giải phóng Việt Bắc thành lập

3.Tổng khởi nghĩa tháng 8/ 1945

a. Nhật đầu hàng Đồng minh, lệnh TKN được ban bố

 • Ngày 13-8-1945, TƯ Đảng và Tổng bộ Việt Minh thành lập ủy ban khởi nghĩa toàn quốc, chính thức phát lệnh TKN trong cả nước
 • Từ ngày 14 đến ngày 15/8/1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng họp Tân Trào, quyết định TKN và thông qua những vấn đề quan trọng về chính sách đối nội, đối ngoại sau khi giành chính quyền
 • Ngày 16 đến ngày 17/8/1945, Đại hội Quốc dân họp ở Tân Trào, tán thành chủ trương TKN, cử ra ủy ban dân tộc giải phóng VN do Hồ Chí Minh làm chủ tịch

b. Diễn biến Tổng khởi nghĩa: (sgk)

IV. Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được thành lập (2/9/1945)

 • Ngày 25/8/1945, Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng và Ủy ban Dân tộc giải phóng về đến Hà Nội
 • Ngày 28/8/1945, Ủy ban Dân tộc giải phóng cải tổ thành Chính phủ lâm thời.
 • Ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

V. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của cách mạng tháng Tám năm 1945

1. Nguyên nhân thắng lợi

a. Chủ quan:

 • Truyền thống yêu nước của dân tộc…
 • Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng CSĐD và HCM
 • Quá trình chuẩn bị lâu dài trong 15 năm…
 • Sự đồng lòng trong tổng KN, chớp lấy thời cơ…

b. Khách quan:

 • Quân Đồng minh đánh bại phát xít Đức, Nhật tạo thời cơ cho cách mạng nước ta

2. Ý nghĩa lịch sử

a. Dân tộc:

 • Mở ra bước ngoặt lớn của lịch sử dân tộc . Phá tan xiềng xích nô lệ của Pháp – Nhật, lập nên nước VNDC CH do nhân dân lao động làm chủ.
 • Đánh dấu 1 bước nhảy vọt của CMVN Mở ra kỉ nguyên mới: Độc lập tự do (GPDT + GPXH)

b.Thế giới:

 • Góp phần vào chiến thắng chống CNPX, làm lung lay hệ thống thuộc địa của CNĐQ
 • Cổ vũ mạnh mẽ PTGPDT thế giới (trực tiếp là CPC và Lào)

3. Bài học kinh nghiệm

 • Đảng phải có đường lối đúng đắn, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào thực tiễn CMVN. Nắm bắt tình hình thế giới và trong nước để có chủ trương biện pháp CM phù hợp.
 • Đảng tổ chức tập hợp lực lượng, phân hóa cô lập kẻ thù.
 • Linh hoạt kết hợp đấu tranh giữa các hình thức: chính trị với vũ trang; KN từng phần với chớp thời cơ phát động tổng KN.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM – Sơ đồ tư duy Lịch Sử 12 bài 16

Câu 1: Nguyên nhân chủ quan cơ bản nhất quyết định thắng lợi của cách mạng tháng Tám 1945 là gì?
A. Sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.
B. Phát xít Nhật bị Hồng quân Liên Xô và phe đồng minh đánh bại, kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương đã gục ngã.
C. Liên minh công – nông vững chắc.
D. Truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh kiên cường bất khuất của nhân dân ta.

Câu 2: Hội nghị Trung ương Đảng tháng 11.1939 đã đánh dấu sự chuyển hướng đúng đắn về chỉ đạo chiến lược cách mạng vì
A. giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc.
B. đã chuyển từ hoạt động hợp pháp, nửa hợp pháp sang hoạt động bí mật.
C. xác định kẻ thù chủ yếu trước mắt là phát xít Nhật.
D. giải quyết kịp thời vấn đề ruộng đất cho nông dân.

Câu 3: Thời cơ “ngàn năm có một” để nhân dân ta tiến hành Tổng khởi nghĩa tháng 8 – 1945 chỉ xuất hiện trong thời gian
A. từ khi Nhật đầu hàng đồng minh đến sau khi quân Đồng minh vào Đông Dương.
B. từ khi Nhật đầu hàng đồng minh đến trước khi quân đồng minh vào Đông Dương.
C. từ khi Nhật đảo chính Pháp đến trước khi quân đồng minh vào Đông Dương.
D. từ khi Nhật đảo chính Pháp đến khi Nhật đầu hàng đồng minh.

Câu 4: Vì sao nói thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945 là một sự kiện trọng đại của lịch sử dân tộc?
A. Vì đã góp phần vào thắng lợi của cuộc chiến tranh chống chủ nghĩa phát xít.
B. Vì góp phần cổ vũ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới.
C. Vì Đảng Cộng sản Đông Dương trở thành Đảng cầm quyền, chuẩn bị những điều kiện cho thắng lợi tiếp theo.
D. Vì lật đổ sự thống trị của đế quốc, phát xít và phong kiến giành độc lập.

Câu 5: Vì sao Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (5/1941) có tầm quan trọng đặc biệt đối với Cách mạng tháng Tám 1945?
A. Vì đã hoàn chỉnh chủ trương được đề ra từ Hội nghị Trung ương tháng 11/1939.
B. Vì giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.
C. Vì đã củng cố được khối đoàn kết nhân dân.
D. Vì nêu cao khẩu hiệu giảm tô, giảm thuế.

Câu 6: Vai trò to lớn nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám ở Việt Nam là
A. trực tiếp lãnh đạo, xây dựng lực lượng cách mạng.
B. xác định thời cơ, chớp thời cơ và phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền.
C. xác định phương pháp cho cách mạng.
D. sáng lập mặt trận Việt Minh tập hợp quần chúng.

Câu 7: Ngày 9-3-1945 ở Đông Dương xảy ra sự kiện gì?
A. Nhật vượt biên giới Việt – Trung, đánh chiếm Lạng Sơn.
B. Cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn bùng nổ.
C. Nhật đảo chính Pháp, độc chiếm Đông Dương.
D. Cao trào Kháng Nhật cứu nước bùng nổ.

Câu 7: Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 (5/1941) được tiến hành ở đâu?
A. Pắc Bó (Cao Bằng).
B. Tân Trào (Tuyên Quang).
C. Bà Điểm (Hóc Môn).
D. Bắc Sơn – Võ Nhai.

Câu 8: Năm 1942, tỉnh nào được xem là nơi thí điểm xây dựng các Hội Cứu quốc ?
A. Cao Bằng.
B. Bắc Cạn.
C. Lạng Sơn.
D. Thái Nguyên.

Câu 9: Khẩu hiệu: “Đánh đuổi phát xít Nhật” được nêu ra trong
A. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 (11/1939).
B. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 (5/1941).
C. Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kì (4/1945).
D. Chỉ thị của Ban Thường vụ Trung ương Đảng (12/03/1945).

Câu 10: Từ tháng 6 – 1945, căn cứ địa chính của cách mạng cả nước là
A. căn cứ địa Bắc Sơn – Võ Nhai.
B. căn cứ địa Cao Bằng.
C. khu Giải Phóng Việt Bắc.
D. chiến khu Tân Trào.

Câu 11: Chiều 16 – 8 – 1945, Võ Nguyên Giáp chỉ huy một đội quân từ Tân Trào về giải phóng
A. thị xã Cao Bằng.
B. thị xã Thái Nguyên.
C. thị xã Tuyên Quang.
D. thị xã Lào Cai.

Câu 12/a: Địa phương giành chính quyền muộn nhất trong Tổng khởi nghĩa tháng 8 – 1945 là
A. Hậu Giang.
B. Sài Gòn.
C. Đồng Nai Thượng và Hà Tiên.
D. Phước Long và Mĩ Tho.

Câu 12/b: Ban Thường vụ Trung ương Đảng phát động cao trào kháng Nhật cứu nước trong hoàn cảnh nào?
A. Nhật vượt biên giới Việt – Trung, tiến vào Lạng Sơn.
B. Nhật đảo chính Pháp trên toàn Đông Dương.
C. Nhật đầu hàng đồng minh.
D. Nhật vào Đông Dương, Pháp đầu hàng và làm tay sai cho Nhật.

Câu 13: Đảng phát lệnh Tổng khởi nghĩa trong cả nước khi
A. Liên Xô tuyên chiến với Nhật.
B. Hồng quân Liên Xô tấn công đạo quân Quan Đông của Nhật ở Đông Bắc Trung Quốc.
C. Nhật đảo chính Pháp độc chiếm Đông Dương.
D. Nhận được những thông tin về việc Nhật đầu hàng Đồng Minh.

Câu 14: Thời cơ khách quan thuận lợi để Cách mạng tháng 8/1945 thắng lợi nhanh chóng và ít đổ máu là
A. Nhật hất cẳng Pháp, nhân dân ta chỉ phải đối phó với một kẻ thù.
B. lực lượng cách mạng đã lớn mạnh và sẵn sàng nổi dậy.
C. Nhật đầu hàng Đồng minh và quân Đồng minh chưa vào Đông Dương.
D. Mĩ ném hai quả bom nguyên tử xuống Nhật khiến quân Nhật suy yếu.

Câu 15: Hội nghị nào đã đánh dấu sự chuyển hướng quan trọng – đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu?
A. Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 2 tháng 7/1936.
B. Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 tháng 11/1939.
C. Hôi nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 tháng 05/1941.
D. Hôi nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng tháng 3/1945.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM – Sơ đồ tư duy Lịch Sử 12 bài 16

Câu 16. Bốn tỉnh giành được chính quyền ở tỉnh lị sớm nhất trong cả nước là
A. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam.
B. Hà Nội, Sài Gòn, Hà Tĩnh, Quảng Nam.
C. Hà Nội, Bắc Giang, Huế, Sài Gòn.
D. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Nội, Huế.

Câu 17. Các hình thức đấu tranh của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn 1930-1931 là gì?
A. Bãi công, biểu tình, tiến tới khởi nghĩa vũ trang.
B. Khởi nghĩa vũ trang.
C. Công khai, hợp pháp, bất hợp pháp.
D. Bãi công, bãi thị, bãi khóa.

Câu 18. Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra khẩu hiệu gì?
A. Đánh đổ địa chủ chia ruộng đất cho dân cày.
B. Cải cách ruộng đất.
C. Tịch thu ruộng đất của bọn thực dân đế quốc và địa chủ phản bội quyền lợi dân tộc.
D. Giảm tô, giảm thuế, chia lại ruộng công, thực hiện người cày có ruộng.

Câu 19. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân do ai chỉ huy, lúc mới thành lập có bao nhiêu người ?
A. Đồng chí Trần Phú – có 34 người.
B. Đồng chí Phạm Hùng – có 36 người.
C. Đồng chí Võ Nguyên Giáp – có 34 người.
D. Đồng chí Trường Chinh – có 35 người.

Câu 20. Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 đã nhanh chóng thành công trong cả nước chỉ trong vòng nửa tháng là
A. từ ngày 16 đến ngày 30/8/1945.
B. từ ngày 13 đến ngày 27/8/1945.
C. từ ngày 14 đến ngày 28/ 8/1945.
D. từ ngày 15 đến ngày 29/8/1945.

Câu 21. Chế độ phong kiến Việt Nam hoàn toàn chấm dứt sau sự kiện gì?
A. Vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị.
B. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập.
C. Thành lập ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam.
D. Giành được chính quyền ở Huế.

Câu 22. Khẩu hiệu “Đánh đuổi Nhật – Pháp” được thay bằng khẩu hiệu “ Đánh đuổi phát xít Nhật” được nêu ra trong
A. chỉ thị “sửa soạn khởi nghĩa”.
B. Đại hội quốc dân Tân Trào.
C. Hội nghị toàn quốc của Đảng.
D. chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.

Câu 23. Điều kiện khách quan bên ngoài tạo thời cơ cho nhân dân ta vùng lên giành lại độc lập dân tộc tháng 8/1945 đó là
A. sự đầu hàng của phát xít Italia và phát xít Đức.
B. Mĩ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản.
C. sự tan rã của phát xít Đức và sự đầu hàng vô điều kiện của phát xít Nhật.
D. phát xít Đức đầu hàng đồng minh.

Câu 24. “…Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho
ta…”. Đó là lời kêu gọi của?
A. Đại hội quốc dân ở Tân Trào (16/8/1945).
B. Quân lệnh số 1 kêu gọi toàn quốc nổi dậy khởi nghĩa.
C. Thư Hồ Chí Minh gửi đồng bào cả nước kêu gọi nổi dậy tổng khởi nghĩa giành chính quyền.
D. Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào (15/8/1945).

Câu 25. Từ năm 1930-1945 sự kiện nào đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng Việt Nam, mở ra một bước ngoặt lớn trong lịch sử dân tộc?
A. Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng (1941).
B. Sự thành lập Mặt trận Việt Minh (1941).
C. Chủ tich Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập (2/9/1945).
D. Thắng lợi Cách mạng tháng Tám 1945.

Câu 26. “Liên hiệp hết thảy các tầng lớp nhân dân, không phân biệt tôn giáo, đảng phái, xu hướng chính trị nào, giai cấp nào, đoàn kết chiến đấu để đánh đuổi Pháp – Nhật giành quyền độc lập cho xứ sở…” đó là chủ trương của Đảng Cộng sản Đông Dương khi thành lập
A. Mặt trận Việt Minh.
B. Mặt trận dân chủ thống nhất Đông Dương.
C. Mặt trận dân tộc thống nhất Đông Dương.
D. Mặt trận dân chủ Đông Dương.

Câu 27. Ngày 4-6-1945, theo chỉ thị của Hồ Chí Minh, khu giải phóng Việt Bắc được thành lập với thủ đô của khu giải phóng là
A. Bắc Cạn.
B. Pắc Bó.
C. Tân Trào.
D. Cao Bằng

Câu 28. Cho các sự kiện sau:
1. Nhật đầu hàng đồng minh,
2. Quân Nhật vào Bắc Việt Nam,
3.Nhật đảo chính Pháp,
4.Tổng khởi nghĩa tháng Tám ở Việt Nam.
Em hãy sắp xếp các sự kiện trên theo trình tự thời gian trước sau.
A. 1,2,3,4.
B. 2,3,1,4.
C. 4,1,2,3.
D. 2,3,4,1.

Câu 29. Trong thời kì 1939-1945, căn cứ địa đầu tiên của cách mạng nước ta là
A. Cao Bằng.
B. Bắc Sơn-Võ Nhai.
C. Việt Bắc.
D. Cao – Bắc – Lạng.

Câu 30: Trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945, lực lượng vũ trang của cách mạng nước ta có tên gọi là
A. Quân đội quốc gia Việt Nam.
B. Việt Nam giải phóng quân.
C. Việt Nam cứu quốc quân.
D. Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM – Sơ đồ tư duy Lịch Sử 12 bài 16

Câu 31: Ngày 12/3/1945 Ban thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị “ Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” đã xác định kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương là
A. Thực dân Pháp.
B. Phát xít Nhật.
C. Chủ nghĩa phát xít.
D. Pháp, Nhật.

Câu 32: Tỉnh nào sau đây là nơi thí điểm cuộc vận động xây đựng các hội Cứu Quốc trong mặt trận Việt Minh?
A. Cao Bằng.
B. Bắc Cạn.
C. Lạng Sơn.
D.Tuyên Quang.

Câu 33: Mục đích của Nhật bắt bắt nhân dân ta nhổ lúa, ngô để trồng đay, thầu dầu là gì?
A. Phá hoại nền nông nghiệp nước ta.
B. Phát triển cây công nghiệp.
C. Lấy nguyên liệu cần thiết phục vụ cho chiến tranh.
D. Nhu cầu thị trường cao.

Câu 34: Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng tại Pác Bó (Cao Bằng) do ai chủ trì?
A. Trần Phú.
B. Nguyễn Ái Quốc.
C. Lê Hồng Phong.
D. Nguyễn Văn Cừ.

Câu 35. Để tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền, sau Hội nghị lần thứ 8 (5-1941) Đảng đã chuẩn bị những gì?
A. xây dựng lực lượng, chuẩn bị cho khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.
B. xây dựng lực lượng chính trị.
C. xây dựng lực lượng vũ trang.
D. xây dựng căn cứ địa.

Câu 36. Nguyên nhân Nhật đảo chính Pháp ngày 9-3-1945 là
A. mâu thuẫn Nhật – Pháp ngày càng gay gắt.
B. Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc.
C. Nhật chiếm châu Á – Thái Bình Dương.
D. Pháp không còn đủ sức thống trị ở Việt Nam.

Câu 37. Tỉnh nào sau đây giành chính quyền sớm nhất cả nước trong Cách mạng tháng Tám 1945 ở Việt Nam?
A. Bắc Giang.
B. Thái Nguyên.
C. Cao Bằng.
D.Tuyên Quang.

Câu 38. Ngày 22-12-1944 tổ chức nào đã được thành lập gắn với vai trò của Võ Nguyên Giáp
A. Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân.
B. Việt Nam giải phóng quân.
C. Việt Nam cứu quốc quân.
D. Quân đội quốc gia Việt Nam.

Câu 39. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương 6 năm 1939 diễn ra vào thời gian nào? Ở đâu?
A. 6 – 11 – 1939 tại Bà Điểm – Hóc Môn.
B. 19 – 5 – 1939 tại Thượng Hải – Trung Quốc.
C. 15 – 5 – 1939 tại Pác Bó – Cao Bằng.
D. 10 – 5 – 1939 tại Đình Bảng – Bắc Ninh.

Câu 40. Từ 16 đến 17-8-1945 Đại hội Quốc dân họp ở Tân Trào đã quyết định thành lập
A. Uỷ ban dân tộc giải phóng Việt Nam.
B. Chính phủ liên hiệp quốc dân.
C. Uỷ ban lâm thời khu giải phóng.
D. Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc.

Câu 41. Chế độ phong kiến Việt Nam hoàn toàn chấm dứt vào thời gian nào?
A. 30-8-1945.
B. 19-8-1945.
C. 25-8-1945.
D. 2-9-1945.

Câu 42. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám 1945 ở Việt Nam?
A. Là thắng lợi vĩ đại, giành độc lập từ Pháp – Nhật.
B. Mở ra bước ngoặt lớn trong lịch sử dân tộc.
C. Mở đầu kỉ nguyên độc lập, tự do.
D. Cổ vũ các dân tộc thuộc địa đứng lên đấu tranh.

Câu 43. Sau hành trình 30 năm đi tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo vào thời gian nào?
A. 28-1-1941.
B. 5-6-1941.
C. 3-2-1941.
D. 28-2-1941.

Câu 44. Tại sao đến tháng 1-1941, Nguyễn Ái Quốc trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam?
A. Vì tình hình thế giới thay đổi tạo thời cơ thuận lợi cho cách mạng Việt Nam.
B. Vì tình hình trong nước thay đổi có lợi cho cách mạng.
C. Vì Nguyễn Ái Quốc đã kết thúc hành trình cứu nước.
D. Vì thời cơ giành độc lập đã đến.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM – Sơ đồ tư duy Lịch Sử 12 bài 16

Câu 45. Ý nghĩa lịch sử của Hội nghị Ban Chấp hành trung ương Đảng tháng 5-1941 là
A. hoàn chỉnh sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng, đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.
B. đánh dấu bước chuyển hướng, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.
C. mở đầu cho sự chuyển hướng đấu tranh của Đảng.
D. có ý nghĩa quyết định cho thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945.

Câu 46: Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Đông Dương (11/1939) đã đánh dấu sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cho cách mạng Việt Nam đó là
A. đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.
B. đặt nhiệm vụ dân chủ lên hang đầu.
C. đặt nhiệm vụ đánh đổ phong kiến lên hàng đầu.
D. đặt nhiệm vụ chống phát xít và chiến tranh lên hàng đầu.

Câu 47: Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Đông Dương (5/1941) đã quyết định thành lập mặt trận
gì?
A. Mặt trận Việt Minh.
B. Mặt trận phản đế Đông Dương.
C. Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương.
D. Mặt trận dân chủ Đông Dương.

Câu 48: Sự kiện nào sau đây cho thấy thời cơ của cách mạng Việt Nam đã xuất hiện?
A. Ngày 15/8/1945, Nhật đầu hàng Đồng minh.
B. Ngày 9/3/1945, Nhật đảo chính lật đổ Pháp.
C. Ngày 12/3/1945, Đảng ra chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.
D. Ngày 4/6/1945, khu giải phóng Việt Bắc được thành lập.

Câu 49: Khởi nghĩa tháng Tám giành chính quyền ở thủ đô Hà Nội thắng lợi vào ngày nào?
A. 19/8/1945.
B. 23/8/1945.
C. 25/8/1945.
D. 28/8/1945.

Câu 50: Chiều 30/8/1945, vua Bảo Đại thoái vị. Sự kiện này có ý nghĩa gì?
A. Chế độ phong kiến Việt Nam hoàn toàn chấm dứt.
B. Đánh dấu Tổng khởi nghĩa tháng Tám giành thắng lợi trên cả nước.
C. Đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng Việt Nam.
D. Tạo điều kiện thuận lợi cho khởi nghĩa giành chính quyền trên cả nước.

Câu 51: Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) đã diễn ra sự kiện quan trọng gì?
A. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc “Tuyên ngôn độc lập” khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
B. Trung ương Đảng và Hồ Chủ tịch về Thủ đô.
C. Mít tinh kỷ niệm ngày cách mạng tháng Tám thành công.
D. Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Câu 52: Chính sách vơ vét, bóc lột của Pháp – Nhật trong những năm 1939 – 1945 đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng gì?
A. Đẩy nhân dân ta tới chỗ cùng cực làm cho hơn 2 triệu người bị chết đói.
B. Kinh tế Việt Nam ngày càng kiệt quệ.
C. Mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt.
D. Nhật tiến hành đảo chính lật đổ Pháp.

Câu 53: Nội dung nào sau đây không có trong chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”?
A. Xác định kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương là thực dân Pháp.
B. Xác định kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương là phát xít Nhật.
C. Thay khẩu hiệu “đánh đuổi Pháp – Nhật” bằng khẩu hiệu “đánh đuổi phát xít Nhật”.
D. Phát động cao trào kháng Nhật cứu nước.

Câu 54: Ý nghĩa to lớn nhất của cách mạng tháng Tám đối với lịch sử dân tộc Việt Nam đó là
A. mở ra bước ngoặt lớn trong lịch sử dân tộc, phá tan xiềng xích nô lệ của Pháp – Nhật, lập nên nước VN Dân chủ Cộng hòa.
B. mở đầu kỉ nguyên độc lập, tự do, nhân dân nắm chính quyền, làm chủ đất nước.
C. góp phần vào thắng lợi của cuộc chiến tranh chống chủ nghĩa phát xít.
D. cổ vũ các dân tộc thuộc địa đấu tranh tự giải phóng.

Câu 55: Khẩu hiệu “Phá kho thóc, giải quyết nạn đói” trong cao trào kháng Nhật cứu nước được thực hiện ở đâu?
A.Bắc kỳ và Trung kỳ.
B. Nam kỳ.
C. Cao – Bắc – Lạng.
D. Quảng Ngãi.

Câu 56: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 diễn ra và giành thắng lợi trong thời gian bao lâu?
A.15 ngày
B. 16 ngày
C. 14 ngày
D. 17 ngày

Câu 57: Nguyên nhân khách quan góp phần làm nên thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945 là
A. Dân tộc ta vốn có truyền thống yêu nước, đấu tranh kiên cường.
B. Sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng do Hồ Chí Minh đứng đầu.
C. Đảng có quá trình chuẩn bị lâu dài, chu đáo.
D. Chiến thắng của Liên Xô và quân Đồng minh trong cuộc chiến tranh chống phát xít.

Câu 58: Ý nghĩa quốc tế to lớn của cách mạng tháng Tám năm 1945 là
A. mở ra bước ngoặt lớn trong lịch sử dân tộc, phá tan xiềng xích nô lệ của Pháp – Nhật.
B. lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
C. mở đầu kỉ nguyên độc lập, tự do, nhân dân nắm chính quyền.
D. cổ vũ các dân tộc thuộc địa đấu tranh tự giải phóng.

Câu 59: Tại Hội nghị Trung ương Đảng tháng 5/1941, Nguyễn Ái Quốc đã xác định nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của cách mạng
Việt Nam là gì?
A. Giải phóng dân tộc.
B. Phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền.
C. Cách mạng ruộng đất.
D. Thành lập Mặt trận Việt Minh.

Câu 60. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11-1939 xác định nhiệm vụ của cách mạng lúc
này là gì?
A. đánh đổ đế quốc và tay sai, giải phóng các dân tộc Đông Dương.
B. tịch thu ruộng đất của địa chủ, phong kiến.
C. giải phóng dân tộc.
D. lập Chính phủ dân chủ cộng hòa.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM – Sơ đồ tư duy Lịch Sử 12 bài 16

Hội Gia sư Đà Nẵng chỉ tổng hợp và chia sẻ tài liệu học tập.
Chúng tôi KHÔNG giải thích và KHÔNG giải bài tập giúp nhé.
Mong các bạn thông cảm nha.

Sơ đồ tư duy lịch sử 12 và Trắc nghiệm lịch sử 12 từng bài có đáp án

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 12 thi THPT Quốc gia (Có đáp án)

Hướng dẫn phụ huynh tuyển Gia sư dạy kèm tại nhà ở Đà Nẵng

Thời gian cần thiết:  5 phút.

Quy trình phụ huynh tuyển gia sư Đà Nẵng dạy kèm tại nhà
Trong suốt quá trình hỗ trợ tư vấn phụ huynh tuyển gia sư. Chúng tôi KHÔNG YÊU CẦU phí tuyển gia sư nào từ phụ huynh. Phụ huynh chỉ cần thanh toán học phí hàng tháng trực tiếp với gia sư.

 1. Bước 1: Gọi điện tư vấn tuyển gia sư

  Phụ huynh, học sinh có nhu cầu tìm gia sư có thể gọi điện thoại cho Hội Gia sư Đà Nẵng theo số hotline 0934490995. Trung tâm sẽ tiếp nhận các yêu cầu về gia sư, chuyển môn, địa điểm, thời gian, mục tiêu học…

 2. Bước 2: Trung tâm gia sư tuyển chọn gia sư theo yêu cầu

  Trong thời gian 1 – 2 ngày , trung tâm gia sư sẽ lọc danh sách gia sư cộng tác. Sắp xếp gia sư phù hợp, phỏng vấn kỹ. Báo phụ huynh về thông tin gia sư, hẹn ngày giờ cho 2 bên gặp.

 3. Bước 3: Gia sư gặp phụ huynh để nhận suất dạy

  Gia sư gặp học sinh, sắp xếp lịch dạy kèm tại nhà, trao đổi thêm, kiểm tra trình độ học viên, xem các bài tập trên lớp, định hướng mục tiêu dạy và học.

 4. Bước 4: Gia sư dạy kèm tại nhà theo yêu cầu của phụ huynh và học sinh

  Nghiêm túc về giờ giấc và không được làm việc riêng trong giờ dạy.
  Gia sư cần phải có trách nhiệm cho sự tiến bộ của học sinh mình dạy.

Giới thiệu về Hội Gia sư Đà NẵngTrung tâm gia sư dạy kèm tại nhà

Chúng tôi tư vấn miễn phí phụ huynh tuyển gia sư dạy kèm tại nhà Đà Nẵng.
Chúng tôi luôn đặt chất lượng dạy và học lên hàng đầu, giới thiệu gia sư uy tín dạy các môn, các lớp từ cấp 1, 2, 3, luyện thi lớp 10, luyện thi đại học.
Phụ huynh đừng quá lo lắng địa chỉ Hội Gia sư Đà Nẵng xa nhà của quý phụ huynh. Trong danh sách sinh viên cộng tác làm gia sư dạy kèm tại nhà, chúng tôi luôn sẵn sàng hàng trăm gia sư với tiêu chí:

 • Trong khu vực gần nhà phụ huynh để tiện gia sư di chuyển
 • Phù hợp với yêu cầu của phụ huynh về giới tính, kỹ năng, kinh nghiệm, chuyên môn
 • Gia sư vui vẻ, nhiệt tình thân thiện.
 • Xác định dạy kèm tại nhà cho học sinh lâu dài theo thời gian yêu cầu của phụ huynh.

Hội Gia sư Đà Nẵng tự hào là Trung tâm gia sư dạy kèm tại nhà uy tín với phụ huynh và gia sư

Tư vấn miễn phí phụ huynh tuyển gia sư dạy kèm tại nhà, giới thiệu gia sư nhiệt tình, hiệu quả.
Điện thoại: 0934490995
Địa chỉ: 159 Yên Khê 2, Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam
Website: https://hoigiasudanang.com
Facebook: https://facebook.com/hoigiasudanang
Google Maps: https://g.page/HoiGiasuDaNang

Gia sư dạy kèm tại nhà ở Đà Nẵng

(Visited 3.785 times, 1 visits today)

Leave a Comment