Sơ đồ tư duy lịch sử 12 Bài 5: CÁC NƯỚC CHÂU PHI VÀ MỸ LA TINH

Sơ đồ tư duy môn Lịch Sử 12 và Bài tập trắc nghiệm – Bài 5 (Có đáp án)

Sơ đồ tư duy môn Lịch Sử 12 bài 5 và bài tập trắc nghiệm (Có đáp án)Bài 5: CÁC NƯỚC CHÂU PHI VÀ MỸ LA TINH Sau đây Hội Gia sư Đà Nẵng chia sẻ các em học sinh đang ôn thi THPT Quốc Gia, tài liệu học Lịch sử 12 theo sơ đồ tư duy và làm bài tập trắc nghiệm theo bài. Với sơ đồ tư duy theo sự kiện Lịch sử giúp các em học và nhớ kiến thức một cách khoa học hơn. Ngoài ra còn có bộ các câu hỏi trắc nghiệm đi cùng giúp các em kiểm tra lại kiến thức.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 12 thi THPT Quốc gia (Có đáp án)

Sơ đồ tư duy lịch sử 12 và Trắc nghiệm lịch sử 12 từng bài có đáp án

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 12 thi THPT Quốc gia (Có đáp án)

Hội Gia sư Đà Nẵng chỉ tổng hợp và chia sẻ tài liệu học tập.
Chúng tôi KHÔNG giải thích và KHÔNG giải bài tập giúp nhé.
Mong các bạn thông cảm nha.

Sơ đồ tư duy lịch sử 12 Bài 5: CÁC NƯỚC CHÂU PHI VÀ MỸ LA TINH

Sơ đồ tư duy lịch sử 12 Bài 5
Hội Gia sư Đà Nẵng
Sơ đồ tư duy lịch sử 12 Bài 5: CÁC NƯỚC CHÂU PHI VÀ MỸ LA TINH
Sơ đồ tư duy lịch sử 12 Bài 5: CÁC NƯỚC CHÂU PHI VÀ MỸ LA TINH
Sơ đồ tư duy lịch sử 12 Bài 5: CÁC NƯỚC CHÂU PHI VÀ MỸ LA TINH
Sơ đồ tư duy lịch sử 12 Bài 5: CÁC NƯỚC CHÂU PHI VÀ MỸ LA TINH

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM – Sơ đồ tư duy lịch sử 12 Bài 5

Câu 1: Phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân ở châu Phi phát triển mạnh từ thời gian nào?
A. Từ những năm 50 của thế kỷ XX.
B. Từ những năm 60 của thế kỷ XX.
C. Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
D. Từ sau năm 1975.

Câu 2: Phong trào đấu tranh giành độc lập ở Châu Phi bùng nổ trước tiên ở khu vực nào?
A. Đông Phi.
B. Bắc Phi.
C. Nam Phi.
D. Tây Phi.

Câu 3: Các quốc gia giành được độc lập đầu tiên ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai là
A.Môdămbích và Ănggôla
B. Angiêri và Tuynidi.
C. Ai Cập và Libi.
D. Dimbabuê và Namibia.

Câu 4: Năm 1960 được gọi là “Năm châu Phi” vì
A. nhân dân châu Phi đứng dậy đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân.
B. 17 nước châu Phi được trao trả độc lập.
C. chủ nghĩa thực dân cũ ở châu Phi bị tan rã.
D. chế độ phân biệt chủng tộc Apacthai chính thức bị xóa bỏ.

Câu 5: Chủ nghĩa thực dân cũ ở châu Phi và hệ thống thuộc địa của nó cơ bản bị tan rã sau sự kiện nào?
A. 17 quốc gia ở châu Phi giành được độc lập (1960).
B. Môdămbích và Ănggôla giành được độc lập (1975).
C. Chế độ phân biệt chủng tộc bị xóa bỏ (1993).
D. Nelson Mandela trở thành Tổng thống da đen đầu tiển của Cộng hòa Nam Phi (1994).

Câu 6: Sự kiện nào mở đầu cuộc đấu tranh giành độc lập ở Châu Phi?
A. Cuộc đấu tranh ở Li Bi.
B. Cuộc đấu tranh ở Ai Cập.
C. Cuộc đấu tranh ở Xu Đăng.
D. Cuộc đấu tranh ở An giê ri.

Câu 7: Kẻ thù chủ yếu trong cuộc đấu tranh của nhân dân ở Nam Phi là
A.chủ nghĩa thực dân mới.
B. chủ nghĩa thực dân cũ.
C. chủ nghĩa Apacthai.
D. chủ nghĩa đế quốc.

Câu 8: Nội dung nào sau đây gắn liền với tên tuổi của Nelson Mandela?
A. Lãnh tụ nổi tiếng phong trào chống ách thống trị của bọn thực dân.
B. Lãnh tụ của phong trào đấu tranh giành độc lập ở Angiêri.
C. Lãnh tụ của phong trào đấu tranh giành độc lập ở Ănggôla.
D. Lãnh tụ của phong trào đấu tranh chống phân biệt chủng tộc ở Nam Phi.

Câu 9: Lịch sử ghi nhận “Năm châu Phi” là năm nào?
A. 1952.
B. 1954.
C. 1960.
D. 1975.

Câu 10: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ có âm mưu chủ yếu gì đối với khu vực Mĩ Latinh?
A. Biến Mĩ Latinh thành sân sau của mình.
B. Lôi kéo các nước Mĩ Latinh vào khối quân sự của mình.
C. Khống chế các nước Mĩ Latinh không cho quan hệ với các nước khác.
D. Tiến hành lật đổ chính quyền ở các nước Mĩ Latinh.

Câu 11: Thắng lợi của cách mạng nước nào có tác động sâu sắc tới cuộc đấu tranh giành độc lập ở khu vực Mĩ La Tinh?
A. Cách mạng Cuba.
B. Cách mạng Chilê.
C. Cách mạng Pêru
D. Cách mạng Cômlômbia.

Câu 12: Tại sao Cuba được xem là lá cờ đầu trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới
thứ hai?
A. Là nước đầu tiên giành độc lập, thúc đẩy phong trào đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mĩ ở Mĩ Latinh.
B. Là nước lớn mạnh nhất ở Mĩ Latinh.
C. Là nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên ở Mĩ Latinh.
D. Là dân tộc yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

Câu 13: Ngày 1/1/1959, ở khu vực Mĩ Latinh diễn ra sự kiện gì?
A. Nước Cộng hòa Cuba ra đời do Phiđen Catxtơrô đứng đầu.
B. 13 quốc gia ở vùng Caribe lần lượt giành độc lập.
C. Tổ chức “Liên minh vì tiến bộ” được thành lập.
D. Thu hồi chủ quyền kênh đào Panama.

Câu 14: Hình thức đấu tranh chủ yếu của nhân dân Mĩ Latinh từ những năm 60 của thế kỷ XX là
A. đấu tranh chính trị hợp pháp.
B. đấu tranh vũ trang.
C. đấu tranh bí mật, bất hợp pháp.
D. bãi công, biểu tình.

Câu 15: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, khu vực Mĩ Latinh đã tiến hành cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc chống lại
A. chủ nghĩa thực dân cũ.
B. chế độ độc tài thân Mĩ.
C. chủ nghĩa tư bản.
D. chế độ phân biệt chủng tộc.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM – Sơ đồ tư duy lịch sử 12 Bài 5

Câu 16: Sự kiện nào đánh dấu bước phát triển mới của phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ
hai?
A. Nhân dân Cuba tấn công trại lính ở Môncađa (7/1953).
B. Thắng lợi của cách mạng Cuba (1959).
C. Thu hồi chủ quyền kênh đào Panama (1964).
D. 13 quốc gia ở vùng Caribê được độc lập (1983).

Câu 17: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước thực dân có nhiều thuộc địa ở châu Phi nhất là
A. thực dân Pháp, Anh.
B. thực dân Pháp, Hà Lan.
C. thực dân Mĩ, Anh.
D. thực dân Hà Lan, Anh.

Câu 18: Cuộc binh biến của sĩ quan và binh lính yêu nước Ai Cập (7/1952) đã mang lại kết quả gì?
A. Lật đổ vương triều Pharúc, lập nên nước Cộng hòa Ai Cập.
B. Lật đổ nền thống trị của Anh, lập nên nước Cộng hòa Ai Cập.
C. Lật đổ nền thống trị của Pháp, lập nên nước Cộng hòa Ai Cập.
D. Lật đổ nền thống trị của Hà Lan, lập nên nước Cộng hòa Ai Cập.

Câu 19: Mục tiêu đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân dưới hình thức chế độ Apácthai ở châu Phi nhằm
A. giành độc lập dân tộc và quyền sống của con người.
B. giành độc lập dân tộc và quyền sở hữu tư liệu sản xuất.
C. giành chính quyền dân chủ của nhân dân.
D. bảo vệ nền độc lập dân tộc.

Câu 20: Văn kiện chính thức xóa bỏ chế độ chế độ phân biệt chủng tộc Apácthai là
A. Tuyên ngôn thủ tiêu hoàn toàn chủ nghĩa thực dân.
B. Hiến pháp của Cộng hòa Nam Phi tháng 11/1993.
C. Tuyên ngôn thủ tiêu tất cả các hình thức của chế độ phân biệt chủng tộc.
D. Hiến chương của Liên minh châu Phi (AU).

Câu 21: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ tìm cách biến khu vực Mĩ Latinh thành “sân sau ” của mình bằng cách
A. giúp cho các nước bảo vệ nền độc lập dân tộc.
B. xây dựng chế độ độc tài thân Mĩ ở nhiều nước.
C. giúp đỡ về kinh tế – tài chính.
D. Xây dựng các căn cứ quân sự.

Câu 22: Sự kiện mở đầu của cách mạng Cuba (1953-1959) là
A. cuộc tấn công trại lính Môncađa do Phiđen Cátxtơrô chỉ huy.
B. cuộc đổ bộ vào đất liền của 81 chiến sĩ do Phiđen Cátxtơrô chỉ huy.
C. Phiđen Cátxtơrô thành lập Đảng Cộng sản và dẫn dắt cách mạng Cuba.
D. nước Cộng hòa Cuba ra đời do Phiđen Cátxtơrô đứng đầu.

Câu 23. Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Mĩ Latinh đều là
A. Thuộc địa của Anh, Pháp.
B. Thuộc địa kiểu mới của Mĩ.
C. Những nước hoàn toàn độc lập.
D. Những nước thực dân kiểu mới.

Câu 24. Lãnh tụ dẫn dắt cách mạng Cuba lật đổ chế độ độc tài thân Mĩ và từng bước tiến lên chủ nghĩa xã hội là
A. Hô-xê-mác-ti.
B. A-gien-đê
C. Chê Ghê-va-na
D. Phi-đen Cax-tơ-rô

Câu 25. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Cuba diễn ra trong bối cảnh nào?
A. Mĩ bao vây cấm vận
B. Đất nước đã lật đổ chế độ độc tài Batixta.
C. Mất nguồn viện trợ to lớn từ khi Liên Xô tan rã.
D. Trong cuộc chiến đấu tiêu diệt đội quân đánh thuê của Mĩ tại bãi biển Hi-rôn.

Câu 26. Câu nói nào sau thể hiện tình đoàn kết của nhân dân Cuba đối với nhân dân Việt Nam?
A. “Các đồng chí hãy phất cao lá cờ này tại sào huyệt Sài Gòn”.
B. “Vì Việt Nam nhân dân Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”.
C. “Vì Việt Nam nhân dân Cuba sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình”.
D. “Vì Việt Nam nhân dân Cuba sẵn sàng hiến dâng cả tính mạng của mình”.

Câu 27. Câu nói: “Các đồng chí hãy phất cao lá cờ này tại sào huyệt Sài Gòn” của Phiđen Cátxtơrô ra đời trong bối cảnh nào sau
đây?
A. Ông đến thăm Sài Gòn.
B. Ông đến thăm Hà Nội.
C. Ông đến thăm Quảng Trị.
D. Ông đến thăm Quảng Bình.

Câu 28. Nét tương đồng về hình thức đấu tranh của cách mạng Cuba năm 1959 với cách mạng tháng Tám 1945 của Việt Nam
A. Đấu tranh ngoại giao
B. Đấu tranh chính trị
C. Đấu tranh vũ trang
D. Khởi nghĩa từng phần

Câu 29. Nhận định nào sau đây đánh giá đúng vai trò của Phiđen Cátxtơrô đối với phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh?
A. Là người đi đầu trong phong trào giải phóng dân tộc
B. Là người lãnh đạo đấu tranh chống chế độ độc tài Batixta.
C. Là người tích cực đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc.
D. Là người lãnh đạo nhân dân đấu tranh lật đổ chế độ độc tài thân Mĩ.

Câu 30. Nenxơn Manđêla có vai trò như thế nào đối với phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi?
A. Là người tích cực đấu tranh chống chế độ Apacthai.
B. Là người lãnh đạo đấu tranh chống chế độ Apacthai.
C. Là người lãnh đạo nhân dân và tích cực đấu tranh chống chế độ Apacthai.
D. Là người chỉ đạo nhân dân và tích cực đấu tranh chống chế độ Apacthai.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM – Sơ đồ tư duy lịch sử 12 Bài 5

Hội Gia sư Đà Nẵng chỉ tổng hợp và chia sẻ tài liệu học tập.
Chúng tôi KHÔNG giải thích và KHÔNG giải bài tập giúp nhé.
Mong các bạn thông cảm nha.

Sơ đồ tư duy lịch sử 12 và Trắc nghiệm lịch sử 12 từng bài có đáp án

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 12 thi THPT Quốc gia (Có đáp án)

Hướng dẫn phụ huynh tuyển Gia sư dạy kèm tại nhà ở Đà Nẵng

Thời gian cần thiết: 5 minutes.

Quy trình phụ huynh tuyển gia sư Đà Nẵng dạy kèm tại nhà
Trong suốt quá trình hỗ trợ tư vấn phụ huynh tuyển gia sư. Chúng tôi KHÔNG YÊU CẦU phí tuyển gia sư nào từ phụ huynh. Phụ huynh chỉ cần thanh toán học phí hàng tháng trực tiếp với gia sư.

 1. Bước 1: Gọi điện tư vấn tuyển gia sư

  Phụ huynh, học sinh có nhu cầu tìm gia sư có thể gọi điện thoại cho Hội Gia sư Đà Nẵng theo số hotline 0934490995. Trung tâm sẽ tiếp nhận các yêu cầu về gia sư, chuyển môn, địa điểm, thời gian, mục tiêu học…

 2. Bước 2: Trung tâm gia sư tuyển chọn gia sư theo yêu cầu

  Trong thời gian 1 – 2 ngày , trung tâm gia sư sẽ lọc danh sách gia sư cộng tác. Sắp xếp gia sư phù hợp, phỏng vấn kỹ. Báo phụ huynh về thông tin gia sư, hẹn ngày giờ cho 2 bên gặp.

 3. Bước 3: Gia sư gặp phụ huynh để nhận suất dạy

  Gia sư gặp học sinh, sắp xếp lịch dạy kèm tại nhà, trao đổi thêm, kiểm tra trình độ học viên, xem các bài tập trên lớp, định hướng mục tiêu dạy và học.

 4. Bước 4: Gia sư dạy kèm tại nhà theo yêu cầu của phụ huynh và học sinh

  Nghiêm túc về giờ giấc và không được làm việc riêng trong giờ dạy.
  Gia sư cần phải có trách nhiệm cho sự tiến bộ của học sinh mình dạy.

Giới thiệu về Hội Gia sư Đà NẵngTrung tâm gia sư dạy kèm tại nhà

Chúng tôi tư vấn miễn phí phụ huynh tuyển gia sư dạy kèm tại nhà Đà Nẵng.
Chúng tôi luôn đặt chất lượng dạy và học lên hàng đầu, giới thiệu gia sư uy tín dạy các môn, các lớp từ cấp 1, 2, 3, luyện thi lớp 10, luyện thi đại học.
Phụ huynh đừng quá lo lắng địa chỉ Hội Gia sư Đà Nẵng xa nhà của quý phụ huynh. Trong danh sách sinh viên cộng tác làm gia sư dạy kèm tại nhà, chúng tôi luôn sẵn sàng hàng trăm gia sư với tiêu chí:

 • Trong khu vực gần nhà phụ huynh để tiện gia sư di chuyển
 • Phù hợp với yêu cầu của phụ huynh về giới tính, kỹ năng, kinh nghiệm, chuyên môn
 • Gia sư vui vẻ, nhiệt tình thân thiện.
 • Xác định dạy kèm tại nhà cho học sinh lâu dài theo thời gian yêu cầu của phụ huynh.

Hội Gia sư Đà Nẵng tự hào là Trung tâm gia sư dạy kèm tại nhà uy tín với phụ huynh và gia sư

Tư vấn miễn phí phụ huynh tuyển gia sư dạy kèm tại nhà, giới thiệu gia sư nhiệt tình, hiệu quả.
Điện thoại: 0934490995
Địa chỉ: 159 Yên Khê 2, Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam
Website: https://hoigiasudanang.com
Facebook: https://facebook.com/hoigiasudanang
Google Maps: https://g.page/HoiGiasuDaNang

Gia sư dạy kèm tại nhà ở Đà Nẵng

(Visited 6.414 times, 2 visits today)

Leave a Comment