Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 9 (có đáp án) - Bài 9: Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 9: Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh (có đáp án)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 9 (có đáp án) – Bài 9: Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh Để giúp các em lớp 12 học tập và ôn thi THPT môn Lịch sử. Chính vì thế mà Hội Gia sư Đà Nẵng cùng chia sẻ với các em, bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 theo từng bài.
Bộ câu hỏi bám sát với từng bài học trong sách Lịch sử lớp 12, giúp các em cũng cố lại kiến thức.
Chúc các em học tập và thi tốt.

Hội Gia sư Đà Nẵng chỉ tổng hợp và chia sẻ tài liệu học tập.
Chúng tôi KHÔNG giải thích và KHÔNG giải bài tập giúp nhé.
Mong các bạn thông cảm nha.

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 9 (có đáp án) – Bài 9: Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh

Sơ đồ tư duy lịch sử 12 và Trắc nghiệm lịch sử 12 từng bài có đáp án

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 12 thi THPT Quốc gia (Có đáp án)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 9 (có đáp án) – Bài 9: Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh

Câu 1. Sự kiện nào không phải là khởi đầu cho chính sách chống Liên Xô của Mỹ là
A. đưa ra học thuyết Truman.
B. đưa ra kế hoạch Macsan.
C. lôi kéo 11 nước thành lập khối NATO
D. đưa ra chiến lược “Cam kết và mở rộng”

Câu 2. Vì sao mâu thuẫn Đông – Tây lại hình thành sau khi chiến tranh thế giới thứ II kết thúc.
A. Sự đối lập về mục tiêu và chiến lược.
B. Sự lớn mạnh của Nhật Bản, Tây Âu.
C. Sự hình thành và phát triển của EU.
D. Sự hình thành trật tự hai cực Ianta.

Câu 3. Khối quân sự NATO ra đời nhằm mục đích gì?
A. Bảo vệ nước Mĩ và châu Âu
B. Chống lại Liên Xô và các nước XHCN.
C. Chống lại tổ chức hiệp ước Vacsava.
D. Biến Mỹ la tinh thành sân sau của Mỹ.

Câu 4. Xu thế hòa hoãn Đông -Tây và chiến tranh lạnh chấm dứt trong thời gian nào?
A. Những năm 50 của thế kỷ XX.
B. Những năm 60 của thế kỷ XX.
C. Những năm 70 của thế kỷ XX.
D. Những năm 80 của thế kỷ XX.

Câu 5. Liên Xô và Mỹ tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh vì:
A. Do chạy đua vũ trang gây tốn kém
B. Mỹ vươn lên thành nước tư bản giàu mạnh
C. Sự thành công của cách mạng Trung Quốc
D. Sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu

Câu 6. Tổ chức Vacsava là:
A. Tổ chức hợp tác kinh tế của các nước XHCN ở châu Âu.
B. Tổ chức Liên minh chính trị của các nước XHCN ở châu Âu.
C. Liên minh chính trị, quân sự mang tính phòng thủ của các nước XHCN.
D. Tổ chức liên minh phòng thủ về quân sự của các nước XHCN ở châu Âu.

Câu 7. Xu hướng hòa hoãn Đông – Tây đã xuất hiện trong thời gian nào?
A. Từ đầu những năm 70 của thế kỉ XX.
B. Nửa sau những năm 70 của thế kỉ XX.
C. Nửa đầu những năm 80 của thế kỉ XX.
D. Nửa sau những năm 80 của thế kỉ XX.

Câu 8. Nội dung nào dưới đây không phải là hậu quả của Chiến tranh lạnh?
A. Thế giới luôn trong tình trạng căng thẳng
B. Chi phí một khối lượng lớn về tiền và của.
C. Sự đối lập về mục tiêu giữa Liên Xô và Mỹ.
D. Mối quan hệ đồng minh chống phát xít bị phá vỡ.

Câu 9. Ghép mốc thời gian ở cột A cho phù hợp với sự kiện ở cột B.

Câu 10. Khối quân sự NATO còn có tên gọi khác là?
A. Tổ chức phòng thủ chung châu Âu.
B. Liên minh quân sự châu Âu.
C. Hiệp ước phòng thủ chung châu Âu.
D. Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương

Câu 11. Sự kiện nào đánh dấu sự xác lập của cục diện hai cực, hai phe sau chiến tranh thế giưới thứ hai.
A. Mĩ đưa ra học thuyết Truman chống lại Liên Xô và các nước XHCN
B. Sự ra đời của NATO và tổ chức Hiệp ước Vác sava
C. Liên Xô và các nước XHCN thành lập khối SEV
D. Mĩ đưa ra kế hoạch Macsan để phục hưng châu Âu

Câu 12. vì sao mĩ thực hiện kế hoạch Macsan?
A. Mĩ muốn giúp các nước châu Âu khôi phục kinh tế sau chiến tranh.
B. Tập hợp các nước Tây Âu vào liên minh chống Liên Xô.
C. Vì các nước tây Âu cùng phát triển theo con đường TBCN.
D. Để thực hiện những thỏa thuận của hội nghị Ianta.

Câu 13. Để thực hiện mưu đồ bá chủ thế giới Mĩ lo ngại nhất điều gì?
A. Chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới
B. Sự vươn lên của Nhật Bản, Tây Âu
C. Sự thành công của cách mạng Trung Quốc
D. Liên Xô xây dựng thành công CNXH

Câu 14. Quan hệ đồng minh giữa Liên Xô và Mỹ trong chiến tranh thế giới thứ 2 tan vỡ vì lí do nào?
A. Mỹ phát động chiến tranh lạnh chống Liên Xô
B. Sự đối lập về mục tiêu giữa Mỹ và Liên Xô
C. Mỹ đưa ra học thuyết Truman.
D. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử

Câu 15. Học thuyết Truman đã khởi đầu cho cuộc chiến tranh nào của Mỹ?
A. Chiến tranh lạnh
B. Chiến tranh sinh học
C. Chiến tranh hạt nhân
D. Chiến tranh thế giới thứ 2

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 9 (có đáp án) – Bài 9: Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh

Câu 16. Kế hoạch Macsan của Mỹ là
A. xâm lược Đông Âu
B. kế hoạch phát triển châu Âu
C. kế hoạch khôi phục kinh tế Tây Âu
D. viện trợ không hoàn lại cho châu Âu.

Câu 17. Sau chiến tranh thế giới thứ 2 Mỹ có ưu thế gì về vũ khí?
A. Có tàu ngầm
B. Nhiều hạm đội trên biển
C. Nắm độc quyền vũ khí nguyên tử
D. Chế tạo nhiều vũ khí thông thường mới

Câu 18. Tại sao Mỹ tự cho mình quyền lãnh đạo thế giới?
A. Kinh tế Mỹ giàu nhất thế giới
B. Mỹ là thành viên thường trực Liên Hiệp Quốc
C. Thắng trận trong chiến tranh thế giới 2.
D. Mỹ nắm độc quyền vũ khí nguyên tử

Câu 19. Khối quân sự NATO ra đời nhằm mục đích gì?
A. Giúp đỡ các nước Tây Âu
B. Đàn áp phong trào cách mạng Tây Âu
C. Chống lại Liên Xô và các nước XHCN
D. Chuẩn bị cho cuộc chiến tranh thế giới mới

Câu 20. Chiến tranh lạnh kết thúc vào thời gian nào?
A. Năm 1973
B. Năm 1985
C. Năm 1989
D. Năm 1991

Câu 21: Sau chiến tranh thế giới thứ hai mưu đồ bao quát nhất của Mĩ là:
A. Làm bá chủ toàn thế giới
B. Tiêu diệt Liên Xô và các nước XHCN
C. Tiêu diệt phong trào công nhân ở các nước TBCN
D. Tiêu diệt phong trào giải phóng dân tộc ở Á, Phi, Mĩ latinh

Câu 22. Đầu tháng 8-1975, 33 nước châu Âu cùng với những nước nào kí kết Định ước Hen-xin-ki?
A. Mĩ và Anh
B. Mĩ và Pháp
C. Mĩ và Liên Xô
D. Mĩ và Ca-na-đa

Câu 23. Những năm 1989 – 1991 diễn ra sự kiện gì gắn với công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô và các nước Đông Âu?
A. Chế độ XHCN tan rã ở Đông Âu và Liên Xô
B. Liên Xô và các nước Đông Âu lâm vào tình trạng trì trệ
C. Liên Xô và các nước Đông Âu cắt đứt quan hệ với nhau
D. Chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu bước vào thời kì phát triển, ổn định

Câu 24. Ngày 28-6-1991 diễn ra sự kiện gì gắn với các nước xã hội chủ nghĩa?
A. Chế độ XHCN tan rã ở Đông Âu và Liên Xô
B. Hội đồng Tương trợ kinh tế tuyên bố giải thể
C. Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va tuyên bố chấm dứt hoạt động
D. Liên Xô tuyên bố cắt đứt quân hệ với các nước Đông Âu.

Câu 25. Sự kiện ngày 11-9-2001 đã dặt các quốc gia – dân tộc đứng trước những thách thức gì?
A. Chủ nghĩa dân tộc
B. Chủ nghĩa khủng bố
C. Chiến tranh năng lượng
D. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc

Câu 26. Trật tự thế giới “hai cực” sụp đổ, những trật tự thế giới mới lại được hình thành như thế nào?
A. Xu hướng “đơn cực”
B. Xu hướng “đa cực”
C. Xu hướng chia sẻ hợp tác
D. Xu thế hòa bình hợp tác

Câu 27. Trât tự thế giới “hai cực Ianta” sụp đổ vào năm nào?
A. Năm 1975
B. Năm 1985
C. Năm 1989
D. Năm 1991

Câu 28. Sự kiện nào không nằm trong tình hình thế giới sau chiến tranh lạnh?
A. Trật tự thế giới mới đang trong quá trình hình thành
B. Mĩ ra sức thiết lập trật tự thế giới mới “một cực”
C. Ở nhiều khu vực nội chiến, xung đột vẫn diễn ra thường xuyên
D. Liên Xô và Mĩ thiết lập mỗi quan hệ ngoại giao về hợp tác kinh tế

Câu 29. Chiến tranh lạnh bao chùm thế giới do?
A. Mĩ ra sức thiết lập trật tự thế giới mới “một cực”
B. Sự ra đời của NATO và tổ chức Hiệp ước Vacsava
C. Nhật Bản, Tây Âu vươn lên cạnh tranh thách thức với Liên Xô và Mĩ
D. Liên Xô và Mĩ kí Hiệp ước về việc hạn chế hệ thống phòng chống tên lửa

Câu 30. Sự kiện nào đánh dấu sự tan vỡ mỗi quan hệ đồng minh chống phát xít giữa Mĩ và Liên Xô?
A. Sự thỏa thuận đóng quân giữa Mĩ và Liên Xô tại Hội nghị Ianta
B. Việc Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử
C. Sự ra đòi của chủ nghĩa “Truman” và “Chiến tranh lạnh”
D. Sự ra đời của khối NATO và Hiệp ước Vacsava

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 9 (có đáp án) – Bài 9: Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh

Hội Gia sư Đà Nẵng chỉ tổng hợp và chia sẻ tài liệu học tập.
Chúng tôi KHÔNG giải thích và KHÔNG giải bài tập giúp nhé.
Mong các bạn thông cảm nha.

Sơ đồ tư duy lịch sử 12 và Trắc nghiệm lịch sử 12 từng bài có đáp án

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 12 thi THPT Quốc gia (Có đáp án)

Hướng dẫn phụ huynh tuyển Gia sư dạy kèm tại nhà ở Đà Nẵng

Thời gian cần thiết: 5 phút

Quy trình phụ huynh tuyển gia sư Đà Nẵng dạy kèm tại nhà
Trong suốt quá trình hỗ trợ tư vấn phụ huynh tuyển gia sư. Chúng tôi KHÔNG YÊU CẦU phí tuyển gia sư nào từ phụ huynh. Phụ huynh chỉ cần thanh toán học phí hàng tháng trực tiếp với gia sư.

 1. Bước 1: Gọi điện tư vấn tuyển gia sư

  Phụ huynh, học sinh có nhu cầu tìm gia sư có thể gọi điện thoại cho Hội Gia sư Đà Nẵng theo số hotline 0934490995. Trung tâm sẽ tiếp nhận các yêu cầu về gia sư, chuyển môn, địa điểm, thời gian, mục tiêu học…

 2. Bước 2: Trung tâm gia sư tuyển chọn gia sư theo yêu cầu

  Trong thời gian 1 – 2 ngày , trung tâm gia sư sẽ lọc danh sách gia sư cộng tác. Sắp xếp gia sư phù hợp, phỏng vấn kỹ. Báo phụ huynh về thông tin gia sư, hẹn ngày giờ cho 2 bên gặp.

 3. Bước 3: Gia sư gặp phụ huynh để nhận suất dạy

  Gia sư gặp học sinh, sắp xếp lịch dạy kèm tại nhà, trao đổi thêm, kiểm tra trình độ học viên, xem các bài tập trên lớp, định hướng mục tiêu dạy và học.

 4. Bước 4: Gia sư dạy kèm tại nhà theo yêu cầu của phụ huynh và học sinh

  Nghiêm túc về giờ giấc và không được làm việc riêng trong giờ dạy.
  Gia sư cần phải có trách nhiệm cho sự tiến bộ của học sinh mình dạy.

Giới thiệu về Hội Gia sư Đà NẵngTrung tâm gia sư dạy kèm tại nhà

Chúng tôi tư vấn miễn phí phụ huynh tuyển gia sư dạy kèm tại nhà Đà Nẵng.
Chúng tôi luôn đặt chất lượng dạy và học lên hàng đầu, giới thiệu gia sư uy tín dạy các môn, các lớp từ cấp 1, 2, 3, luyện thi lớp 10, luyện thi đại học.
Phụ huynh đừng quá lo lắng địa chỉ Hội Gia sư Đà Nẵng xa nhà của quý phụ huynh. Trong danh sách sinh viên cộng tác làm gia sư dạy kèm tại nhà, chúng tôi luôn sẵn sàng hàng trăm gia sư với tiêu chí:

 • Trong khu vực gần nhà phụ huynh để tiện gia sư di chuyển
 • Phù hợp với yêu cầu của phụ huynh về giới tính, kỹ năng, kinh nghiệm, chuyên môn
 • Gia sư vui vẻ, nhiệt tình thân thiện.
 • Xác định dạy kèm tại nhà cho học sinh lâu dài theo thời gian yêu cầu của phụ huynh.

Hội Gia sư Đà Nẵng tự hào là Trung tâm gia sư dạy kèm tại nhà uy tín với phụ huynh và gia sư

Tư vấn miễn phí phụ huynh tuyển gia sư dạy kèm tại nhà, giới thiệu gia sư nhiệt tình, hiệu quả.
Điện thoại: 0934490995
Địa chỉ: 159 Yên Khê 2, Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam
Website: https://hoigiasudanang.com
Facebook: https://facebook.com/hoigiasudanang
Google Maps: https://g.page/HoiGiasuDaNang

Gia sư dạy kèm tại nhà ở Đà Nẵng

(Visited 1.464 times, 1 visits today)

Leave a Comment