Sơ đồ tư duy lịch sử 12 Bài 7: TÂY ÂU

Sơ đồ tư duy môn Lịch Sử 12 và Bài tập trắc nghiệm – Bài 7 (Có đáp án)

Sơ đồ tư duy môn Lịch Sử 12 bài 7 và bài tập trắc nghiệm (Có đáp án)Bài 7: TÂY ÂU Sau đây Hội Gia sư Đà Nẵng chia sẻ các em học sinh đang ôn thi THPT Quốc Gia, tài liệu học Lịch sử 12 theo sơ đồ tư duy và làm bài tập trắc nghiệm theo bài. Với sơ đồ tư duy theo sự kiện Lịch sử giúp các em học và nhớ kiến thức một cách khoa học hơn. Ngoài ra còn có bộ các câu hỏi trắc nghiệm đi cùng giúp các em kiểm tra lại kiến thức.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 12 thi THPT Quốc gia (Có đáp án)

Sơ đồ tư duy lịch sử 12 và Trắc nghiệm lịch sử 12 từng bài có đáp án

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 12 thi THPT Quốc gia (Có đáp án)

Hội Gia sư Đà Nẵng chỉ tổng hợp và chia sẻ tài liệu học tập.
Chúng tôi KHÔNG giải thích và KHÔNG giải bài tập giúp nhé.
Mong các bạn thông cảm nha.

Sơ đồ tư duy lịch sử 12 Bài 7: TÂY ÂU

Sơ đồ tư duy lịch sử 12 Bài 7: TÂY ÂU
Sơ đồ tư duy lịch sử 12 Bài 7: TÂY ÂU– Hội Gia sư Đà Nẵng

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 12 – Sơ đồ tư duy lịch sử 12 Bài 7: TÂY ÂU

Câu 1. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Tây Âu khôi phục kinh tế trong hoàn cảnh nào?
A. Chiến tranh để lại nhiều hậu quả nặng nề.
B. Mĩ khống chế và chi phối khu vực.
C. Nền kinh tế khủng hoảng trầm trọng.
D. Chính trị – xã hội không ổn định.

Câu 2. Đến năm 1950, các nước Tây Âu đã cơ bản ổn định, phục hồi mọi mặt chủ yếu nhờ
A. sự viện trợ của Mĩ.
B. sự nỗ lực của Tây Âu.
C.sự liên minh trong cộng đồng châu Âu.
D. sự liên minh chặt chẽ với Mĩ.

Câu 3. Quan hệ Mĩ – Tây Âu từ 1945 – 1973 là
A. đồng minh.
B. cạnh tranh.
C. đối đầu.
D. trung lập.

Câu 4. Đầu thập kỷ 70 của thế kỷ XX, Tây Âu đã
A. trở thành một trong ba trung tâm kinh tế – tài chính thế giới.
B. khôi phục kinh tế và ổn định chính trị.
C. sử dụng tốt nguồn viện trợ tài chính của Mĩ.
D. rơi vào khủng hoảng kinh tế – chính trị.

Câu 5. Đến cuối thập niên 90 của thế kỉ XX, Liên minh châu Âu (EU) đã trở thành
A. tổ chức liên kết khu vực lớn nhất hành tinh.
B. trung tâm kinh tế – tài chính số 1 thế giới.
C. tổ chức quốc tế lớn nhất thế giới.
D. tổ chức phát triển toàn diện nhất thế giới.

Câu 7. Chính sách đối ngoại nổi bật của Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai là
A. liên minh chặt chẽ với Mĩ tìm cách chiếm lại các thuộc địa của mình.
B. chống Đông Âu và Liên Xô.
C. đàn áp phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
D. thực hiện chiến lược toàn cầu.

Câu 8. Nhân tố khách quan giúp Tây Âu phát triển kinh tế nhanh và trở thành một trong ba trung tâm kinh tế – tài chính lớn của
thế giới là
A. tận dụng tốt các cơ hội bên ngoài.
B. áp dụng thành tựu cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại.
C. sự quản lí và điều tiết có hiệu quả của nhà nước.
D. sự nỗ lực của người dân và sự ủng hộ của quốc tế.

Câu 9. Liên minh châu Âu (EU) ra đời không chỉ hợp tác liên minh giữa các nước thành viên trong lĩnh vực kinh tế chính trị mà
còn trong cả lĩnh vực đối ngoại và
A. an ninh chung.
B. văn hóa chung.
C. xã hội chung.
D. quốc phòng chung.

Câu 10. ASEM là tên viết tắt của tổ chức
A. diễn đàn hợp tác Á – Âu.
B. diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương.
C. diễn đàn kinh tế thế giới.
D. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.

Câu 11. Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay, nước nào ở Tây Âu vẫn duy trì liên minh chặt chẽ với Mĩ và là đồng minh
quan trọng nhất của Mĩ?
A. Anh.
B. Pháp.
C. Đức.
D. Italia.

Câu 12. Điểm chung giữa Mĩ, Tây Âu và Nhật Bản từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000 là
A. trung tâm kinh tế – tài chính lớn của thế giới.
B. cùng thực hiện chiến lược toàn cầu.
C. tiến hành chiến tranh xâm lược bên ngoài.
D. liên minh chặt chẽ với nhau.

Câu 13: Tổ chức Liên Minh Châu Âu (EU) hình thành theo xu hướng
A. liên kết toàn cầu
B. liên kết xuyên lục địa.
C. liên kết quốc gia.
D. liên kết khu vực.

Câu 14: Thời gian thành lập Cộng đồng Châu Âu (EC) là
A. tháng 7-1967.
B. tháng 3-1957.
C. tháng 5-1955.
D. tháng 3-1958.

Câu 15: Trong giai đoạn 1950 – 1973, nước nào điển hình nhất ở châu Âu thực hiện chính sách đối ngoại độc lập ít lệ thuộc vào
Mỹ?
A. Anh
B. Pháp
C. Đức
D. Phần Lan

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 12 – Sơ đồ tư duy lịch sử 12 Bài 7: TÂY ÂU

Câu 16: Quan hệ Việt Nam- EU chính thức được thiết lập
A. Năm 1995.
B. Năm 1997.
C. Năm 1990.
D. Năm 2000.

Câu 17: Mục tiêu của Liên minh Châu Âu (EU) là
A. liên minh về kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật.
B. liên minh về kinh tế, tiền tệ, chính trị, đối ngoại và an ninh.
C. liên minh về kinh tế, tiền tệ, khoa học kỹ thuật.
D. duy trì hoà bình an ninh khu vực.

Câu 18: Đến cuối thập kỷ 90 của thế kỷ XX, tổ chức nào đã trở thành tổ chức liên kết khu vực về chính trị – kinh tế lớn nhất
hành tinh?
A. Liên minh Châu Phi (AU).
B. Hiệp Hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
C. Tổ chức Liên hợp quốc (UN).
D. Liên minh Châu Âu (EU).

Câu 19: Đồng tiền chung châu Âu (EURO) chính thức được đưa vào sử dụng ở các nước EU vào
A. năm 1979.
B. năm 1995.
C. năm 2002
D. năm 1999.

Câu 20: Ngày 24 – 6 – 2016, quốc gia nào đã rời khỏi Liên Minh Châu Âu (EU)?
A. Pháp.
B. Anh.
C. Đức.
D. Italia.

Câu 21: Năm 1991, Hiệp ước Maxtrích được kí kết là cơ sở hình thành tổ chức
A. “Cộng đồng năng lượng nguyên tử Châu Âu”.
B. “Cộng đồng kinh tế Châu Âu”.
C. “Cộng đồng Châu Âu” (EC).
D. Liên minh Châu Âu (EU).

Câu 22: Đặc điềm chung về kinh tế của các nước Mỹ, Tây Âu và Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai là
A. bị chiến tranh tàn phá nặng nề
B. khủng hoảng suy thoái
C. trở thành trung tâm kinh tế – tài chính lớn của thế giới
D. phát triển thần kỳ

Câu 23: Năm 1951, “Cộng đồng than – thép Châu Âu” (ECSC) ra đời gồm 6 nước
A. Pháp, CHLB Đức, Italia, Bỉ, Hà Lan, Lúcxămbua.
B. Pháp, CHLB Đức, Italia, Áo, Hà Lan, Lúcxămbua.
C. Anh , Pháp, CHLB Đức, Italia, , Hà Lan, Lúcxămbua.
D. Pháp, CHLB Đức, Italia, Hà Lan, Lúcxămbua,Tây Ban Nha.

Câu 24: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, kinh tế của các nước tư bản Tây Âu phát triển mạnh nhất trong giai đoạn
A. 1945 – 1950.
B. 1950 – 1973.
C. 1973 – 1991.
D. 1991 – 2000.

Câu 25: Tổ chức đầu tiên khởi nguồn cho sự ra đời của Liên minh châu Âu EU là
A. cộng đồng năng lượng nguyên tử Châu Âu (EURATOM).
B. cộng đồng than thép Châu Âu (ECSC).
C. cộng đồng kinh tế Châu Âu (EEC).
D. cộng đồng Châu Âu (EC).

Câu 26: Trong giai đoạn 1950 – 1973, kinh tế Tây Âu phát triển bởi nhiều nguyên nhân, nguyên nhân nào sau đây không đúng?
A. Áp dụng thành tựu khoa học – kỹ thuật
B. Vai trò quản lý, điều tiết của nhà nước
C. Không bị chiến tranh tàn phá.
D.Tận dụng tốt các cơ hội từ bên ngoài

Câu 27: Năm 1950, kinh tế Tây Âu được phục hồi nhờ sự viện trợ của Mỹ thông qua kế hoạch nào?
A. Kế hoạch Mácsan.
B. Kế hoạch Maobattơn.
C. Kế hoạch Đaoxơ.
D. Kế hoạch Yơng.

Câu 28: Liên minh châu Âu (EU) được thành lập nhằm mục đích gì?
A. Hợp tác liên minh giữa các nước thành viên trong các lĩnh vực kinh tế, tiền tệ, chính trị, đối ngoại và an ninh chung.
B. Hợp tác phát triển có hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.
C. Liên minh với nhau về kinh tế và quân sự.
D. Hợp tác và giúp đỡ nhau cùng phát triển.

Câu 29: Năm 1967, các nước Tây Âu thành lập tổ chức nào?
A. Cộng đồng châu Âu.
B. Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu.
C. Cộng đồng kinh tế châu Âu.
D. Cộng đồng than – thép châu Âu.

Câu 30: Cộng đồng châu Âu (EC) được đổi tên thành Liên minh châu Âu (EU) vào năm
A. 1993.
B. 1991.
C. 1992.
D. 1994.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 12 – Sơ đồ tư duy lịch sử 12 Bài 7: TÂY ÂU – Hội Gia sư Đà Nẵng

Câu 31: Chính sách đối ngoại nổi bật nhất của các nước Tây Âu trong giai đoạn 1945 – 1973 là
A. liên minh chặt chẽ với Mỹ
B. mở rộng quan hệ đối ngoại với nhiều nước
C. ngăn chặn và tiến tới xóa bỏ chủ nghĩa xã hội trên thế giới
D. ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc thế giới

Câu 32: Liên minh châu Âu (EU) được thành lập trên cơ sở chủ yếu nào?
A. Do sự gần gũi về vị trí địa lý, văn hóa và trình độ phát triển kinh tế không cách biệt quá lớn.
B. Do nhu cầu mở rộng thị trường.
C. Do ảnh hưởng của cuộc cách mạng khoa học – kỹ thuật.
D. Do nhu cầu hợp tác để cùng nhau phát triển.

Câu 33.Từ năm 1951 đến năm 1957, 6 nước Tây Âu : Pháp, Cộng hòa Liên bang Đức, Bỉ, Hà Lan, Lúcxămbua đã thành lập
những tổ chức chung nào?
A. Cộng đồng châu Âu, Cộng đồng năng lượng nguyên tử Châu Âu, Cộng đồng kinh tế Châu Âu.
B. Cộng đồng năng lượng nguyên tử Châu Âu, Cộng đồng kinh tế Châu Âu, Liên minh Châu Âu.
C. Cộng đồng kinh tế Châu Âu, Liên minh Châu Âu, Cộng đồng than – thép Châu Âu.
D. Cộng đồng than – thép Châu Âu, Cộng đồng năng lượng nguyên tử Châu Âu, Cộng đồng kinh tế Châu Âu.

Hội Gia sư Đà Nẵng chỉ tổng hợp và chia sẻ tài liệu học tập.
Chúng tôi KHÔNG giải thích và KHÔNG giải bài tập giúp nhé.
Mong các bạn thông cảm nha.

Sơ đồ tư duy lịch sử 12 và Trắc nghiệm lịch sử 12 từng bài có đáp án

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 12 thi THPT Quốc gia (Có đáp án)

Hướng dẫn phụ huynh tuyển Gia sư dạy kèm tại nhà ở Đà Nẵng

Thời gian cần thiết: 5 minutes.

Quy trình phụ huynh tuyển gia sư Đà Nẵng dạy kèm tại nhà
Trong suốt quá trình hỗ trợ tư vấn phụ huynh tuyển gia sư. Chúng tôi KHÔNG YÊU CẦU phí tuyển gia sư nào từ phụ huynh. Phụ huynh chỉ cần thanh toán học phí hàng tháng trực tiếp với gia sư.

 1. Bước 1: Gọi điện tư vấn tuyển gia sư

  Phụ huynh, học sinh có nhu cầu tìm gia sư có thể gọi điện thoại cho Hội Gia sư Đà Nẵng theo số hotline 0934490995. Trung tâm sẽ tiếp nhận các yêu cầu về gia sư, chuyển môn, địa điểm, thời gian, mục tiêu học…

 2. Bước 2: Trung tâm gia sư tuyển chọn gia sư theo yêu cầu

  Trong thời gian 1 – 2 ngày , trung tâm gia sư sẽ lọc danh sách gia sư cộng tác. Sắp xếp gia sư phù hợp, phỏng vấn kỹ. Báo phụ huynh về thông tin gia sư, hẹn ngày giờ cho 2 bên gặp.

 3. Bước 3: Gia sư gặp phụ huynh để nhận suất dạy

  Gia sư gặp học sinh, sắp xếp lịch dạy kèm tại nhà, trao đổi thêm, kiểm tra trình độ học viên, xem các bài tập trên lớp, định hướng mục tiêu dạy và học.

 4. Bước 4: Gia sư dạy kèm tại nhà theo yêu cầu của phụ huynh và học sinh

  Nghiêm túc về giờ giấc và không được làm việc riêng trong giờ dạy.
  Gia sư cần phải có trách nhiệm cho sự tiến bộ của học sinh mình dạy.

Giới thiệu về Hội Gia sư Đà NẵngTrung tâm gia sư dạy kèm tại nhà

Chúng tôi tư vấn miễn phí phụ huynh tuyển gia sư dạy kèm tại nhà Đà Nẵng.
Chúng tôi luôn đặt chất lượng dạy và học lên hàng đầu, giới thiệu gia sư uy tín dạy các môn, các lớp từ cấp 1, 2, 3, luyện thi lớp 10, luyện thi đại học.
Phụ huynh đừng quá lo lắng địa chỉ Hội Gia sư Đà Nẵng xa nhà của quý phụ huynh. Trong danh sách sinh viên cộng tác làm gia sư dạy kèm tại nhà, chúng tôi luôn sẵn sàng hàng trăm gia sư với tiêu chí:

 • Trong khu vực gần nhà phụ huynh để tiện gia sư di chuyển
 • Phù hợp với yêu cầu của phụ huynh về giới tính, kỹ năng, kinh nghiệm, chuyên môn
 • Gia sư vui vẻ, nhiệt tình thân thiện.
 • Xác định dạy kèm tại nhà cho học sinh lâu dài theo thời gian yêu cầu của phụ huynh.

Hội Gia sư Đà Nẵng tự hào là Trung tâm gia sư dạy kèm tại nhà uy tín với phụ huynh và gia sư

Tư vấn miễn phí phụ huynh tuyển gia sư dạy kèm tại nhà, giới thiệu gia sư nhiệt tình, hiệu quả.
Điện thoại: 0934490995
Địa chỉ: 159 Yên Khê 2, Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam
Website: https://hoigiasudanang.com
Facebook: https://facebook.com/hoigiasudanang
Google Maps: https://g.page/HoiGiasuDaNang

Gia sư dạy kèm tại nhà ở Đà Nẵng

(Visited 2.299 times, 1 visits today)

Leave a Comment