Sơ đồ tư duy lịch sử 12 Bài 9: QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG VÀ SAU THỜI KÌ CHIẾN TRANH LẠNH

Sơ đồ tư duy môn Lịch Sử 12 Bài 9 và Bài tập trắc nghiệm (Có đáp án)

Sơ đồ tư duy môn Lịch Sử 12 bài 9 và bài tập trắc nghiệm (Có đáp án)Bài 9: QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG VÀ SAU THỜI KÌ CHIẾN TRANH LẠNH. Sau đây Hội Gia sư Đà Nẵng chia sẻ các em học sinh đang ôn thi THPT Quốc Gia, tài liệu học Lịch sử 12 theo sơ đồ tư duy và làm bài tập trắc nghiệm theo bài. Với sơ đồ tư duy theo sự kiện Lịch sử giúp các em học và nhớ kiến thức một cách khoa học hơn. Ngoài ra còn có bộ các câu hỏi trắc nghiệm đi cùng giúp các em kiểm tra lại kiến thức.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 12 thi THPT Quốc gia (Có đáp án)

Sơ đồ tư duy lịch sử 12 và Trắc nghiệm lịch sử 12 từng bài có đáp án

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 12 thi THPT Quốc gia (Có đáp án)

Hội Gia sư Đà Nẵng chỉ tổng hợp và chia sẻ tài liệu học tập.
Chúng tôi KHÔNG giải thích và KHÔNG giải bài tập giúp nhé.
Mong các bạn thông cảm nha.

Sơ đồ tư duy lịch sử 12 Bài 9: QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG VÀ SAU THỜI KÌ CHIẾN TRANH LẠNH

Sơ đồ tư duy lịch sử 12 Bài 9: QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG VÀ SAU THỜI KÌ CHIẾN TRANH LẠNH
Sơ đồ tư duy lịch sử 12 Bài 9: QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG VÀ SAU THỜI KÌ CHIẾN TRANH LẠNH

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM lịch sử 12 Bài 9: QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG VÀ SAU THỜI KÌ CHIẾN TRANH LẠNH

Câu 1: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, hai cường quốc Liên Xô và Mĩ nhanh chóng chuyển từ thế Đồng minh sang thế
A. đối đầu.
B. hòa hoãn.
C. liên minh.
D. hợp tác.

Câu 2: Nguyên nhân cơ bản dẫn đến chiến tranh lạnh sau chiến tranh thế giới thứ hai là
A. sự đối đầu giữa hai siêu cường Liên Xô và Mĩ.
B. do Chủ nghĩa xã hội hình thành hệ thống thế giới.
C. sự đối lập về mục tiêu và chiến lược giữa hai cường quốc Liên Xô và Mĩ.
D. do mâu thuẫn Liên Xô và Mĩ ngày càng gay gắt.

Câu 3: Nội dung nào sau đây không phản ánh nguồn gốc của mâu thuẫn Đông – Tây trong quan hệ quốc tế từ sau chiến tranh thế
giới thứ hai đến năm 1991
A. do sự đối lập về mục tiêu và chiến lược giữa hai cường quốc Liên Xô và Mĩ.
B. Mĩ lo ngại ảnh hưởng của Liên Xô cùng với thắng lợi của cách mạng Trung Quốc.
C. Mĩ vươn lên trở thành một nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới.
D. sự phát triển không đều về kinh tế và chính trị giữa các nước trên thế giới.

Câu 4: Sự kiện được xem là khởi đầu cho chính sách chống Liên Xô gây nên cuộc chiến tranh lạnh là
A. thông điệp của tổng thống Truman tại Quốc hội Mĩ (3/1947).
B. thành lập NATO (1949).
C. thực hiện kế hoạch Mácsan (1947).
D. thành lập tổ chức hiệp ước Vácsava (1955).

Câu 5: Tháng 4/1949 Mĩ và 11 nước phương Tây thành lập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhằm
A. giúp các nước Tây Âu khôi phục kinh tế.
B. khống chế và chi phối các nước Tư bản đồng minh.
C. chống Liên Xô và các nước Xã hội chủ nghĩa Đông Âu.
D. duy trì hòa bình và an ninh thế giới.’

Câu 6: Mĩ thực hiện kế hoạch Mác san (6/1947) nhằm mục đích gì?
A. Chống Liên Xô và các nước Xã hội chủ nghĩa Đông Âu.
B. Giúp các nước Tây Âu khôi phục kinh tế và chi phối các nước này.
C. Tăng cường sức mạnh cho phe tư bản chủ nghĩa.
D. Giúp các nước Đông Âu khôi phục kinh tế

Câu 7: Tháng 1/1949 Liên Xô và các nước Đông Âu thành lập Hội đồng tương trợ kinh tế để
A. giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước xã hội chủ nghĩa.
C. hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước xã hội chủ nghĩa.
B. thúc đẩy kinh tế giữa các nước xã hội chủ nghĩa.
D. biến các nước Đông Âu thành con nợ của Liên Xô.

Câu 8: Tổ chức Hiệp ước Vácsava giữa Liên Xô và các nước Đông Âu là một liên minh
A. quân sự lớn nhât của các nước tư bản phương Tây.
B. để hợp tác và giúp đỡ nhau của các nước xã hội chủ nghĩa.
C. chính tri-quân sự mang tính chất phòng thủ của các nước xã hội chủ nghĩa châu Âu.
D. kinh tế- chính trị của các nước xã hội chủ nghĩa châu Âu.

Câu 9: Xu thế hòa hoãn Đông – Tây xuất hiện vào thời gian nào?
A. Đầu những năm 60 của thế kỉ XX.
B. Đầu những năm 70 của thế kỉ XX.
C. Cuối những năm 60 của thế kỉ XX.
D. Cuối những năm 70 của thế kỉ XX.

Câu 10: Nội dung nào sau đây không phải là biểu hiện của xu thế hòa hoãn Đông – Tây.
A. Hiệp định về những cơ sở quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức(1972).
B. Hiệp ước ABM, hiệp định SALT-1(1/1972) giữa Mĩ và Liên Xô.
C. Định ước Hensinxki(1975).
D. Học thuyết Truman (3/1947).

Câu 11: Cuộc chiến tranh lạnh giữa Liên Xô và Mĩ chấm dứt vào thời gian nào?
A. Tháng 8/1989.
B. Tháng 12/1989.
C. Tháng 1/1991.
D. Tháng 5/1991.

Câu 12: Tháng 12/1989 lãnh đạo hai cường quốc Liên Xô và Mĩ chính thức tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh là
A. M. Goócbachốp và G.Busơ (cha).
B. M. Goócbachốp và G.Busơ (con).
C. M. Goócbachốp và R. Rigân.
D. M. Goócbachốp và B.Clintơn.

Câu 13: Nội dung nào sau đây không phải là nguyên nhân để Mĩ và Liên Xô tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh?
A. Cuộc chạy đua vũ trang làm suy giảm thế mạnh của Liên Xô và Mĩ.
B. Kinh tế Liên Xô trì trệ và khủng hoảng.
C. Sự vươn lên của Tây Âu và Nhật Bản.
D. Sức mạnh của Liên Xô và Mĩ đạt thế cân bằng.

Câu 14: Sự kiện nào dẫn đến trật tự hai cực Ianta chấm dứt?
A. Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) giải thể năm 1991.
B. Chiến tranh lạnh chấm dứt năm 1989.
C. Tổ chức hiệp ước Vácsava ngừng hoạt động năm 1991.
D. Liên Xô tan rã, hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới sụp đổ.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM lịch sử 12 Bài 9: QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG VÀ SAU THỜI KÌ CHIẾN TRANH LẠNH

Câu 15: Sau khi trật tự hai cực Ianta sụp đổ, một trật tự thế giới mới đang được hình thành theo xu hướng
A. một cực.
B. đa cực.
C. xung đột.
D. hòa hoãn.

Câu 16: Sau khi chiến tranh lạnh chấm dứt, các quốc gia đều điều chỉnh chiến lược phát triển lấy lĩnh vực nào làm trọng tâm?
A. Chính trị.
B. Quân sự.
C. Kinh tế.
D. Văn hóa.

Câu 17: Sau khi Liên Xô tan rã giới cầm quyền Mĩ ra sức thiết lập trật tự thế giới theo xu thế
A. một cực.
B. đa cực.
C. phát triển kinh tế.
D. hợp tác.

Câu 18: Sau khi chiến tranh lạnh chấm dứt tình hình chung của thế giới phát triển theo xu thế nào?
A. Thế giới luôn xảy ra chiến tranh xung đột.
B. Xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển giữ vai trò chủ đạo.
C. Các quốc gia điều chỉnh chiến lược phát triển quốc phòng
D. Các cuộc khủng bố thường xảy ra.

Câu 19: Cho những sự kiện sau
1. chấm dứt chiến tranh lạnh.
2. Liên Xô và Đông Âu tan rã.
3. thông điệp của Tổng thống Truman tại quốc hội Mĩ.
Hãy sắp xếp các sự kiện trên diễn ra theo trình tự thời gian trước sau?
A. 1,2,3.
B. 2,1,3.
C. 2,3,1.
D. 3,1,2.

Câu 20: Vì sao Mĩ cho mình quyền lãnh đạo thế giới?
A. Mĩ là nước có nền kinh tế phát triển nhất thế giới.
B. Mĩ là Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
C. Mĩ Là nước thắng trận trong Chiến tranh thế giới thứ hai.
D. Mĩ vươn lên thành nước tư bản giàu mạnh nhất và nắm độc quyền về vũ khí nguyên tử.

Câu 21: Cuộc Chiến tranh lạnh do Mĩ phát động hiểu theo nghĩa đầy đủ nhất là gì?
A. Chuẩn bị gây chiến tranh thế giới.
B. Xây dựng nhiều căn cứ quân sự bao vây Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa.
C. Là cuộc chạy đua vũ trang, chuẩn bị chiến tranh, làm cho nhân loại thấy “ luôn luôn trong tình trạng đối đầu căng thẳng”.
D. Dùng sức mạnh quân sự để đe dọa đối phương.

Câu 22: Sự ra đời của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương(NATO) và Tổ chức Hiệp ước Vácsava đã dẫn đến tình trạng gì
trong quan hệ quốc tế?
A. Chiến tranh lạnh bắt đầu.
B. Tình trạng căng thẳng giữa Liên Xô và Mĩ bắt đầu.
C. Đánh dấu sự xác lập cục diện hai cực, hai phe. Chiến tranh lạnh bao trùm thế giới.
D. Chiến tranh lạnh ở giai đoạn căng thẳng nhất.

Câu 23: Chiến tranh lạnh chấm dứt đã tạo điều kiện để giải quyết những vấn đề gì trên thế giới?
A. Tình trạng đối đầu giữa Liên Xô và Mĩ.
B. Duy trì hòa bình và an ninh ở châu Âu.
C. Tạo điều kiện giải quyết các vấn đề có tính toàn cầu.
D. Giải quyết hòa bình và các vụ tranh chấp, xung đột đang diễn ra ở nhiều khu vực trên thế giới

Câu 24: Kế hoạch Mácsan của Mĩ còn được gọi là
A. kế hoạch bá chủ thế giới.
B. kế hoạch Chiến tranh lạnh.
C.kế hoạch đẩy lùi cộng sản.
D. kế hoạch phục hưng châu Âu.

Câu 25: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô thực hiện mục tiêu chiến lược
A. chủ trương duy trì hòa bình và an ninh thế giới.
C. đẩy lùi phong trào cách mạng thế giới.
C. chống phá Mĩ và các nước tư bản chủ nghĩa.
D. âm mưu làm bá chủ thế giới.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM lịch sử 12 Bài 9: QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG VÀ SAU THỜI KÌ CHIẾN TRANH LẠNH

Hội Gia sư Đà Nẵng chỉ tổng hợp và chia sẻ tài liệu học tập.
Chúng tôi KHÔNG giải thích và KHÔNG giải bài tập giúp nhé.
Mong các bạn thông cảm nha.

Sơ đồ tư duy lịch sử 12 và Trắc nghiệm lịch sử 12 từng bài có đáp án

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 12 thi THPT Quốc gia (Có đáp án)

Hướng dẫn phụ huynh tuyển Gia sư dạy kèm tại nhà ở Đà Nẵng

Thời gian cần thiết: 5 phút

Quy trình phụ huynh tuyển gia sư Đà Nẵng dạy kèm tại nhà
Trong suốt quá trình hỗ trợ tư vấn phụ huynh tuyển gia sư. Chúng tôi KHÔNG YÊU CẦU phí tuyển gia sư nào từ phụ huynh. Phụ huynh chỉ cần thanh toán học phí hàng tháng trực tiếp với gia sư.

 1. Bước 1: Gọi điện tư vấn tuyển gia sư

  Phụ huynh, học sinh có nhu cầu tìm gia sư có thể gọi điện thoại cho Hội Gia sư Đà Nẵng theo số hotline 0934490995. Trung tâm sẽ tiếp nhận các yêu cầu về gia sư, chuyển môn, địa điểm, thời gian, mục tiêu học…

 2. Bước 2: Trung tâm gia sư tuyển chọn gia sư theo yêu cầu

  Trong thời gian 1 – 2 ngày , trung tâm gia sư sẽ lọc danh sách gia sư cộng tác. Sắp xếp gia sư phù hợp, phỏng vấn kỹ. Báo phụ huynh về thông tin gia sư, hẹn ngày giờ cho 2 bên gặp.

 3. Bước 3: Gia sư gặp phụ huynh để nhận suất dạy

  Gia sư gặp học sinh, sắp xếp lịch dạy kèm tại nhà, trao đổi thêm, kiểm tra trình độ học viên, xem các bài tập trên lớp, định hướng mục tiêu dạy và học.

 4. Bước 4: Gia sư dạy kèm tại nhà theo yêu cầu của phụ huynh và học sinh

  Nghiêm túc về giờ giấc và không được làm việc riêng trong giờ dạy.
  Gia sư cần phải có trách nhiệm cho sự tiến bộ của học sinh mình dạy.

Giới thiệu về Hội Gia sư Đà NẵngTrung tâm gia sư dạy kèm tại nhà

Chúng tôi tư vấn miễn phí phụ huynh tuyển gia sư dạy kèm tại nhà Đà Nẵng.
Chúng tôi luôn đặt chất lượng dạy và học lên hàng đầu, giới thiệu gia sư uy tín dạy các môn, các lớp từ cấp 1, 2, 3, luyện thi lớp 10, luyện thi đại học.
Phụ huynh đừng quá lo lắng địa chỉ Hội Gia sư Đà Nẵng xa nhà của quý phụ huynh. Trong danh sách sinh viên cộng tác làm gia sư dạy kèm tại nhà, chúng tôi luôn sẵn sàng hàng trăm gia sư với tiêu chí:

 • Trong khu vực gần nhà phụ huynh để tiện gia sư di chuyển
 • Phù hợp với yêu cầu của phụ huynh về giới tính, kỹ năng, kinh nghiệm, chuyên môn
 • Gia sư vui vẻ, nhiệt tình thân thiện.
 • Xác định dạy kèm tại nhà cho học sinh lâu dài theo thời gian yêu cầu của phụ huynh.

Hội Gia sư Đà Nẵng tự hào là Trung tâm gia sư dạy kèm tại nhà uy tín với phụ huynh và gia sư

Tư vấn miễn phí phụ huynh tuyển gia sư dạy kèm tại nhà, giới thiệu gia sư nhiệt tình, hiệu quả.
Điện thoại: 0934490995
Địa chỉ: 159 Yên Khê 2, Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam
Website: https://hoigiasudanang.com
Facebook: https://facebook.com/hoigiasudanang
Google Maps: https://g.page/HoiGiasuDaNang

Gia sư dạy kèm tại nhà ở Đà Nẵng

(Visited 7.998 times, 25 visits today)

Leave a Comment